Justyna Zalewska: Mistrz jako funkcja aparatu psychicznego