Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady. Polacy – Żydzi – Niemcy