Oświadczenie

Popieramy list otwarty napisany przez nasze Koleżanki i Kolegów z Towarzystwa, w którym wyrażony jest sprzeciw wobec publikacji popierających stosowanie przemocy wobec dzieci.  List został opublikowany na stronie petycjeonline.com.

Poniżej podajemy link dla tych z Państwa, którzy chcą zapoznać się z treścią listu i zająć stanowisko w tej kwestii.
https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_specjalistow_zajmujcych_si_ochron_zdrowia_psychicznego_oraz_prac_z_dziemi_w_sprawie_przemocy_wobec_dziecka

Zarząd PTPa