• sobota, 15 maja 1999

  I KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOMARZENIE SENNE – KRÓLEWSKA DROGA DO NIEŚWIADOMOŚCI

  Katarzyna Walewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Marzenie senne – królewska droga do nieświadomości

   

  Han Groen Prakken (Holenderskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pacjent, analityk i marzenie senne

   

  Wojciech Hańbowski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Kilka uwag o związku pomiędzy marzeniem sennym a popędem śmierci

   

  Alicja Jadczuk-Wyrzykowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Ze śmiercią jej do twarzy” – sny i twórczość w procesie analitycznym pacjentki z traumą prenatalną

 • sobota, 20 maja 2000

  II KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOPRZENIESIENIE – PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

  ­Anna Leszczyńska-Koenen (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  Dynamika relacji przeniesieniowej na przykładzie leczenia homoseksualnej kobiety

   

  ­Wiesława Walecka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Depozytariusz życia” – fragment analizy psychotycznej pacjentki

   

  Katarzyna Walewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Zjawisko dziecięcego fanatyzmu w dynamice procesu psychoanalizy

   

  ­Wojciech Hańbowski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  W cieniu zmarłego obiektu

 • sobota, 19 maja 2001

  III KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOURAZ PSYCHICZNY

  Janine Chasseguet-Smirgel (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Uraz i niewiara

   

  ­Małgorzata Ojrzyńska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Nieopowiedziana historia – echo dzięcięcej traumy

   

  ­Andrzej Werbart (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Subiektywny punkt wyjścia i metoda naukowa: przypadki Freuda

   

  ­Katarzyna Schier (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Chiron – trauma utraty i problematyka śmierci w procesie psychoanalizy adolescenta

 • sobota, 10 listopada 2001

  I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJADIALOGI W PSYCHOANALIZIE

  Przypadki kliniczne przedstawili i dyskutowali:

   

  ­ Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  ­ Pere Beà (Hiszpańskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  oraz

   

  ­ Anna Czownicka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  ­ Wojciech Sobański (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

 • sobota, 18 maja 2002

  IV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOZNACZENIE SETTINGU W PROCESIE ANALITYCZNYM

  Penelope Garvey (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Do kogo ostatecznie należą notatki?

   

  ­Wiesława Walecka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Rozwiązanie settingu – dzielenie mitu czy zgoda na rzeczywistość?

   

  ­Jan Malewski (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  Uwagi o rozwoju teorii i techniki interpretacji przeniesienia we współczesnej psychoanalizie

   

  ­Jacek Budejko (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dramat niechcianego dziecka – adaptacja do leczenia psychoanalitycznego (doniesienie kliniczne)

 • sobota, 9 listopada 2002

  II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJADIALOGI W PSYCHOANALIZIE

  Organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  i we współpracy z International Journal of Psychoanalysis

   

  Judith Jackson (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pora kończyć – niektóre problemy w pracy z agresywnym dzieckiem

   

  Przypadki kliniczne przedstawili i dyskutowali:

   

  ­Annelore Werthmann (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

   

  Igor Kadyrov (International Psychoanalytical Association – Moskwa)

 • sobota, 17 maja 2003

  V KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOINTERPRETACJA W PSYCHOANALIZIE

  ­Hermann Beland (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  Obawa przed myśleniem i aktywnością lub tęsknota za idealną integracją (syndrom wycofania Obłomowa)

   

  ­Ewa Wojciechowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Interpretacja w stanach psychotycznych a interpretacja psychotyczna

   

  ­Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pracując poza strefą komfortu

   

  ­Wojciech Sobański (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Moje ciało się nie myli” – przykład pracy z pacjentem z pogranicza

 • sobota, 22 maja 2004

  VI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOCZYNNIKI TERAPEUTYCZNE W PSYCHOANALIZIE

  Andrzej Werbart (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czynniki terapeutyczne w analizie: utopijne i osiągalne zmiany z perspektywy pacjenta i z perspektywy analityka

   

  ­Alicja Bobowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czynniki terapeutyczne w psychoanalizie – rozważania kliniczne inspirowane pracami Ronalda Brittona.

  „Ewa i zakazany owoc”

   

  ­Emanuel Berman (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Co jest terapeutyczne w leczeniu psychoanalitycznym? Stuletnia debata

   

  ­Wojciech Hańbowski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pomiędzy nieprzyjemnym a jeszcze bardziej nieprzyjemnym – o początkach procesów myślowych

 • sobota, 21 maja 2005

  VII KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOPOPĘD ŻYCIA, POPĘD ŚMIERCI: KONFLIKT POPĘDOWY JAKO OBSZAR PRACY ANALITYCZNEJ

  Paweł W. Kaczałow (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne – Moskwa)

  Kronika niedokończonej analizy albo jak opatrywać seks u aniołów

   

  ­Marzena Kaim (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „A może i smak odkryję?”. Fragmenty pracy z pacjentką anorektyczną

   

  ­Anna Czownicka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Obiekt autystyczny: skrajna obrona przed konfliktem popędów życia i śmierci

   

  ­Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dwa rodzaje autodestrukcji

 • sobota, 20 maja 2006

  VIII KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGO„SCHREBER 100 LAT PÓŹNIEJ” – NATURA PUSTKI, ILUZJI I HALUCYNACJI

  Zvi Lothane (Amerykańskie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  W obronie Schrebera: postscriptum 1993

   

  ­Elżbieta Bohomolec (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Między Narcyzem a Edypem

   

  ­Pere Beà (Hiszpańskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Od obserwacji do kliniki: niektóre techniczne kwestie dotyczące pierwotnej części osobowości

   

  ­Małgorzata Ojrzyńska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Ojcobójstwo – natura szaleństwa

 • sobota, 2 grudnia 2006

  KOLOKWIUM POD AUSPICJAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGODROGI WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOANLIZY. PACJENCI, OŚRODKI, PODEJŚCIA

  Agnieszka Ryczko-Ike, Grażyna Wyszyńska, Izabela Budniak, Joanna Szymanowska (Ośrodek Terapii Dziecka w Środowisku)

  Prezentacja przypadku oraz plakat – Rola psychiatry w zespole terapeutycznym

   

  ­Agnieszka Kurek (Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy afiliowanej przy New Lacanian School)

  Szybkie efekty terapeutyczne

   

  ­Wiesława Łodej-Sobańska (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”)

  Prezentacja przypadku z grupy analitycznej

   

  ­Dorota Orłowska-Drąg, Danuta Sienkiewicz (Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie)

  Prezentacja przypadku

 • sobota, 19 maja 2007

  IX KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOJA I INNI

   

  Andrzej Werbart (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Skóra jest kolebką duszy: Ja skórne i przyczynek Anzieu do rozwoju psychoanalizy

   

  ­Krystyna Łukasiak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Analityk jako obiekt macierzyński

   

  Dov Aleksandrowicz (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Ja” w psychoanalizie

   

  ­Iwona Nidecka-Bator (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Cmentarzysko odmów”. Co i w jaki sposób komunikuje pacjent histeryczny?

 • sobota, 17 maja 2008

  X Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoCZYNNIKI PRZESZKADZAJĄCE W LECZENIU

  Gudrun Bodin (Duńskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Calineczka i Dziewczynka z zapałkami w psychoanalizie. Sprawozdanie z analizy dwóch pacjentek – córek alkoholiczek

   

  ­Agnieszka Makowiecka-Pastusiak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Wszyscy mi mówią, że powinnam skończyć z tą terapią…”. Praca z identyfikacją projekcyjną

   

  ­Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Rozważając analityczną porażkę

   

  Panel z udziałem referentów pod przewodnictwem Prezesa PTPa Wojciecha Hańbowskiego

 • sobota, 6 grudnia 2008

  KONFERENCJA DIALOGI W PSYCHOANALIZIEDIALOG POLSKO-CZESKI

  Przypadki kliniczne przedstawili i dyskutowali:

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  Michael Šebek (Czeskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

 • sobota, 23 maja 2009

  XI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTEORIA A PRAKTYKA

  David Tuckett (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Konflikty psychiczne, trójkąty i okna: osobista teoria na temat specyfiki praktyki psychoanalitycznej

   

  Ronny Jaffe (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Bruno: głos, zapach i odgłosy wydawane przez ciało

   

  David Tuckett i Ronny Jaffe

  dyskutowali także materiał kliniczny przedstawiony przez

  Annę Mikos i Krzysztofa Srebrnego z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 21 listopada 2009

  I KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  Robin Anderson (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Adolescencja i cielesne ego: ponowne spotkanie z pierwotnym funkcjonowaniem psychicznym w rozwoju adolescenta

   

  François Ladame (Szwajcarskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czy można stać się dorosłym, cierpiąc na zaburzenia jedzenia?

   
  Panel Miejsce psychoanalizy adolescencji – implikacje teoretyczne i kliniczne,

  w którym udział wzięli referenci oraz Ewa Modzelewska-Kossowska i Wojciech Hańbowski

 • sobota, 29 maja 2010

  XII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoNIEPEWNOŚĆ

  Eric Brenman (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Narcyzm analityka – jego skutki w praktyce klinicznej

   

  Irma Brenman-Pick (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Zawieszenie w niepewności

   

  Bogdan Kubiak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Myślenie, omnipotencja i brak alternatywy a mit o wieży Babel

   

  David Morgan (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Strach przed niepewnością i potrzeba, by koniecznie wiedzieć

   

   

  Przy okazji konferencji odbyły się także superwizje grupowe, które poprowadziły analityczki szkoleniowe PTPa,

  Ewa Modzelewska-Kossowska oraz Ewa Wojciechowska

 • sobota, 29 stycznia 2011

  II Kolokwium poświęcone różnym sposobom wykorzystywania idei psychoanalitycznychOKOŁOPORODOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA

  Zespół Pomocy Psychologicznej dla Matek/Rodziców Niemowląt i Małych Dzieci przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni

  Anna Faber

  Katarzyna Janasiewicz-Nowak

  Grażyna Lewko

  Anna Maroszek

  Karina Tybusz

  oraz Wojciech Hańbowski

  przedstawili doświadczenia z wczesnych konsultacji matek i rodzin po porodach

   

  Działalność zespołu jest realizowana w ramach projektu Urzędu Miasta Gdyni „Dobry Początek w Rodzinie”.

 • sobota, 21 maja 2011

  XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoRELACJA POMIĘDZY WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM

  Graham Ingham (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Bunt przeciwko żałobie

   

  ­Nicola Abel-Hirsch (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Zasada przyjemności

   

  Iwona Olechowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Analiza przymusu powtarzania. Wzajemne przenikanie świata wewnętrznego i zewnętrznego

 • sobota, 19 maja 2012

  XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTOŻSAMOŚĆ I POCZUCIE SIEBIE

  Michael Brearley (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Poczucie siebie – hojność czy zawężona perspektywa?

   

  ­Michael Parsons (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  O byciu sobą będąc analitykiem

   

  ­Tomasz kudelski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Tożsamość psychoanalityka i przeciwprzeniesienie

   

   

  Konferencji towarzyszyła wystawa

  Psychoanaliza w Polsce. 15-lecie przyjęcia Polski do IPA

 • sobota, 24 listopada 2012

  II KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  François Ladame (Szwajcarskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dlaczego nie wszyscy adolescenci się zabijają?

   

  ­Catalina Bronstein (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Nikt nie umarł! Trauma w okresie adolescencji

   

  ­Maxim de Sauma (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Uwagi o rozwoju pracy grupowej w ośrodkach dla nieletnich przestępców

   

  ­Denis Flynn (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Omnipotentna fantazja w manii i obronie maniakalnej

 • sobota, 13 kwietnia 2013

  KONFERENCJA DIALOGI W PSYCHOANALIZIEDialog polsko-rosyjski

  Edyta Biernacka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prezentacja kliniczna

  Marina Arutyunyan (Moskiewskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  komentarz

   

  Tatiana Alavidze (Moskiewskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prezentacja kliniczna

  Anna Czownicka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  komentarz

 • sobota, 11 maja 2013

  XV Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoCIAŁO I UMYSŁ WE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOANALIZIE

  Iréne Matthis (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Objawy ciała i umysłu – perspektywa neuropsychoanalityczna

   

  ­Nicola Abel-Hirsch (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Umysł, ciało i kompleks Edypa w pracy Freuda i Biona

   

  ­Ewa Głód (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Kiedy mózg nie może pracować – kliniczne rozważania dotyczące psychosomatyki

 • sobota, 23 listopada 2013

  KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOPERSPEKTYWY WINNICOTOWSKIE

  Jan Abram (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pojęcie psychicznego przeżycia

   

  ­

  Abigail Golomb (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Magiczny świat małego dziecka: zabawa a rzeczywistość sześciolatka

   

  ­Prof. Harai Golomb (Uniwersytet w Tel-Avivie)

  Śnienie (na jawie), rzeczywistość i fikcyjność w noweli „Żarcik” Czechowa (1886/1899)

   

   

  Prof. Harai Golomb wygłosił również dwukrotnie wykład po-konferencyjny

  Miłość do Siebie, miłość do Innego, miłość do Boga – geniusz i przeciętność w filmie Miloša Formana „Amadeusz”

  Wykłady odbyły się wsiedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

 • sobota, 31 maja 2014

  XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoINTERSUBIEKTYWNOŚĆ W PSYCHOANALIZIE

  Joan Raphael-Leff (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Matryca intersubiektywności: od „relacji z obiektem” do „relacji z podmiotem”. Wpływ rozwoju teorii na brytyjską grupę Niezależnych

   

  Vinzenzo Bonaminio (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Oscylowanie analityka pomiędzy interpretowaniem a nieinterpretowaniem

   

  Juliet Mitchell (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Rodzeństwo i grupa społeczna

 • sobota, 7 czerwca 2014

  Wykład otwarty:ANAKLITYCZNY I INTROJEKCYJNY TYP OSOBOWOŚCI A CZYNNIKI TERAPEUTYCZNE W PSYCHOANALIZIE: PERSPEKTYWA PACJENTÓW

  Andrzej Werbart – Profesor psychologii klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Sztokholmie. Psychoanalityk szkoleniowy i superwizor w Szwedzkim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Był dyrektorem ds. badań naukowych w Instytucie Psychoterapii w Sztokholmie. Redaktor szwedzkiego tłumaczenia przypadków Freuda.

  Wykład odbył się w Gdańsku w ramach Kolokwium Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 • środa, 11 czerwca 2014

  Wykład otwarty:INTERPRETACJA JAKO ELEMENT PRZESTRZENI PRZEJŚCIOWEJ, INTERPRETACJA JAKO HOLDING

  Piotr Dworczyk – kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 28 czerwca 2014

  Wykład otwarty:Rola metaforyzacji w interpretacji

  Béatrice Ithier – członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizantka Herberta Rosenfelda, Joyce McDougall i Antonino Ferro

 • środa, 27 sierpnia 2014

  Międzynarodowa KonferencjaEUROPEAN VICTIMS AND PERPETRATORS, NOW AND THEN

  27.08. – 1.09.2014

  An Experiental Working Conference in the Series The Past in the Present

  Konferencja pod patronatem PTPa.

  Zamek Kliczków k. Bolesławca

  Informacje i zapisy: p-cca.org/2014

 • sobota, 13 września 2014

  Wykład otwarty:JONATHAN SKLAR – PSYCHOANALIZA, TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNE I EUROPEJSKA NIEŚWIADOMOŚĆ

  Jonathan Sklar – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, przewodniczący Regionalnego Komitetu Rozwoju Psychoanalizy. Był wiceprezesem European Psychoanalytic Federation. Autor m. in. Landscapes of the Dark: History, Trauma, Psychoanalysis oraz Balint, Groups and Training.

 • środa, 22 października 2014

  Wykład otwarty z cyklu o czasie:ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ – CZAS W ANTROPOLOGII

  Zbigniew Benedyktowicz – antropolog kultury, kierownik Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki PAN. Redaktor naczelny kwartalnika Konteksty.

 • sobota, 25 października 2014

  Spotkanie:Michael Parsons w Krakowie

  Michael Parsons – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Francuskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Royal College of Psychiatrists. Autor książek Living Psychoanalysis: From Theory to Experience oraz The Dove that Returns, The Dove that Vanishes: Paradox and Creativity in Psychoanalysis, a także licznych artykułów publikowanych w pismach psychoanalitycznych.

   

  Spotkanie obejmowało:

  – seminarium kliniczne

  – seminarium teoretyczne na temat teorii D. W. Winnicotta

  – wykład otwarty: PSYCHOANALIZA I SZTUKA: SŁUCHANIE I PATRZENIE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA

   

  MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, ul. Lipowa 4

   

 • sobota, 8 listopada 2014

  Wykład otwarty z cyklu o czasie:ROSINE JOZEF PERELBERG – Powtarzanie, przekształcanie i après-coup

  Rosine Jozef Perelberg – psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członek korespondent Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest profesorem na Wydziale Psychologii w Katedrze Badań Klinicznych, Edukacji i Psychologii Klinicznej na University College London. Autorka wielu publikacji, m. in. Time, Space and Phantasy; Gender and Power in Families oraz wydanej w Polsce książki Marzenia senne i myślenie.

 • sobota, 22 listopada 2014

  III Konferencja PsychoanalitycznaADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  Udział wzięli:
  François Ladame – Szwajcarskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Nienawiść i adolescencja: kto nienawidzi kogo?

   

  Alessandra Lemma – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Teraźniejszość bez przeszłości. Przerwanie integracji czasu w przypadku transseksualizmu.

   

  Margot Waddell – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Godzina obcego: psychoanalityczne spojrzenie na adolescencję i złożoną relację pomiędzy rozwojem a tym, co znamy jako  „wyłaniające się zaburzenia osobowości typu borderline” w wieku nastoletnim.

 • środa, 11 lutego 2015

  Wykład otwarty:Ewa Sobczak – Przerwana ciągłość – międzypokoleniowy przekaz traumy przesiedlenia

  Ewa Sobczak – kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • środa, 11 marca 2015

  Wykład otwarty:Edyta Biernacka – ATAK KOŃCA ŚWIATA CZYLI O TERRORZE NIE-REPREZENTACJI

  Edyta Biernacka – członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

 • środa, 25 marca 2015

  Wykład otwarty:Prof. Katarzyna Schier – Rodzice oczekujący opieki od dzieci – zjawisko świadome czy nieświadome?

  Prof. Katarzyna Schier – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoanalityk dzieci i młodzieży. Profesor  w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny UW. Visiting professor na Uniwersytecie w Wiedniu i Uniwersytecie w Mainz. Autorka licznych publikacji naukowych, a także książek: Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń; Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości oraz Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie.

 • czwartek, 26 marca 2015

  28th Annual Conference of the European Psychoanalytical FederationTo Much – Not Enough

  26th – 29th March 2015

  Stockholm, Sweden

  Czytaj więcej: www.epf-fep.eu

 • sobota, 18 kwietnia 2015

  Spotkanie:Jan Abram w Krakowie

  Jan Abram – profesor Uniwersytetu w Essex, psychoanalityczka szkoleniowa Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, honorowa archiwistka The Winnicott Trust. Autorka wielu publikacji,  pod jej redakcją ukazały się m. in. książki Donald Winnicott Today oraz André Green at the Squiggle Foundation. Jest również członkiem paryskiej grupy roboczej przy Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF) oraz kolegium redakcyjnego The International Journal of Psychoanalysis.

   

  Spotkanie było kolejnym w cyklu szkoleń i dyskusji winnicottowskich prowadzonych w Polsce.

   

  Spotkanie obejmowało:

  – Seminarium kliniczne

  – Seminarium z teorii D. W. Winnicotta

  – Wykład otwarty: ANIOŁY WINNICOTTA I OBŁOKI MANNOCCI’EGO – PSYCHOANALITYCZNA REFLEKSJA NA TEMAT „ZWIASTOWANIA”

   

  Spotkanie odbyło się w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakówie, ul. Lipowa 4

   

 • środa, 22 kwietnia 2015

  Promocja książki:Siblings: Envy and Rivalry, Coexistence and Concern

  Książka ukazała się w maju 2014 roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Karnac.

  Jest zbiorem wystąpień wygłoszonych w Krakowie w 2011 roku na międzynarodowej konferencji EFPP/PTPP. Zawiera teksty poświęcone problematyce rodzeństwa w ujęciu psychoanalitycznym.

   

  Gośćmi spotkania były redaktorki książki:

  Katarzyna Skrzypek – psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

  Beata Maciejewska-Sobczak – kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Zuzanna Stadnicka-Dmitriew – kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 25 kwietnia 2015

  Spotkanie:Leon Kleimberg w Gdańsku

  Leon Kleimberg – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca w Klinice Tavistock i na University College London, autor licznych publikacji na temat psychoanalizy i twórczości, psychoanalizy i psychopatologii oraz psychoanalizy i imigracji.

  Spotkanie obejmowało:

  Wykład otwarty: KRYZYS WIEKU ŚREDNIEGO A ILUZJA EDYPALNA

  Dwa seminaria superwizyjne otwarte dla terapeutów i analityków

   

  Współorganizatorem wykładu był Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

   

 • sobota, 23 maja 2015

  XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTrauma a regulacja afektu

  René Roussillion (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pierwotna trauma, rozszczepienie i pierwotne powiązania niesymboliczne

   

  Béatrice Ithier (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Myśli marzenia sennego podążają śladami traum

   

  Justyna Zalewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Trauma – niepomyślane i nierozpoznane przeżycie

 • środa, 10 czerwca 2015

  Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  SPOTKANIE ODWOŁANE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW.

  Dyskusja odbędzie się w innym terminie.

 • środa, 24 czerwca 2015

  Wykład otwarty:Bogdan Kubiak – WOBEC POZNAWALNEGO I NIEPOZNAWALNEGO. O ZNACZENIU AMBIWALENCJI POZNAWCZEJ.

  Bogdan Kubiak – członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 19 września 2015

  Spotkanie:David Bell w Trójmieście

  David Bell – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i były prezes tej organizacji. Pełni funkcję konsultanta psychiatry w Tavistock Clinic. Wykłada na Birkbeck College London. Jest autorem wielu wykładów, artykułów i rozdziałów książek oraz monografii dotyczących historycznego rozwoju pojęć i teorii psychoanalitycznych (Freud, Klein i Bion) oraz psychoanalitycznego rozumienia głębszych zaburzeń psychicznych. Redagował takie publikacje jak, Reason and Passion, Psychoanalysis and Culture: A Kleinian Perspective oraz Living On The Border. Interesują go również studia interdyscyplinarne – relacja między psychoanalizą a literaturą, filozofią i polityką. Jest jednym z czołowych brytyjskich ekspertów psychiatrycznych w dziedzinie praw człowieka.

   

  SPOTKANIA OBEJMOWAŁO:

  Seminaria kliniczne

  Wykład otwarty – POPĘD ŚMIERCI; PERSPEKTYWY FENOMENOLOGICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ TEORII KLEINOWSKIEJ

   

  Współorganizatorem wykładu był Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

 • sobota, 3 października 2015

  Wykład otwarty:Edna O’Shaughnessy – Psychiczna potrzeba „gotowego” (The Psychic Need for ‘Ready-mades’)

  Adaptacja  zwrotu  Ready-mades,  zaczerpniętego z surrealizmu,  zostanie przez autorkę wyjaśniona w prezentowanym artykule.

   

  Edna O’Shaughnessy jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, jedną z najwybitniejszych przedstawicielek nurtu kleinowskiego we współczesnej psychoanalizie. Pierwszym obszarem jej zainteresowań była filozofia. Urodzona w Południowej Afryce, przybyła do Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych, by szkolić się w psychoterapii dziecięcej w Klinice Tavistock, a w latach sześćdziesiątych, będąc analizantką Rogera Money-Kyrle, odbyła szkolenie psychoanalityczne.

  Edna O’Shaughnessy badała i objaśniała pojęcia obronnych organizacji osobowości. Do jej najważniejszych publikacji w tym obszarze należą: A clinical study of a defensive organization (1981)  oraz  Enclaves and Excursions (1992). Rozwijała również pojęcie nieprawidłowego superego. Polskim analitykom znana jest zwłaszcza jej praca: Relating to the Superego, w której opisywała normalne superego, wywodzące się z najwcześniejszych relacji z obiektem oraz nieprawidłowe superego, mające swoje źródło w dysocjacjach powiązanych z traumami najwcześniejszego okresu dzieciństwa.

  Ostatnio opublikowane książki: Projective Identification: The Fate of a Concept (red. E. Spillius i E. O’Shaughnessy, 2011) oraz Inquiries in Psychoanalysis: Collected papers of Edna O’Shaughnessy (red. E. O’Shaughnessy i R. Rusbridger, 2012).

  W języku polskim wydano: Niewidzialny kompleks Edypa (1989/2010), Wtargnięcia (2008/2012),  Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie (1992/2012).

   

  Czytaj więcej: http://www.melanie-klein-trust.org.uk/oshaughnessy

   

  Plakat

 • sobota, 17 października 2015

  Spotkanie:Andrzej Leder we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

  Spotkanie z prof. Andrzejem Lederem i dyskusja o książce PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ

   

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Jest autorem wielu publikacji i książek, m.in.:

  Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadziła Ewa Sobczak – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

   

 • piątek, 23 października 2015

  First Prague Conference: Otto Fenichel and His Legacy Fear of Strangeness: Antisemitism, Xenophobia and Uncanny Experience

  23 –25.10.2015

  Place of the event: New York University, Prague

  Language: English

   

  Czytaj więcej: http://fenichelspragueconference.com/

 • sobota, 21 listopada 2015

  Konferencja PTPaKlein i Winnicott w dialogu. Jedna psychoanaliza, dwie koncepcje.

  Robert Hinshelwood (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Podstawowe zagadnienia myśli Melanie Klein. Porównanie z dziełem Donalda Winnicotta

   

  Jan Abram (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Donald Winnicott. Jak dyskurs z Melanie Klein wpłynął na kształt jego klinicznych innowacji?  

   

  Po głównych wystąpieniach teoretycznych Beata Maciejewska-Sobczak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne) zaprezentowała materiał kliniczny, który Jan Abram i Robert Hinshelwood dyskutowali z dwóch perspektyw teoretycznych.

   

   

  Prof. Robert Hinshelwood jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, profesorem psychoanalizy w Center for Psychoanalytic Studies University of Essex, byłym dyrektorem Cassel Hospital w Londynie, autorem Dictionary of Kleinian Thoughts (1989) i innych tekstów o psychoanalizie kleinowskiej.

   

  Prof. Jan Abram jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (BPS, Institute of Psychoanalysis). Pracuje klinicznie w praktyce prywatnej w Londynie. Jest przewodniczącą komitetu naukowego BPS; honorowym wykładowcą Center for Psychoanalytic Studies University of Essex; gościnnym wykładowcą w Tavistock Centre. Jest też autorką licznych publikacji, m. in. książki The Language of Winnicott (1996; 2007) oraz redaktorką pracy zbiorowej Donald Winnicott Today (2013).

   

  Beata Maciejewska-Sobczak jest psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutką szkoleniową i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest współredaktorką wydanej przez Karnac książki Siblings. Envy and Rivalry, Coexistence and Concern (2014).

 • środa, 25 listopada 2015

  Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor wielu publikacji i książek m.in.:

  – Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  – Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  – Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadził Dawid Bieńkowski, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • środa, 13 stycznia 2016

  Wykład otwartyKATARZYNA PROT-KLINGER – „MAURYCY BORNSZTAJN – PSYCHOANALITYCZNE ROZUMIENIE PSYCHOZ”

  Prof. Katarzyna Prot-Klinger, psychiatra, analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szczególnym tematem jej zainteresowań jest psychoza i trauma.

 • sobota, 16 stycznia 2016

  Wykład otwarty w GdańskuEwa Sobczak: Odkrywanie zapomnianego – praca z międzypokoleniowym przekazem traumy

  Ewa Sobczak – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Mieszka i prowadzi praktykę psychoanalityczną w Opolu.

  Uniwersytet Gdański

 • sobota, 20 lutego 2016

  Wykłady i seminaria:Eduardo Gastelumendi w Polsce

  20-27 lutego 2016 – Warszawa, Gdańsk, Kraków i ponownie Warszawa

   

  Dr Eduardo Gastelumendi jest prezesem i psychoanalitykiem szkoleniowym Peruwiańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jego wizyta jest sponsorowana przez IPA w ramach projektu CAPSA umożliwiającego międzykontynentalną wymianę naukową pomiędzy środowiskami analitycznymi. Eduardo Gastelumendi poprowadzi wykłady i seminaria dla psychoanalityków oraz psychoterapeutów psychoanalitycznych w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

   

  Program wizyty:

   

  Warszawa

  20 lutego 2016

  Wystąpienie podczas Konferencji IPP

  Sterroryzowani w przeciwprzeniesieniu przez współczesnych pacjentów perwersyjno-sadystycznych.

   

  Gdańsk

  22 i 23 lutego 2016

  Grupy superwizyjne

   

  Kraków

  Współorganizatorem wydarzenia było Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

   

  25 lutego 2016

  Seminarium kliniczne

  Wykład otwarty: Psychoanaliza z trudnymi pacjentami

  Dyskusja panelowa: Terror w naszej kulturze

  Dyskutowali: Eduardo Gastelumendi oraz polscy psychoanalitycy Edyta Biernacka i Bartosz Puk

   

  Warszawa

  27 lutego

  Wykład otwarty: A psychoanalytical perspective on the ayahuasca experience

 • sobota, 12 marca 2016

  Wykład otwartyProf. Martin Teising: Koncepcja bariery kontaktu od Freuda i Biona do współczesności

  Prof. Martin Teising jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Perspektyw na Starzenie się Pacjentów i Analityków przy IPA, rektorem Międzynarodowego Uniwersytetu Psychoanalitycznego w Berlinie.

 • środa, 30 marca 2016

  Promocja książkiPaweł Dybel: Psychoanaliza – ziemia obiecana? Część I (Początki psychoanalizy na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1900-1918)

  Paweł Dybel jest profesorem  filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Głównymi dziedzinami jego zainteresowań badawczych są: filozofia współczesna, teoria psychoanalizy, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna.

  Autor książek: Ziemscy. Słowni. Cieleśni (1988); Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995); Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan (2000); Granice rozumienia i interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005); Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006); Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem (2008); Paweł Dybel, Szymon Wróbel, Granice polityczności (2008).

  Prof. Dybel kieruje międzydyscyplinarnymi  przedsięwzięciami badawczymi  (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko-brytyjskie) obejmującymi szeroko rozumianą myśl i historię psychoanalizy.

 • środa, 6 kwietnia 2016

  Międzynarodowa Konferencja:A House Divided Against Itself? Identities and Cultures in Violent Conflict

  6-11 kwietnia 2016

  An Experiental Working Conference in the Series The Past in the Present

  Konferencja pod patronatem PTPa

   

  Zamek Kliczków k. Bolesławca

  Informacje: http://p-cca.org/2016

 • sobota, 7 maja 2016

  XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoStany psychotyczne

   

  Neville Symington (Australijskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Uczenie się od psychotycznego pacjenta

   

  Avner Bergstein (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Wychodząc poza spektrum: lęk przed załamaniem, katastroficzna zmiana i niewyparte nieświadome

   

  Agnieszka Leźnicka-Łoś (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Proces psychotyczny: obrona czy reprezentacja psychicznej traumy?

   

   

  Neville Symington – psychoanalityk szkoleniowy Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autor wielu książek m.in. A Pattern of Madness; Becoming a Person through Psycho-Analysis; The Psychology of The Person. W 2007 r. założył organizację zwaną Psychoterapia Pacjentów Psychotycznych. Prowadzi seminaria i wykłady w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Norwegii, Danii, Polsce, Portugalii, Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Nowej Zelandii i Australii.

   

  Avner Bergstein – psychoanalityk szkoleniowy i dziecięcy Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca akademicki. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox; On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche.

   

  Agnieszka Leźnicka-Łoś – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor, psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Autorka książki Podstawy terapii psychoanalitycznej.

   

   

  Stany psychotyczne

 • czwartek, 16 czerwca 2016

  Seminarium z cykluLiteratura austriacka i psychoanaliza

  Austriackie Forum Kultury i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na seminarium

   

  Peter Handke. Odejdź, Bruno

   

  Prowadzenie:

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prof. Adam Lipszyc (IFiS PAN)

   

  Wymagana lektura:

  Peter Handke, „Leworęczna kobieta”, przekład: Sławomir Błaut, wyd. Czytelnik

   

  Pewnego ranka Marianna pod wpływem „olśnienia” niespodziewanie każe swojemu mężowi odejść. Co popchnęło ją do tej decyzji, co dzieje się między rozdzielonymi małżonkami, jaką rolę w rozpadzie związku  odgrywa ich dziecko? I jakie znaczenie w opowieści ma figura „leworęczności”?

 • piątek, 9 września 2016

  Wykład otwarty w GdańskuAvner Bergstein: Ataki na łączenie czy popęd do komunikowania się? Tolerowanie paradoksu

  Avner Bergstein – psychoanalityk szkoleniowy i dziecięcy Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca akademicki. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox; On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche. Avner Bergstein był gościem tegorocznej XVIII Konferencji PTPa, podczas której wygłosił wykład Wychodząc poza spektrum: strach przed załamaniem, katastroficzne zmiany i niewyparte nieświadome.

  Wykład organizowany we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

   

  Miejsce wykładu:

  Instytut Psychologii UG, ul. Bażyńskiego 4, sala 204

  godz. 19:00-20:30

  Wykład będzie transmitowany w siedzibie PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6 oraz w Rzeszowie
  Opłata za udział w wykładzie: 35 zł, studenci 25 zł; za udział w transmisji odpowiednio 25 zł i 15 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

  Wstęp wolny dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa

   

 • środa, 28 września 2016

  Wykład otwartyGustaw Sikora: O pewnej funkcji fantazji o byciu identycznym

  Dr Gustaw Sikora jest Polakiem, wykształconym w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, obecnie mieszka i pracuje w Londynie. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS) i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Aktualnie jest Sekretarzem Honorowym Komitetu Naukowego BPAS. Jest także konsultantem London Clinic od Psychoanalysis, jednostki klinicznej Instytutu. W swojej pracy klinicznej i naukowej aktualnie, jak i w przeszłości, jako psychiatra skupia się na pracy z pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Neuro-Psychoanalizy, w tym obszarze interesuje się teorią popędów, a w szczególności ekonomią popędu śmierci i funkcją fantazji nieświadomych. Jest także członkiem the London Philosophy and Psychoanalysis Group. Współpracuje ze środowiskiem psychoanalitycznym w Polsce, ostatnio współorganizował wizytę Edny O’Shaughnessy w Warszawie i Krakowie.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie

   

  Miejsca transmisji:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Kraków, PROXIMED Centrum ul. Grottgera 24/3

  Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się na adres e-mail ptpakrk@gmail.com

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 22 października 2016

  Wykład otwarty we WrocławiuBartosz Puk: Zaangażowanie zmysłów w relację psychoanalityczną

  Bartosz M. Puk z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą. Od 1996 roku pracuje jako psychoterapeuta w Krakowie. W 2013 roku uzyskał tytuł psychoanalityka, członka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i IPA. Ponadto jest psychoterapeutą psychoanalitycznym, członkiem zwyczajnym, superwizorem i terapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Współtworzył środowisko terapeutów psychoanalitycznych w Małopolsce, angażując się w działalność szkoleniową Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej i kliniczną Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Od 2015 roku współprowadzi szkolenie PTPP Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje jako psychoanalityk i psychoterapeuta psychoanalityczny w swoim gabinecie, prowadzi liczne zajęcia naukowe i organizuje spotkania łączące myślenie psychoanalityczne ze sztuką i medycyną.

  Współorganizatorem wykładu jest Muzeum Współczesne we Wrocławiu

   

  Miejsce wykładu

  Muzeum Współczesne we Wrocławiu, pl. Strzegomski 2a, godz. 17:00

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 26 października 2016

  Wykład otwartyRobert Sadowski: Introjekcja funkcji symbolicznej i jej rola w uwewnętrznianiu pozycji autorytetu. Opis analizy chłopca w wieku 10-14 lat

  Robert Sadowski – psycholog, psychoanalityk PTPa, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Pracuje w Warszawie z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Interesuje się możliwościami popularyzowania wiedzy psychoanalitycznej.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 27 października 2016

  Seminarium z cykluLiteratura austriacka i psychoanaliza

  Austriackie Forum Kultury i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na seminarium

   

  Elfriede Jelinek. Nawiedzona Rzesza

   

  Prowadzenie:

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prof. Adam Lipszyc (IFiS PAN)

   

  Wymagana lektura:

  Elfriede Jelinek „Dzieci umarłych”, przekład: Agnieszka Kowaluk

   

  „Dzieci umarłych”, uważane często za opus magnum Elfriede Jelinek, to wielkie rozliczenie ze stosunkiem Austrii do własnej przeszłości, utrzymane w konwencji eksperymentalnej opowieści o widmach ludzi zmarłych nawiedzających pewien alpejski pensjonat. Jak rozumieć tę rozbuchaną stylistycznie, przesyconą obrazami seksu i potworności narrację? Czy mamy tu do czynienia z literacką inscenizacją powrotu tego, co wyparte? Czy przywołując duchy zmarłych i zakłócając spokój żywych Jelinek otwiera jakąkolwiek możliwość oczyszczenia? Jaką rolę w jej wielkim przedsięwzięciu odgrywa sugestywnie opisywany świat austriackiej przyrody?

   

  Konieczna rejestracja: agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

   

  godz. 19:00

  Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa

 • środa, 9 listopada 2016

  Wykład otwartyKrystyna Geller: Neuropsychoanaliza: (nie)bezpieczne połączenie czy otwarty dialog?

  Krystyna Geller, doktor nauk humanistycznych, neuropsycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, członek zwyczajny PTPP, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Doktorat uzyskała na Wydziale Psychologii Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, w katedrze neuro- i patopsychologii. Wieloletnie kliniczne doświadczenie i specjalizację zdobywała w Instytucie Neurochirurgii im. N. Burdenko w Moskwie. W Laboratorium Neuropsychologii, założonym przez A.R. Łurię w tymże instytucie, uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych z pogranicza neuropsychologii i neurolingwistyki. Pracę psychoterapeutyczną łączy z zainteresowaniami naukowymi z pogranicza psychoanalizy i neuropsychologii, szczególną uwagę skupiając na pierwotnych stanach umysłu w kontekście pierwotnej traumy, roli pamięci i zjawiska synestezji (gr. „połączenie zmysłów”) w tych procesach. Pracuje w gabinecie prywatnym oraz współpracuje z Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Poznaniu

  Dom Studencki JOWITA, ul. Zwierzyniecka 7/ wejście A

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 19 listopada 2016

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDzieciństwo – współczesna perspektywa psychoanalityczna

  Florence Guignard (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Edyp – z kompleksem albo bez

   

  Angela Joyce (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Obrazy i słowa: współczesny punkt widzenia na pojęcie regresji

   

  Valli Kohon (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Skoczyłeś, czy ktoś cię popchnął? Przeciwprzeniesienie w leczeniu dzieci

   

   

  Florence Guignard – pochodząca z Genewy psychoanalityczka szkoleniowa Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jako jedna z pierwszych psychoanalityczek francuskojęzycznych przyczyniła się do upowszechnienia teorii Melanii Klein oraz myśli postkleinowskiej – Biona, Rosenfelda i Meltzera – we Francji. W latach 80., wraz z Annie Anzieu, utworzyła najpierw Francuskie, a potem Europejskie Towarzystwo Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży. Od chwili powstania Komisji IPA ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży była jej członkinią, a w latach 2010-2013 – przewodniczącą. Autorka licznych książek i artykułów, których tematyka obejmuje m.in. zagadnienia poczucia tożsamości, kobiecości i macierzyństwa. Jej najnowsza książka nosi tytuł Jaka psychoanaliza w XXI wieku? Tom I: Przemiany pojęć psychoanalitycznych.

  Na konferencji wygłosi referat Edyp – z kompleksem albo bez, w którym zajmuje się problemem zanikania okresu latencji i zmianami społecznymi w odniesieniu do pojęć psychoanalitycznych, a w szczególności – do pojęcia kompleksu Edypa.

   

  Angela Joyce – psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jako psychoanalityczka dziecięca szkoliła się w Anna Freud Center w Londynie. Obecnie jest przewodniczącą Winnicott Trust i działa w Squiggle Foundation, a także jest Honorowym Starszym Wykładowcą London University College. Autorka licznych artykułów na temat wczesnego rozwoju i psychoterapii rodziców z małymi dziećmi, a także badań nad teorią Winnicotta. W 2011 roku, wraz z Lesley Caldwell, opublikowała książkę Reading Winnicott. Jest również autorką wstępu do Dzieł Zebranych Winnicotta.

  W 2011 roku Angela Joyce gościła w Krakowie na konferencji EFPP & PTPP.

  Na konferencji wygłosi referat Obrazy i słowa: współczesny punkt widzenia na pojęcie regresji, w którym zajmie się stanem umysłu analityka wobec niemających reprezentacji stanów umysłu.

   

  Valli Kohon – psychoanalityczka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkini Stowarzyszenia Terapeutów Dziecięcych, wykłada w Tavistock Clinic, gdzie szkoliła się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. W latach 80. pracowała w Australii, gdzie wraz z mężem Gregorio Kohonem, założyła Brisbane Center for Psychoanalytic Studies. Po powrocie do Londynu, pracowała w CAMHS Clinic, prowadziła grupy dziecięce w Anna Freud Centre, gdzie szkoliła również w zakresie psychoterapii dziecięcej. Zajmowała się leczeniem dzieci i młodzieży, których głównym problemem była przemoc, przestępczość i rozgrywanie w obszarze seksualnym. Ma szerokie doświadczenie w nauczaniu psychoanalizy, także w Polsce.

  Na konferencji wygłosi referat Skoczyłeś, czy ktoś cię popchnął? Przeciwprzeniesienie w leczeniu dzieci.

   

  10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

   

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Wydział Biologii UW, Warszawa, ul. Miecznikowa 1 (wjazd od ul. Banacha)

   

   

  Opłata konferencyjna: 260 zł. Od 20.10.2016 opłata 300 zł, studenci 160

  Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Uwaga – wpłaty na nowe konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann tel. 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00, ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  dziecinstwo 2

 • sobota, 26 listopada 2016

  Wykład otwartyEwa Kobylińska-Dehe: Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką

  Dr Ewa Kobylinska-Dehe jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi również psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie.

  Zainteresowania kliniczne: psychoanalityczna terapia fokalna, rozumienie sceniczne, cielesny wymiar nieświadomych inscenizacji).

  Zainteresowania naukowe: psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, psychoanaliza i filozofia. Aktualnie pracuje wspólnie z prof. P. Dyblem nad projektem dotyczącym dziejów psychoanalizy w Polsce. Przygotowuje między innymi konferencje i tomy zatytułowane (roboczo): Psychoanaliza, wojna i zagłada oraz Psychoanaliza w powojennej Polsce (1945-2015).

  Wybrane publikacje: Psychoanaliza i obrazy; Czarodziejski blok i szpulka. O psychoanalizie i nowoczesności; Freud und die flüchtige Moderne (Freud w plynnej nowoczesności); Psychoanalyse und Decontainment der Welt (Psychoanaliza i utrata pomieszczania swiata); Mit Jacques Derrida – unterwegs zur Psychoanalyse (W drodze do psychoanalizy z J. Derridą); Gastfreundschaft und projektive Identifizierung (Gościnność i identyfikacja projekcyjna).

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 10:00-11:30

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata: 40 zł, studenci 30 zł, gotówką przed wykładem, lub na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 14 grudnia 2016

  Wykład otwartyWojtek Hańbowski: Penis, łono i przestrzeń psychiczna

  Wojtek Hańbowski, psychoanalityk szkoleniowy i psychoanalityk dzieci i młodzieży w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, były prezes tego towarzystwa. W latach 1979-93 należał do grona inicjatorów zorganizowanego szkolenia psychoanalitycznego w Polsce i współpracy z Europejską Federacją Psychoanalityczną (EFP) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Psychoanalitycznym (IPA). Na przełomie lat ‘80/’90 kierował Ośrodkiem Leczenia Psychoanalitycznego przy Szpitalu Nowowiejskim Warszawie.

  W Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF): Przewodniczący Komitetu Elekcyjnego oraz członek Komitetu Programu Naukowego w siedzibie EPF w Brukseli.

  W Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA): członek Podkomisji dla Europy w Komitecie do spraw Rozwoju Nowych Grup Psychoanalitycznych.

  Long-term Guest w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

  Prezes Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, uczy w szkołach afiliowanych przy Instytucie.

  Były superwizor między innymi: Oddziałów Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie, Starogardzie i Międzyrzeczu, aktualnie Oddziału Młodzieżowego i Poradni Leczenia Uzależnień w Gdańskim Centrum Zdrowia.

  Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP, uczy w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

  Autor książek: W cieniu zmarłego obiektu oraz Tożsamość psychoanalityka.

  Opierając się na doświadczeniach pracy z ludźmi w podeszłym wieku wysunął tezę, że uwolnienie identyfikacji projekcyjnej od wrogich treści w okresie starzenia pozwala na rozwinięcie fantazji przetrwania, która łagodzi lęk przed postępującym niedowładem i śmiercią. Ta koncepcja została opisana w wystąpieniu na konferencji PTPP w 2014 roku, w Krakowie oraz opublikowana w artykule Integrujące funkcje fantazji przetrwania w okresie starzenia zamieszczonym w szwedzkim czasopiśmie „Divan” (2-4/2015).

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 15 grudnia 2016

  Seminarium z cykluLiteratura austriacka i psychoanaliza

  Austriackie Forum Kultury i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na seminarium

   

  Christoph Ransmayr – Witamy w Moor

   

  Prowadzenie:

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prof. Adam Lipszyc (IFiS PAN)

   

  Wymagana lektura:

  Christoph Ransmayr „Morbus Kitahara”, przekład: Sława Lisiecka

   

  W tej sugestywnej opowieści z gatunku historii alternatywnej Ransmayr przedstawia losy mieszkańców kraju podobnego do Austrii, który po przegranej wojnie znajduje się w stanie całkowitego zdziczenia. Czy rytuały pamięci narzucane jego mieszkańcom mogą być skuteczne? Czy skuteczna może być sama powieść jako akt krytycznego pamiętania? Jakie jest znaczenie tytułowej choroby?

   

  Konieczna rejestracja: agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

  godz. 19:00

  Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa

 • środa, 11 stycznia 2017

  Wykład otwartyMałgorzata Ojrzyńska: Spadkobiercy. Rozważania o traumie transgeneracyjnej

  Małgorzata Ojrzyńska jest psychoanalitykiem szkoleniowym PTPa

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 1 lutego 2017

  Promocja książkiPaweł Dybel: Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1919, Wybór tekstów

  Spotkanie jest kontynuacją poprzedniego, które było poświęcone książce: Psychoanaliza – ziemia obiecana? Część I (Początki psychoanalizy na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1900-1918).

   

   

  Paweł Dybel jest profesorem  filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jego głównymi dziedzinami zainteresowań badawczych są: filozofia współczesna, teoria psychoanalizy, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna.

  Autor książek: Ziemscy. Słowni. Cieleśni (1988); Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995); Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan (2000); Granice rozumienia i interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005); Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006); Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem (2008); Paweł Dybel, Szymon Wróbel, Granice polityczności (2008).

  Prof. Dybel kieruje międzydyscyplinarnymi  przedsięwzięciami badawczymi (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko-brytyjskie) obejmującymi szeroko rozumianą myśl i historię psychoanalizy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • piątek, 17 marca 2017

  SpotkanieEwa Kobylińska-Dehe w Gdańsku

  Dr Ewa Kobylinska-Dehe jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi również psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie.

  Zainteresowania kliniczne: psychoanalityczna terapia fokalna, rozumienie sceniczne, cielesny wymiar nieświadomych inscenizacji).

  Zainteresowania naukowe: psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, psychoanaliza i filozofia. Aktualnie pracuje wspólnie z prof. P. Dyblem nad projektem dotyczącym dziejów psychoanalizy w Polsce. Przygotowuje m.in. konferencje i tomy zatytułowane (roboczo): Psychoanaliza, wojna i zagłada oraz Psychoanaliza w powojennej Polsce (1945-2015).

  Wybrane publikacje: Psychoanaliza i obrazy; Czarodziejski blok i szpulka. O psychoanalizie i nowoczesności; Freud und die flüchtige Moderne (Freud w płynnej nowoczesności); Psychoanalyse und Decontainment der Welt (Psychoanaliza i utrata pomieszczania świata); Mit Jacques Derrida – unterwegs zur Psychoanalyse (W drodze do psychoanalizy z J. Derridą); Gastfreundschaft und projektive Identifizierung (Gościnność i identyfikacja projekcyjna).

  Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

   

  Piątek 17 marca 2017, godz. 19:00-20:30

  Wykład otwarty: Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką

  Miejsce: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  Opłata: 40 zł na konto PTPa: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 lub gotówką przed wykładem

  (członkowie i kandydaci PTPa, oraz pracownicy naukowi i studenci IP UG wstęp wolny)

   

   

  Sobota 18 marca 2017, godz. 11:00-12:30

  Seminarium, podczas którego Ewa Kobylińska-Dehe podzieli się swoim doświadczeniem pracy psychoanalityczną metodą fokalną praktykowaną we Frankfurcie

  Miejsce: UG, sala 103

  Zapisy na seminarium prowadzi sekretariat PTPa: ptpa@psychoanaliza.org.pl

  Opłata: 150 zł na konto PTPa: 18 1020 1055 0000 9902 0384 7191 (z dopiskiem – seminarium Ewy Kobylińskiej-Dehe, Gdańsk)

 • środa, 22 marca 2017

  Wykład otwartySławomir Murawiec: Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy

  Dr n. med. Sławomir Murawiec jest psychiatrą, psychoterapeutą psychodynamicznym, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria”. Od trzech lat współprzewodniczy ogólnopolskiemu cyklowi wykładów Oblicza Współczesnej Psychiatrii (KIMZE). Jest prezesem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez wiele lat pracował w oddziale ogólnopsychiatrycznym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN i jako adiunkt w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2000 r. jest członkiem–założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. Jest laureatem nagrody im. prof. Stefana Ledera, wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi na polu psychoterapii, a zwłaszcza poszerzania jej społecznego zasięgu: Za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywą neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawiania psychoterapeutów mózgiem, a neurofizjologów umysłem.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 1 kwietnia 2017

  Wykład otwartyFred Busch: Problematyczne kwestie autorytetu w instytutach psychoanalitycznych

  Dr Fred Busch jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Bostońskiego Instytutu Psychoanalitycznego. Od 40 lat  zajmuje się badaniami i  prowadzi szkolenia z zakresu psychoanalizy  w instytutach i towarzystwach psychoanalitycznych w USA i zagranicą. Pisanie i prezentowanie swojego myślenia jest dla niego ważnym sposobem komunikowania rozwoju własnych idei. Wygłosił  ponad 150 referatów, opublikował ponad 50 artykułów, wydał trzy książki, z których ostatnia (2016) to: Creating A Psychoanalytical Mind. A Psychoanalytical Method and Theory. Jego prace przetłumaczono na 7 języków.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 10:00-11:30

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 12 kwietnia 2017

  Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Wykład będzie poświęcony początkom psychoanalizy w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorskiej roli Augusta Strindberga

  Prof. Magnus Johansson jest psychoanalitykiem, który analizę szkoleniową odbył u Pierre’a Legendre z École Freudienne de Paris, założonej przez Jacques’a Lacana. Jest honorowym członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W uzasadnieniu przyznania honorowego członkostwa wskazano na cenny wkład profesora Johanssona w rozwój psychoanalizy, jego zaangażowanie w tworzenie i wspieranie kultury psychoanalitycznej w zachodniej Szwecji. Jest on założycielem stowarzyszenia Freudianska Föreningen (Stowarzyszenie Freudowskie) oraz wydawcą pisma „Arche” poświęconego psychoanalizie, naukom humanistycznym i architekturze, a także autorem wielu publikacji, pośród których doceniono zwłaszcza czterotomową monografię Freud psykoanalys (Psychoanaliza Freuda), której dwa pierwsze tomy poświęcone są rozwojowi psychoanalizy w Szwecji. Przyczynił się do szwedzkiego wydania dzieł Freuda. Jego rozległa wiedza i kontakty z psychoanalizą francuską mają wielką  wartość dla środowiska psychoanalitycznego w Szwecji.

  Prof. Johansson jest  wykładowcą Uniwersytetu w  Goteborgu, na Wydziale Historii Idei i Teorii Nauk oraz na Wydziale Psychologii.

  W 2006 roku został Oficerem Orderu Palm Akademickich (Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques), odznaczenia przyznawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji. W roku 2014 został wybrany na członka KVVS (Królewskiego Stowarzyszenia Nauki i Sztuki).

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 11 maja 2017

  I Konferencja międzynarodowego projektu badawczegoMiędzy nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939

  Kraków, 11-13 maja 2017

   

  Kooperacja:

  International Psychoanalytic University, Berlin; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków; Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn

   

  Kierownictwo naukowe:

  Paweł Dybel, UP Kraków

  Ewa Kobylińska-Dehe, IPU Berlin

   

  Początki ruchu psychoanalitycznego na początku XX wieku w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jego promieniowanie na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, było wydarzeniem, którego znaczenie – jeśli spojrzeć na nie z dzisiejszej perspektywy – wykraczało poza obszar psychiatrii i psychologii. Na rosnącą popularność metody Freuda wpłynęły bowiem również przeobrażenia społeczne i kulturowe, które zaczęły się w tym czasie. W ich kontekście chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą, jaką w przemianach kulturowych odegrali pionierzy psychoanalizy, wywodzący się głównie z zasymilowanych środowisk żydowskich. Większość z nich dojrzewała intelektualnie na pograniczu wielu kultur: austriackiej, czeskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, węgierskiej, żydowskiej i in. Transkulturowość była jednym z istotnych warunków powstania psychoanalizy. Nasza konferencja będzie poświęcona przede wszystkim psychoanalitykom na ziemiach polskich. Niektórzy z nich zdołali uciec przed Holokaustem do USA, gdzie stali się amerykańskimi psychoanalitykami. Dzieje ruchu psychoanalitycznego w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce zostały dramatycznie przerwane. Rekonstruując jego początki, włączamy się w żywy od kilkunastu lat nurt historyków, socjologów i psychoterapeutów, którzy przywracają pamięć tej zapomnianej części kultury Europy Środkowej.

  Opłata za udział w konferencji: 50 PLN (do 01.05.2017)

  Konto bankowe nr: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (Dopisek: Konferencja psychoanalityczna 11-13 maja 2017 Kraków)

  Kontakt:

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Język konferencji:

  polski, angielski

   

  Szczegółowe informacje w ulotce załączonej poniżej plakatu

   

  Między-nadzieją-a-rozpaczą.plakat

 • sobota, 20 maja 2017

  XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDYSOCJACJA – UJĘCIE KLINICZNE

  Catalina Bronstein (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czy to moje ciało? Czy żyję? Niesamowite skutki dysocjacji

   

  Riccardo Lombardi (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dysocjacja ciała i umysłu

   

  Katarzyna Walewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Analityk i pacjent w tej samej łodzi. Pochodne rodzimej traumy zbiorowej w polu psychoanalitycznym

   

   

  Dr Catalina Bronstein – psychoanalityczka szkoleniowa dorosłych, dzieci i młodzieży oraz superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje szereg prestiżowych stanowisk w obszarze edukacji i zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii. Pracuje w Brent Adolescent Centre. Redaktorka książki Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna, współredaktorka The New Klein-Lacan Dialogues

   

  Dr Riccardo Lombardi – psychoanalityk szkoleniowy  i superwizor Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się nauczaniem psychoanalizy w Europie i Ameryce. W obszarze jego zainteresowań i licznych publikacji znajdują się zagadnienia relacji ciało-umysł, czasu, psychozy i głębokich zaburzeń myślenia. Jest autorem licznych publikacji oraz książek: Formless Infinity: Clinical Explorations of Matte Blanco and Bion oraz Body-Mind Dissociation in Psychoanalysis: Development after Bion

   

  Dr Katarzyna Walewska – szkoleniowa psychoanalityczka dorosłych, dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, założycielka  Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP). Autorka oryginalnej techniki z użyciem pianina. Autorka wielu publikacji, wystąpień polskich i zagranicznych oraz książek: Dziecko w terapii; Nurt francuski oraz Progi narodzin. Rola teorii w procesie analitycznym

   

  Miejsce konferencji

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

   

  10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł. Od 30.04.2017 opłata 310 zł, studenci 160 zł Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Uwaga – wpłaty na nowe konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Dysocjacja

 • środa, 4 października 2017

  Wykład otwartyKinga Prochownik: Nieświadomość fotografii

  Kinga Prochownik jest psychologiem, psychoanalitykiem PTPa, superwizorem i terapeutą szkoleniowym PTPP i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, członkiem Polskiego Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej. Interesuje się fotografią, szczególnie fotografią przyrodniczą.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 18 listopada 2017

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoWinnicott i Bion – Trzymanie i pomieszczanie: rozwój techniki

  LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY. PROSIMY NIE WNOSIĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ – Z POWODU BRAKU MIEJSC WSTRZYMUJEMY PRZYJMOWANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI.

   

  Referaty wygłoszą:

  Jan Abram i Robert Hinshelwood

   

  Po głównych wystąpieniach teoretycznych Dawid Bieńkowski zaprezentuje materiał kliniczny, który Jan Abram i Robert Hinshelwood będą dyskutować z dwóch perspektyw teoretycznych.

   

  Prof. Jan Abram jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (BPS, Institute of Psychoanalysis). Pracuje klinicznie w praktyce prywatnej w Londynie. Jest profesorem psychoanalizy w Psychoanalysis Unit, University College London oraz wykładowczynią w Tavistock Centre. Jest też autorką licznych publikacji, m. in. książki The Language of Winnicott (1996; 2007) oraz redaktorką pracy zbiorowej Donald Winnicott Today (2013).

   

  Prof. Robert Hinshelwood jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest profesorem psychoanalizy w Center for Psychoanalytic Studies University of Essex, byłym dyrektorem Cassel Hospital w Londynie, ponadto jest autorem Dictionary of Kleinian Thoughts (1989) oraz Bion’s Sources (2003).

   

  Dawid Bieńkowski jest psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

   

  Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

  Rejestracja: 9:00-10:00 Zamknięcie konferencji: 18:00

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł (do 06.11.2017), 310 zł (do 13.11.2017), studenci 160 zł

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

  (W dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Winnicot i Bion

 • środa, 29 listopada 2017

  Wykład otwartyWojciech Hańbowski: Instynkt poznawczy w pismach Freuda

  Wojtek Hańbowski – psychoanalityk szkoleniowy oraz psychoanalityk dzieci i młodzieży w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, jego prezes w latach 2001-2003 i 2005-2009. Członek i superwizor Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS), jego prezes w latach 2013-2017. Prowadzi Kurs Superwizorski i kieruje Poradnią ISPHS. Członek-korespondent Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, były członek Europejskiej Podkomisji ds. Rozwoju Nowych Grup Psychoanalitycznych w International Psychoanalytical Association (IPA), były przewodniczący Komitetu Elekcyjnego w Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej. Pracował w londyńskim Cassel Hospital, szkolił się w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Tavistock, obecnie prowadzi praktykę prywatną w Warszawie. Konsultant oddziałów w placówkach psychiatrycznych w Krakowie i Gdańsku.

  W latach 80. i na początku 90. inicjował rozwój polskich instytucji psychoanalitycznych i współpracę z międzynarodowymi organizacjami. Założyciel Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy.

  Autor licznych publikacji oraz książek, m.in.: W cieniu zmarłego obiektu i inne studia przypadków (2007) oraz Tożsamość psychoanalityka i inne studia przypadków (2013). Wykładowca m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie.

  Opierając się na doświadczeniach pracy z ludźmi w podeszłym wieku wysunął tezę, że uwolnienie identyfikacji projekcyjnej od wrogich treści w okresie starzenia pozwala na rozwinięcie fantazji przetrwania, która łagodzi lęk przed postępującym niedowładem i śmiercią. Ta koncepcja została opublikowana w artykule: Integrujące funkcje fantazji prze- trwania w okresie starzenia zamieszczonym w szwedzkim czasopiśmie „Divan”.

  Wykład Instynkt poznawczy w pismach Freuda będzie poświęcony odkryciom i koncepcjom dotyczącym dążeń poznawczych w spuściźnie Freuda oraz polemice z niektórymi założeniami Karla Poppera dotyczącymi jego krytyki psychoanalizy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Siedziba KSPP

  ul. Mostowa 2 lok. 13

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 13 grudnia 2017

  Wykład otwartyAgnieszka Leźnicka-Łoś: Ile jest mnie we mnie, ile jest ciebie w tobie? Budowanie własnego ja z perspektywy fuzji i odrębności

  Agnieszka Leźnicka-Łoś jest psychoanalityczką PTPa, superwizorką i terapeutką szkoleniową PTPP oraz autorką książki Psychoterapia psychoanalityczna w teorii i praktyce.

  Od 1990 do 2004 roku pracowała w Nowym Jorku w klinice psychiatrycznej jako psychoterapeutka, tam też ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej. Obecnie, oprócz pracy w gabinecie, prowadzi seminaria z zakresu zagadnień psychoanalitycznych, superwizje grupowe i superwizje zespołów terapeutycznych w ramach poradni zdrowia psychicznego i oddziałów szpitalnych.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Siedziba KSPP

  ul. Mostowa 2 lok. 13

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 10 stycznia 2018

  Wykład otwartyMaciej Musiał: Etos analityczny, ideał ego i przeciwprzeniesienie

  Maciej Musiał tymczasowy psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Przedstawiciel PTPa w Polskiej Radzie Psychoterapii. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i jego prezes w latach 2003-2007. Członek Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Opiekun merytoryczny Psychoanalitycznego Punktu Konsultacyjnego w Sopocie. Koordynuje szkolenie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” afiliowane w PTPP. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 11 kwietnia 2018

  Wykład otwartyBartosz M. Puk: O znaczeniu zmysłów w relacji psychoanalitycznej

  Bartosz M. Puk – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz IPA.

  Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą. Od 1996 roku pracuje jako psychoterapeuta w Krakowie. Od 2013 roku jest licencjonowanym psychoanalitykiem. Ponadto jest członkiem zwyczajnym, superwizorem i terapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Współtworzył środowisko terapeutów psychoanalitycznych w Małopolsce, angażując się w działalność szkoleniową Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej i kliniczną Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala J. Babińskiego w Krakowie. Od 2015 roku współprowadzi szkolenie PTPP Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  Członek GroupOne – grupy psychoanalityków IPA prowadzących dyskusje kliniczne na osi miast Oslo-Tel Awiw-Mediolan-Barcelona-Berlin-Kraków.

  Pracuje jako psychoanalityk w swoim gabinecie w Krakowie, prowadzi liczne zajęcia naukowe i organizuje spotkania łączące myślenie psychoanalityczne ze sztuką i medycyną.

  W wykładzie autor rozważa rozmaite doznania zmysłowe, które towarzyszą spotkaniu pacjenta i analityka. Mogą one odwracać uwagę od znaczących elementów i potencjalnych przeżyć pacjenta. Jednak przy wnikliwej pracy zajęcie się surowymi doznaniami zmysłowymi może torować drogę znaczącemu doświadczeniu i przeżyciu emocjonalnemu.

  Wykład będzie zawierał kilka przykładów klinicznych i krótkich winiet filmowych, które mają na celu zobrazowanie tezy wykładu oraz otwarcie pola do dyskusji.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 26 maja 2018

  XX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOdkrywanie nieznanego

   

  Caroline Polmear (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Odegranie w działaniu jako nieświadomy sposób komunikowania się

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  O pożytkach z czytania poezji. Rozważania wokół „Klęski” Bolesława Leśmiana


  Wiktor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Od przerażenia do lęku

   

   

  Caroline Polmear psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Prowadzi pełnoetatową praktykę psychoanalityczną i trzy razy w roku prowadzi warsztaty kliniczne dla europejskich analityków. Od dawna interesuje się pracą psychoanalityczną z młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz superwizuje pracę doradców studenckich na University College London.

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska – psychoanalityczka szkoleniowa PTPa, pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również psychoanalityczne badanie literatury, filmu i sztuki. Wielokrotnie była nauczycielką w szkołach letnich organizowanych przez Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe. Od trzech lat współprowadzi, wraz z prof. Adamem Lipszycem, seminarium „Literatura austriacka i psychoanaliza” w Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

   

  Wiktor Sedlak – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uczy w Polsce i Niemczech, był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kioto w Japonii. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w pełnym wymiarze w północnej Anglii.

   

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł (do 30.04.2018), po tym terminie 310 zł, studenci 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

  (W dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem: ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Odkrywanie nieznanego konf

 • środa, 13 czerwca 2018

  Wykład otwartyKrzysztof Srebrny: O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną

  Krzysztof Srebrny – psychoanalityk, członek PTPa. Terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyciel Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej we Wrocławiu, kształcącej psychoterapeutów psychoanalitycznych. Prowadzi liczne seminaria i superwizje, superwizuje m.in. oddziały szpitalne i poradnie.

  Mieszka i praktykuje w Sulejówku k. Warszawy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • czwartek, 6 września 2018

  II Konferencja międzynarodowego projektu badawczego na International Psychoanalytic University w Berlinie Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady. Polacy – Żydzi – Niemcy

  Czwartek 6.09 – sobota 8.09.2018

   

  W drugiej konferencji poświęconej dziejom psychoanalizy w Polsce, w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym uwzględnimy różne perspektywy. Przede wszystkim chcemy opowiedzieć o losach polsko-żydowskich psychoanalityków, psychiatrów i ich pacjentów w czasie wojny, Zagłady, ucieczki i emigracji. Będziemy rozmawiać o sposobach radzenia sobie z tymi doświadczeniami z perspektywy psychoanalitycznej, w wymiarze indywidualnym i społecznym.

  Postawimy pytania, czy i jak wpłynęły one na przekształcenie samej metody psychoanalitycznej. Zastanowimy się nad rolą, jaką odegrała psychoanaliza w kształtowaniu się powojennych i współczesnych form pamięci zbiorowej.

  Zgodnie z projektem badawczym leżącym u podstaw naszej konferencji, nacisk zostanie położony na pracę pochodzących z Polski psychiatrów i psychoanalityków, a także na polskie dyskursy dotyczące tych traumatycznych doświadczeń.

  Podjęcie pracy żałoby nad eksterminacją Żydów i praktycznie ich zniknięciem z Polski, nad marginalizacją mniejszości narodowych, nad wyniszczeniem inteligencji, nad ofiarami wojny domowej i stalinizmu, nad masowymi przesiedleniami i utratą domu, to zadanie jakie ciągle stoi przed polskim społeczeństwem. O nieprzepracowaniu tych traum świadczy rosnąca dzisiaj aktywność ugrupowań skrajnie nacjonalistycznych oraz szerzące się postawy wykluczenia wobec wszelkich form inności i obcości.

  Przez wiele lat nikt nie zajmował się traumatycznymi doświadczeniami totalitaryzmów dwudziestego wieku. Również w świecie zachodnim nie poruszano ich w dyskursach społecznych i milczano o nich w gabinetach psychoanalityków.

  Pytania o powrót tego, co wyparte i o potencjał humanizmu w psychoanalizie wobec wyzwań zakłóconej na nowo równowagi świata zakreślają horyzont naszych wędrujących konferencji. Wyruszyliśmy z Krakowa w 2017 roku, spotykamy się w Berlinie w roku 2018 i skończymy naszą podróż w Warszawie w 2019 roku. Wielu referentów naszych konferencji zbliża się do poruszanych tematów, pokazując pojedyncze ludzkie losy i miejsca, w których miały one miejsce. Ten sposób zbliżenia miał prawdopodobnie na myśli młody Koreańczyk, kiedy na pytanie, dlaczego wyruszył w długą drogę do Auschwitz, odpowiedział: „Aby zrozumieć Europę“.

  Miejsce konferencji

  International Psychoanalytic University

   

  Opłata

  180 PLN (do 1.08.2018. Potem: 220 PLN)

  120 PLN kandydaci, studenci (po 1.08.2018: 160 PLN)

  Konto Bankowe:

  Donner & Reuschel

  BIC: CHDBDEHHXXX IBAN: DE35 2003 0300 0118 0691 00

  Dopisek:

  Tagung Berlin 5055

   

  Kontakt

  Christine Zippel (organizacja i zgłoszenia): christine.zippel@ipu-berlin.de

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

   

  Języki konferencji

  angielski, niemiecki, polski

   

   

  Szczegółowy program w załączonej ulotce

 • środa, 10 października 2018

  Wykład otwartyAgnieszka Makowiecka-Pastusiak: Do kogo należy Zagłada? Przekształcanie pamięci o Zagładzie w społeczeństwie polskim

  Agnieszka Makowiecka-Pastusiak jest psychiatrą oraz psychoanalityczką szkoleniową, nauczycielką i superwizorką w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

  Pracowała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, w Ośrodku Leczenia Nerwic w Rasztowie, współpracowała z Fundacją Rodzić po Ludzku, przez 15 lat była nauczycielką w Studium Psychoterapii Analitycznej. Mieszka i pracuje jako psychoanalityczka w Warszawie.

  Od wielu lat zajmuje ją temat Zagłady, jej traumatycznego wymiaru na poziomie indywidulanym i zbiorowym oraz jej konsekwencji dla kolejnych pokoleń w kontekście rodzinnym i społecznym. Na te tematy napisała następujące prace:

  – Problemy psychologiczne u osób ocalonych z Holocaustu – podejście psychoanalityczne (1997)

  – I zgodnie z boskim przykazaniem mieli dzieci… Międzypokoleniowy przekaz traumy i jego wpływ na dzieci osób ocalonych z Holocaustu (1999)

  – Autor, dzieło, czytelnik. Rozważania o percepcji twórczości Henryka Grynberga (2009)

  – Holokaust i współczesne dzieci (2013)

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Miejsce transmisji we Wrocławiu

  Dolnośląsko-Opolski Odział PTPP, ul. Solskiego 32/2

   

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 17 listopada 2018

  Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego PSYCHOANALIZA DZIECI I MŁODZIEŻY – POSZERZANIE POLA PRACY

  Anne Alvarez

  Poziomy pracy analitycznej i poziomy patologii

   

  Valli Kohon

  Kluczowe momenty w leczeniu adolescenta o skłonnościach perwersyjnych

   

  Michael Šebek

  Psychosomatyka i sensytyzacja ośrodkowa we wczesnym rozwoju

   

  Dr Anne Alvarez, M.A.C.P jest psychologiem, konsultantem psychoterapii dzieci i młodzieży, a także współtwórczynią Pracowni Autyzmu w Oddziale Dzieci i Rodzin Kliniki Tavistock w Londynie, gdzie nadal uczy. Jest autorką Live Company: Psychotherapy with Autistic, Borderline, Deprived and Abused Children. Razem z Susan Reid redagowała Autism and Personality: Findings from the Tavistock Autism Workshop. Jej najnowsza książka The Thinking Heart: Three Levels of Psychoanalytic Therapy with Disturbed Children została opublikowana w kwietniu 2012 r. przez wydawnictwo Routledge.

   

  Valli Kohon  jest psychoanalityczką Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członkinią Stowarzyszenia Terapeutów Dziecięcych. Wykłada w Tavistock Clinic. W latach 80. pracowała w Australii, gdzie wraz z mężem Gregorio Kohonem założyła Brisbane Center for Psychoanalytic Studies. Regularnie przyjeżdża do Polski, gdzie prowadzi seminaria kliniczne. Drugi raz będzie gościem konferencji PTPa.

   

  Dr Michael Šebek Csc  jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Czeskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), był dwukrotnie prezesem tego towarzystwa. Był członkiem międzynarodowego zarządu czasopisma Psychoanalytic Enquiry w latach 1993-2010. Od 1995 r. prowadzi szkolenia dla Instytutu Han Groen Prakken IPA dla Europy Wschodniej. Autor publikacji w języku angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, rosyjskim i czeskim dotyczących umysłu totalitarnego, obiektów totalitarnych oraz relacji między rzeczywistością psychiczną a rzeczywistością zewnętrzną, jak i kwestii psychosomatycznych.

   

  Warszawa, Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 290 zł (do 20.10.2018 – po tym terminie 320 zł), studenci lub doktoranci uczelni wyższych z aktualną legitymacją studencką 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl (w dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2

 • środa, 21 listopada 2018

  Wykład otwartyProf. Pawła Dybla i promocja jego najnowszych książek

  Paweł Dybel  jest profesorem  w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zespołu Badawczego Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii, autorem wielu książek m.in. dotyczących historii psychoanalizy na ziemiach polskich.

   

  Prof. Paweł Dybel wygłosi wykład otwarty, który będzie okazją do promocji dwóch książek: Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza oraz Powinowactwa z epoki. Literatura polskiego modernizmu i międzywojnia i psychoanaliza.

   

  Słowo wstępne wygłosi psychoanalityczka Agnieszka Leźnicka- Łoś

   

  Po wykładzie będzie możliwość zakupienia omawianych pozycji

   

   

  Wykład będzie transmitowany w Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty)
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • piątek, 15 marca 2019

  KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Warszawa, piątek 15 marca – niedziela 17 marca 2019

   

  III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym

   

  Powrót wypartego to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić kilka pytań:

   

  Czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale zauważalny również w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku?

   

  A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych?

   

  Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi, czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

   

  Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.

   

  Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

   

  Współpraca:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polska Akademia Nauk

   

  Komitet naukowy i organizacyjny:
  Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa; UP, Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)

  Miejsce:
  Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6

   

  Języki konferencji:
  angielski, polski

   

  Kontakt:
  Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Opłaty i rejestracja:
  330 PLN (do 15.02.2019. Po tym terminie 390 PLN)
  240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019. Po tym terminie 290 PLN)
  Opłata obejmuje:
  udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche
  Konto bankowe:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

  Dopisek: POLIN konferencja marzec 2019 imię nazwisko

  Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty

   

  Faktury:
  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: wmagiera@ifispan.waw.pl

   

  Szczegółowy program w załączonym plakacie

   

  Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2