Michał Gąsior: O żywym self – narodowy, społeczny i kliniczny kontekst