• Wykład otwarty z cyklu o czasie:ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ – CZAS W ANTROPOLOGII

  Środa, 22 października 2014

  godz. 20:15-21:45

 • Spotkanie:Michael Parsons w Krakowie

  Sobota, 25 października 2014

  godz. 12:00-20:00

  MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, ul. Lipowa 4

 • III Konferencja PsychoanalitycznaADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  Sobota, 22 listopada 2014

  Biblioteka Narodowa

  Warszawa, Al. Niepodległości 213

 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.

 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).

   

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Pilinow, Musiał, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Ojrzyńska, Pułaska-Borowicz, Kossowski

   

 • sobota, 25 października 2014

  Spotkanie:Michael Parsons w Krakowie

  Michael Parsons – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Francuskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Royal College of Psychiatrists. Autor książek Living Psychoanalysis: From Theory to Experience oraz The Dove that Returns, The Dove that Vanishes: Paradox and Creativity in Psychoanalysis, a także licznych artykułów publikowanych w pismach psychoanalitycznych.

   

  godz. 12:00-13:30 – seminarium kliniczne (dla osób zainteresowanych podejściem winnicottowskim)

  godz. 16:00-17:30 – seminarium teoretyczne z teorii D. W. Winnicotta (tytuły dyskutowanych tekstów zostaną podane w terminie późniejszym)

  godz. 18:00-20:00 – wykład otwarty: PSYCHOANALIZA I SZTUKA: SŁUCHANIE I PATRZENIE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA

   

  MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, ul. Lipowa 4

  Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę kierować na adres: ptpakrk@gmail.com

  Spotkanie będzie tłumaczone. Ilość miejsc jest ograniczona.

 • sobota, 8 listopada 2014

  Wykład otwarty:ROSINE JOZEF PERELBERG – CZAS W PSYCHOANALIZIE

  (dokładny tytuł wykładu zostanie podany w terminie późniejszym)

   

  Rosine Jozef Perelberg – psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członek korespondent Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest profesorem na Wydziale Psychologii w Katedrze Badań Klinicznych, Edukacji i Psychologii Klinicznej na University College London. Autorka wielu publikacji, m. in. Time, Space and Phantasy; Gender and Power in Families oraz wydanej w Polsce książki Marzenia senne i myślenie.

  Wykład będzie tłumaczony.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 10:00-11:30.
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • sobota, 22 listopada 2014

  III Konferencja PsychoanalitycznaADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  Udział wezmą:
  François Ladame – Szwajcarskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  (Tytuł wystąpienia podamy w terminie późniejszym)

   

  Alessandra Lemma – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Teraźniejszość bez przeszłości. Zakłócenie chwilowej integracji w przypadku transseksualnego adolescenta.

   

  Margot Waddell – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Godzina obcego: psychoanalityczne spojrzenie na adolescencję i złożoną relację pomiędzy rozwojem a tym, co znamy jako  „wyłaniające się zaburzenia osobowości typu borderline” w wieku nastoletnim.

  Miejsce konferencji: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Al. Niepodległości 213

  godz. 10:00 -17:00 (rejestracja od 9:00)

  Opłata konferencyjna: 260 zł (do 3.11.2014), 300 zł (do 10.11.2014)
  Wpłaty na konto PTPa nr  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „konferencja”)
  Dane do rachunków proszę przesłać na adres: biuro@mpcfin.pl  (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)
  Informacje: Zofia Hamann, tel. 22 659 22 09, od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00,  ptpa@psychoanaliza.org.pl