• Wykład otwartyHanna Leszczyńska-Koenen: Gdy wstrzemięźliwość analityka jest zagrożona

  Sobota, 6 kwietnia 2019, godz. 10:30-12:00
  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6
  Transmisja do Gdańska, Krakowa, Płocka i Wrocławia
 • XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoParanoidalna osobowość naszych czasów

  Gośćmi będą: Emanuel Berman, Michał Łapiński i Vamik Volkan
  Sobota, 18 maja 2019
  Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa
 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:   Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Prochownik, Puk, Pułaska-Borowicz  
 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.
 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).
   
 • Znajdź psychoanalityka

  Psychoanalitycy zrzeszeni w PTPa i szkolący się w psychoanalizie kandydaci PTPa pracują w wielu miastach Polski - szukaj...
   
 • sobota, 18 maja 2019

  XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoParanoidalna osobowość naszych czasów

  Michał Łapiński: Między katastrofą a odnową. Losy systemu paranoidalnego

   

  Vamik D. Volkan: Tożsamość zbiorowa. Kim jesteśmy teraz? Relacja przywódca-zwolennik oraz podziały społeczno-polityczne

   

  Emanuel Berman: Pomiędzy utopią a dystopią

   

   

  Dr Vamik D. Volkan jest emerytowanym profesorem psychiatrii University of Virginia w Charlottesville, emerytowanym psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Washington Psychoanalytic Institute w Waszyngtonie, emerytowanym profesorem w Erickson Institute of Education and Research of the Austen Riggs Center w Stockbridge w Massachusetts, emerytowanym prezesem International Dialogue Initiative.

  Dr Volkan otrzymał tytuł doktora honoris causa Eastern Finland University (Finlandia), Ankara University (Turcja) oraz Eastern Psychoanalytical University w Petersburgu (Rosja).

  Dr Volkan jest autorem wielu publikacji i książek. Jego najbardziej znane książki to: The Need to Have Enemies and Allies: From Clinical Practise to International Relationships (1988), Bloodlines. From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism (1997), Blind Trust: Large Groups and Their Leaders in Times of Crisis and Terror (2004), Killing in The Name of Identity. A Study of Bloody Conflicts (2006), A Nazi Legacy: Depositing Transgenerational Transmission, Dissociation and Remembering Through Action (2015).

   

  Dr Emanuel Berman  jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, emerytowanym profesorem psychologii na Uniwersytecie w Hajfie, redaktorem międzynarodowego czasopisma „Psychoanalytic Dialogues”.

   

  Dr Michał Łapiński jest psychoanalitykiem szkoleniowym Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest członkiem International Psychoanalytical Association, European Psychoanalytical Federation oraz Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.

  Pochodzi z Warszawy, gdzie był związany z Ośrodkiem Psychoterapii Nerwic w Rasztowie, którym kierował przez szereg lat przed wyjazdem z Polski w 1983 r. Po zamieszkaniu w Melbourne w 1985 r. był wieloletnim dyrektorem szkoleniowego i konsultacyjnego Ośrodka Psychoterapii, a później jako profesor w Monash University w Melbourne prowadził podyplomowy kurs Master of Psychoanalytic Studies.

  Prywatną praktykę psychoanalityczną prowadzi od ponad 40 lat, ostatnio w ograniczonym wymiarze. Nadal prowadzi superwizje indywidualne i grupowe, jak również seminaria i warsztaty.

  Dr Łapiński redagował Psychoanalysis Downunder, publikację internetową Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wygłosił szereg prezentacji naukowych i klinicznych w Australii i zagranicą, m.in w Polsce i na konferencjach EFP. Publikował artykuły i recenzje książek.

  Jest szczególnie zainteresowany pracami Biona i jego kontynuatorów. Prowadził zajęcia na ten temat, zarówno w Australii, jak i w Polsce. Przyczynił się do tłumaczeń prac Biona, które wydała w Polsce Oficyna Ingenium, jako redaktor merytoryczny i autor obszernych wstępów.

   

  Miejsce konferencji

   

  Aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa

   

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 290 zł (do 30.04.2019 – po tym terminie 320 zł), studenci lub doktoranci uczelni wyższych z aktualną legitymacją studencką 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl (w dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl