Magdalena Jusińska: Post-bionowska, psychoanalityczna teoria pola według grupy psychoanalityków z Pavi (A. Ferro i G. Civitarese)