Leon Kleimberg: Inscenizacja iluzji pacjenta. To, co fikcyjne, lecz istniejące między prawdą materialną i prawdą historyczną