• Oświadczenie

  Popieramy list otwarty napisany przez nasze Koleżanki i Kolegów z Towarzystwa, w którym wyrażony jest sprzeciw wobec publikacji popierających stosowanie przemocy wobec dzieci.  List został opublikowany na stronie petycjeonline.com.

  Zarząd PTPa
 • XXII konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOblicza seksualności

  Sobota, 23 maja 2020
  Referaty wygłoszą: Anna Czownicka, Ilka Quindeau, Andrea Sabbadini
  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1
 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:   Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Prochownik, Puk, Pułaska-Borowicz  
 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.
 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).
   
 • Znajdź psychoanalityka

  Psychoanalitycy zrzeszeni w PTPa i szkolący się w psychoanalizie kandydaci PTPa pracują w wielu miastach Polski - szukaj...
   
 • sobota, 23 maja 2020

  XXII konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOblicza seksualności

  Referaty wygłoszą:

  Anna Czownicka – Od popędu do prawdziwego self: teoria seksualności z perspektywy niezależnej” (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Anna Czownicka, dr n. hum., psycholożka, psychoanalityczka dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Analityczka szkoleniowa i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, była prezes PTPa. Była adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, od trzydziestu lat prowadzi własną praktykę psychoanalityczną. Prowadzi liczne seminaria teoretyczne i kliniczne, również cykliczne seminaria poświęcone podejściu niezależnemu w psychoanalizie. Tłumaczka literatury psychoanalitycznej, w tym dzieł D. W. Winnicotta

   

  Ilka Quindeau – „Przypisanie płci jako enigmatyczna wiadomość” (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Ilka Quindeau jest profesorem psychologii klinicznej i psychoanalizy. Od 2018 roku jest prezesem Międzynarodowego Uniwersytetu Psychoanalitycznego (IPU) w Berlinie.

  Wyszkolona jako psycholog kliniczny i socjolog, obecnie pracuje jako analityk szkoleniowy i superwizor w niemieckim i międzynarodowym towarzystwie psychoanalitycznym (DPV/IPA). Opublikowała ponad 100 rozdziałów książek i artykułów oraz jest autorką i redaktorką kilku książek. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują traumę, społeczeństwa post-wojenne, badania nad płcią i seksualnością.

   

  Andrea Sabbadini – „Intymne spotkania: na kozetce i na ekranie” (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Andrea Sabbadini jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz jego byłym Sekretarzem Honorowym i dyrektorem wydawnictwa. Pracuje w prywatnej praktyce w Londynie, jest honorowym starszym wykładowcą na University College London (UCL), konsultantem IPA w Komisji Kultury, dyrektorem Europejskiego Festiwalu Filmów Psychoanalitycznych (EPFF) i byłym powiernikiem/kuratorem Muzeum Freuda.

  Był redaktorem i założycielem czasopisma Psychoanalysis and History, a także redaktorem działu recenzji książek (2000-2008) i recenzji filmów  (2009-2014) w International Journal of Psychoanalysis.

  Jest autorem książek Boundaries and Bridges: Perspectives on Time and Space in Psychoanalysis (Karnac 2014) oraz Moving Images: Psychoanalytic Reflections on Film (Routledge 2014). Redagował Even Paranoids Have Enemies (1998), The Couch and the Silver Screen (2003), Projected Shadows (2007) oraz Psychoanalytic Perspectives on Virtual Intimacy i Communication in Film (2019) (wszystkie opublikowane przez Routledge).

   

  24.05 godz.10.00 kino Iluzjon,

  Zapraszamy na  projekcję filmu oraz dyskusję z udziałem Andrei Sabbadiniego, psychoanalityka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, od 20 lat dyrektora psychoanalitycznego festiwalu filmowego w Londynie: The European Psychoanalytic Film Festival (epff). i Kuby Mikurdy, dziennikarza, filmoznawcy i psychologa, doktora filozofii, wykładowcy i kierownika Instytutu Nauki o Sztuce PWSFTViT w Łodzi.

  Bilety do nabycia  w kasie kina Iluzjon.

  Tytuł filmu zostanie podany w późniejszym terminie.

   

  Miejsce konferencji

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

   

  Rejestracja: 9:00-10:00
  Zamknięcie konferencji: 17:00

   

  Opłata konferencyjna: 310 zł (do 16.05.2020), 340 zł (od 17.05.2020), studenci lub doktoranci uczelni wyższych z aktualną legitymacją studencką 180 zł.

  Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl (w dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: sekretariat PTPa, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl