• Spotkanie:Ewa Kobylińska-Dehe w Gdańsku

  Piątek, 17 marca 2017, godz. 19:00 – wykład otwarty

  Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką

  Sobota, 18 marca 2017, godz. 11:00 – seminarium

  Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4

 • Wykład otwartySławomir Murawiec: Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy

   

  Środa, 22 marca 2017, godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Środa, 12 kwietnia 2017

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • I Konferencja międzynarodowego projektu badawczego: Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko- niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939

  Kraków, 11-13 maja 2017

 • XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDYSOCJACJA – UJĘCIE KLINICZNE

   

  20 maja 2017, godz. 10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Bohomolec, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Puk, Pułaska-Borowicz

   

 • piątek, 17 marca 2017

  Spotkanie:Ewa Kobylińska-Dehe w Gdańsku

  Dr Ewa Kobylinska-Dehe jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi również psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie.

  Zainteresowania kliniczne: psychoanalityczna terapia fokalna, rozumienie sceniczne, cielesny wymiar nieświadomych inscenizacji).

  Zainteresowania naukowe: psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, psychoanaliza i filozofia. Aktualnie pracuje wspólnie z prof. P. Dyblem nad projektem dotyczącym dziejów psychoanalizy w Polsce. Przygotowuje m.in. konferencje i tomy zatytułowane (roboczo): Psychoanaliza, wojna i zagłada oraz Psychoanaliza w powojennej Polsce (1945-2015).

  Wybrane publikacje: Psychoanaliza i obrazy; Czarodziejski blok i szpulka. O psychoanalizie i nowoczesności; Freud und die flüchtige Moderne (Freud w płynnej nowoczesności); Psychoanalyse und Decontainment der Welt (Psychoanaliza i utrata pomieszczania świata); Mit Jacques Derrida – unterwegs zur Psychoanalyse (W drodze do psychoanalizy z J. Derridą); Gastfreundschaft und projektive Identifizierung (Gościnność i identyfikacja projekcyjna).

  Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

   

  Piątek 17 marca 2017, godz. 19:00-20:30

  Wykład otwarty: Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką

  Miejsce: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  Opłata: 40 zł na konto PTPa: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 lub gotówką przed wykładem

  (członkowie i kandydaci PTPa, oraz pracownicy naukowi i studenci IP UG wstęp wolny)

   

   

  Sobota 18 marca 2017, godz. 11:00-12:30

  Seminarium, podczas którego Ewa Kobylińska-Dehe podzieli się swoim doświadczeniem pracy psychoanalityczną metodą fokalną praktykowaną we Frankfurcie

  Miejsce: UG, sala 103

  Zapisy na seminarium prowadzi sekretariat PTPa: ptpa@psychoanaliza.org.pl

  Opłata: 150 zł na konto PTPa: 18 1020 1055 0000 9902 0384 7191 (z dopiskiem – seminarium Ewy Kobylińskiej-Dehe, Gdańsk)

 • środa, 22 marca 2017

  Wykład otwartySławomir Murawiec: Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy

  Dr n. med. Sławomir Murawiec jest psychiatrą, psychoterapeutą psychodynamicznym, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria”. Od trzech lat współprzewodniczy ogólnopolskiemu cyklowi wykładów Oblicza Współczesnej Psychiatrii (KIMZE). Jest prezesem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez wiele lat pracował w oddziale ogólnopsychiatrycznym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN i jako adiunkt w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2000 r. jest członkiem–założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. Jest laureatem nagrody im. prof. Stefana Ledera, wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi na polu psychoterapii, a zwłaszcza poszerzania jej społecznego zasięgu: Za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywą neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawiania psychoterapeutów mózgiem, a neurofizjologów umysłem.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 1 kwietnia 2017

  Wykład otwartyFred Bush: The Troubling Problems of Authority in Psychoanalytical Institutes

  Dr Fred Bush jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Bostońskiego Instytutu Psychoanalitycznego. Od 40 lat  zajmuje się badaniami i  prowadzi szkolenia z zakresu psychoanalizy  w instytutach i towarzystwach psychoanalitycznych w USA i zagranicą. Pisanie i prezentowanie swojego myślenia jest dla niego ważnym sposobem komunikowania rozwoju własnych idei. Wygłosił  ponad 150 referatów, opublikował ponad 50 artykułów, wydał trzy książki, z których ostatnia (2016) to: Creating A Psychoanalytical Mind. A Psychoanalytical Method and Theory. Jego prace przetłumaczono na 7 języków.

 • środa, 12 kwietnia 2017

  Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Wykład będzie poświęcony początkom psychoanalizy w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorskiej roli Augusta Strindberga

  Prof. Magnus Johansson jest psychoanalitykiem, który analizę szkoleniową odbył u Pierre’a Legendre z École Freudienne de Paris, założonej przez Jacques’a Lacana. Jest honorowym członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W uzasadnieniu przyznania honorowego członkostwa wskazano na cenny wkład profesora Johanssona w rozwój psychoanalizy, jego zaangażowanie w tworzenie i wspieranie kultury psychoanalitycznej w zachodniej Szwecji. Jest on założycielem stowarzyszenia Freudianska Föreningen (Stowarzyszenie Freudowskie) oraz wydawcą pisma „Arche” poświęconego psychoanalizie, naukom humanistycznym i architekturze, a także autorem wielu publikacji, pośród których doceniono zwłaszcza czterotomową monografię Freud psykoanalys (Psychoanaliza Freuda), której dwa pierwsze tomy poświęcone są rozwojowi psychoanalizy w Szwecji. Przyczynił się do szwedzkiego wydania dzieł Freuda. Jego rozległa wiedza i kontakty z psychoanalizą francuską mają wielką  wartość dla środowiska psychoanalitycznego w Szwecji.

  Prof. Johansson jest  wykładowcą Uniwersytetu w  Goteborgu, na Wydziale Historii Idei i Teorii Nauk oraz na Wydziale Psychologii.

  W 2006 roku został Oficerem Orderu Palm Akademickich (Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques), odznaczenia przyznawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji. W roku 2014 został wybrany na członka KVVS (Królewskiego Stowarzyszenia Nauki i Sztuki).

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 22 kwietnia 2017

  Dyskusja o książce we WrocławiuMagdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój

  UWAGA! SPOTKANIE PRZEŁOŻONE NA JESIEŃ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW. SZCZEGÓŁY PODAMY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

   

  O książce 1945. Wojna i pokój  z dwóch perspektyw – historycznej i psychoanalitycznej – dyskutować będą autorka Magdalena Grzebałkowska oraz psychoanalityczka Ewa Sobczak

   

  Magdalena Grzebałkowska. Rocznik 1972. Mama. Historyczka. Reporterka. Sopocianka. Autorka książek: Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego; Beksińscy. Portret podwójny oraz 1945. Wojna i pokój. Laureatka nagrody Nike Czytelników 2016

   

  Ewa Sobczak. Psychoanalityczka, członek PTPa i IPA. Superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa PTPP. Mieszka i praktykuje w Opolu. Przedmiotem jej zainteresowań jest wpływ przekazu międzypokoleniowego na przebieg procesu psychoanalitycznego

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, lub gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 11 maja 2017

  I Konferencja międzynarodowego projektu badawczego: Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko- niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939

  Kraków, 11-13 maja 2017

   

  Kooperacja:

  International Psychoanalytic University, Berlin; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków; Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn

   

  Kierownictwo naukowe:

  Paweł Dybel, UP Kraków

  Ewa Kobylińska-Dehe, IPU Berlin

   

  Początki ruchu psychoanalitycznego na początku XX wieku w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jego promieniowanie na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, było wydarzeniem, którego znaczenie – jeśli spojrzeć na nie z dzisiejszej perspektywy – wykraczało poza obszar psychiatrii i psychologii. Na rosnącą popularność metody Freuda wpłynęły bowiem również przeobrażenia społeczne i kulturowe, które zaczęły się w tym czasie. W ich kontekście chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą, jaką w przemianach kulturowych odegrali pionierzy psychoanalizy, wywodzący się głównie z zasymilowanych środowisk żydowskich. Większość z nich dojrzewała intelektualnie na pograniczu wielu kultur: austriackiej, czeskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, węgierskiej, żydowskiej i in. Transkulturowość była jednym z istotnych warunków powstania psychoanalizy. Nasza konferencja będzie poświęcona przede wszystkim psychoanalitykom na ziemiach polskich. Niektórzy z nich zdołali uciec przed Holokaustem do USA, gdzie stali się amerykańskimi psychoanalitykami. Dzieje ruchu psychoanalitycznego w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce zostały dramatycznie przerwane. Rekonstruując jego początki, włączamy się w żywy od kilkunastu lat nurt historyków, socjologów i psychoterapeutów, którzy przywracają pamięć tej zapomnianej części kultury Europy Środkowej.

  Opłata za udział w konferencji: 50 PLN (do 01.05.2017)

  Konto bankowe nr: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (Dopisek: Konferencja psychoanalityczna 11-13 maja 2017 Kraków)

  Kontakt:

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Język konferencji:

  polski, angielski

   

  Szczegółowe informacje w ulotce załączonej poniżej plakatu

   

  Między-nadzieją-a-rozpaczą.plakat

 • sobota, 20 maja 2017

  XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDYSOCJACJA – UJĘCIE KLINICZNE

  Gośćmi konferencji będą:

   

  Catalina Bronstein – psychoanalityczka szkoleniowa dorosłych, dzieci i młodzieży oraz superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje szereg prestiżowych stanowisk w obszarze edukacji i zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii. Pracuje w Brent Adolescent Centre. Redaktorka książki Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna, współredaktorka The New Klein-Lacan Dialogues

   

  Riccardo Lombardi – psychoanalityk szkoleniowy  i superwizor Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się nauczaniem psychoanalizy w Europie i Ameryce. W obszarze jego zainteresowań i licznych publikacji znajdują się zagadnienia relacji ciało-umysł, czasu, psychozy i głębokich zaburzeń myślenia. Jest autorem licznych publikacji oraz książek: Formless Infinity: Clinical Explorations of Matte Blanco and Bion oraz Body-Mind Dissociation in Psychoanalysis: Development after Bion

   

  Dr Katarzyna Walewska – szkoleniowa psychoanalityczka dorosłych, dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, założycielka  Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP). Autorka oryginalnej techniki z użyciem pianina. Autorka wielu publikacji, wystąpień polskich i zagranicznych oraz książek: Dziecko w terapii; Nurt francuski oraz Progi narodzin. Rola teorii w procesie analitycznym

   

  Miejsce konferencji

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

   

  10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł. Od 31.04.2017 opłata 310 zł, studenci 160 zł Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Uwaga – wpłaty na nowe konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • środa, 31 maja 2017

  Wykład otwartyKinga Prochownik: O fotografii – wizualne środki poszukiwania i konstruowania znaczeń

  Kinga Prochownik jest psychologiem, psychoanalitykiem PTPa, superwizorem i terapeutą szkoleniowym PTPP i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, interesuje się fotografią, szczególnie fotografią przyrodniczą.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com