Agnieszka Makowiecka-Pastusiak: Do kogo należy Zagłada? Przekształcanie pamięci o Zagładzie w społeczeństwie polskim