Magdalena Jusińska: Post-bionowska, psychoanalityczna teoria pola według grupy psychoanalityków z Pavii (A. Ferro i G. Civitarese)