Alina Schellekes: Kiedy czas się zatrzymał. Refleksje na temat doświadczenia czasu w pierwotnych stanach psychicznych