OŚRODEK MYŚLI PSYCHOANALITYCZNEJ

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej jest jednostką naukowo-badawczą, powstałą na mocy zarządzenia Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prof. Andrzeja Rycharda. Misją OMP jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się myśleniem psychoanalitycznym w różnorodnych aspektach. Ośrodek skupia badaczy, wywodzących się z różnych dyscyplin humanistycznych: filozofów, historyków, psychologów i klinicystów. Odbyły się pierwsze spotkania z udziałem psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Poniżej zamieszczamy linki do spotkań.

Zarząd


facebook.com/110108153963260/videos/907493599721814

facebook.com/110108153963260/videos/142138974093511

facebook.com/events/240315773844590/?active_tab=discussion