• XXIV Konferencja PTPa„Psychoanaliza wobec zła i cierpienia”

  20 maja 2023 Gośćmi konferencji będą:
  Aleksandra Pilinow, Ewa Wojciechowska, Heinz Weiss

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • STANOWISKO TOWARZYSTW PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH WOBEC PROJEKTU MINISTERSTWA ZDROWIA

 • Wykład otwartyALINA SCHELLEKES – „Wczesny rozwój emocjonalny i pierwotne stany umysłu: przegląd koncepcji”

 • Bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców

 • OŚRODEK MYŚLI PSYCHOANALITYCZNEJ

  Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej jest jednostką naukowo-badawczą, powstałą na mocy zarządzenia Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prof. Andrzeja Rycharda...

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Ze smutkiem i żalem informujemy, że 11 września 2022 r. w wieku 93 lat zmarł dr Zbigniew Sokolik.

  Nestor i jeden z pionierów polskiej psychoanalizy, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

  POŻEGNANIE
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  |  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - WYDARZENIA ONLINE
 • środa, 1 lutego 2023

  Wykład otwartyALINA SCHELLEKES – „Wczesny rozwój emocjonalny i pierwotne stany umysłu: przegląd koncepcji”

  Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, który odbędzie się 1 lutego 2023 roku, o godzinie 20:30 na platformie Zoom.
   
  W artykule tym autorka skupia się na wczesnym rozwoju, zarówno w czasie ciąży, jak i we wczesnym niemowlęctwie, istotnym dla rozumienia pierwotnych stanów umysłu, z którymi spotykamy się w pracy klinicznej. Pierwszą perspektywą przyjętą w tych dociekaniach na temat początków umysłu, to perspektywa doświadczenia klinicznego i teorii psychoanalitycznych. W rozumieniu psychiki niemowlęcia ważną rolę odgrywają dwa główne teoretyczne podejścia psychoanalityczne: pierwsze akcentuje pierwotny narcyzm i konceptualizuje dziecko jako zanurzone w stanie umysłu będącym fuzją z pierwotnym obiektem; drugie podejście odnosi się do psychiki dziecka jako do odrębnej jednostki, która, od samego początku życia, zdolna jest doświadczać naturalnego poczucia odrębności od obiektu. Omawiane są implikacje kliniczne wynikające z każdego z tych teoretycznych podejść. Drugą przyjętą perspektywą, jest perspektywa psychoanalitycznej interpretacji obserwacji płodów i niemowląt oraz badań nad rozwojem. Te obserwacje i badania pogłębiają nasze rozumienie tworzenia się procesów myślenia, emocji i wzorców relacyjnych ogólnie na przestrzeni całego życia i w szczególnej sytuacji terapeutycznej. Autorka omawia również ograniczenia nieodłącznie związane z formułowaniem wywodzonych z sytuacji klinicznej, retrospektywnych wniosków na temat początków rozwoju emocjonalnego.
   
  Alina Schellekes jest przewodniczącą Frances Tustin Memorial Trust, analitykiem szkoleniowym Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykłada na uniwersytecie im. Sacklera w Tel-Aviv-ie na wydziale medycyny gdzie założyła w 2007 roku kierunek zaawansowanych studiów nad wczesnymi stanami umysłu. Jest laureatką nagród za wybitne osiągnięcia jako autorka artykułów psychoanalitycznych. Alina Schellekes od wielu lat przyjeżdża do Polski. W czerwcu 2022 roku wygłosiła wykład na konferencji „Opuścić autystyczne schronienie” współorganizowanej przez PTPP i Frances Tustin Memorial trust.
   
  Moderatorka – Ewa Modzelewska-Kossowska, Psychoanalityczka, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
   
  Tłumaczenie – Hanna Lisowska
   
  Dla członków i kandydatów PTPa i PTPP wstęp wolny, bez zapisywania się.
   
  Link do rejestracji połączenia na Zoomie zostanie wysłany drogą mailową wszystkim członkiniom i członkom, kandydatkom i kandydatom PTPP oraz PTPa do 27.01.2023 roku. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania imieniem i nazwiskiem.
   
  Osoby nie należące do PTPP i PTPa – rejestracji oraz płatności mogą dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://ptpp.pl/wydarzenia/seminaria-i-wyklady/ klikając „zapisz się” pod ogłoszeniem wykładu i podając dane uczestnika, oraz dane do faktury. Jest to obecnie jedyna forma rejestracji. Rejestracja i płatność jest możliwa najpóźniej do 27.01.2023 roku i po tym czasie płatność nie będzie dostępna. Opłata za wykład wynosi 61,50 zł. W przypadku trudności z opłatą poprzez serwis tpay prosimy o kontakt z sekretariatem pod adresem: info@ptpp.pl Rejestracja równoznaczna jest ze zobowiązaniem do zapłaty. Termin zapisów upływa 27.01.2023 roku. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed terminem wykładu opłata nie podlega zwrotowi. Na kilka dni przed wykładem zapisani uczestnicy otrzymają link do rejestracji połączenia na platformie Zoom. Po przejściu tej rejestracji każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do połączenia na wykład.
   
  Kamila Czupita PTPa oraz
  Katarzyna Jarosz PTPP
  Zespół Organizacji Wykładów Otwartych

 • sobota, 20 maja 2023

  XXIV Konferencja PTPa„Psychoanaliza wobec zła i cierpienia”

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na:
   
  XXIV KONFERENCJĘ PTPa
  „Psychoanaliza wobec zła i cierpienia”
   
  która odbędzie się 20 maja 2023 r.
   

  Gośćmi będą:
   
  Aleksandra Pilinow (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
   
  Ewa Wojciechowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
   
  Heinz Weiss (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne, DPV)