• Wykład otwartyMichał Gąsior: O żywym self – narodowy, społeczny i kliniczny kontekst

  Środa, 27 lutego 2019, godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu

 • KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Piątek 15 marca - niedziela 17 marca 2019

  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

  Warszawa, ul. Anielewicza 6

 • XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoParanoidalna osobowość naszych czasów

  Gośćmi będą:

  Emanuel Berman, Michał Łapiński i Vamik Volkan

  Sobota, 18 maja 2019  

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa    

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:   Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Prochownik, Puk, Pułaska-Borowicz  
 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.
 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).
   
 • środa, 27 lutego 2019

  Wykład otwartyMichał Gąsior: O żywym self – narodowy, społeczny i kliniczny kontekst

  Michał Gąsior, psychoanalityk PTPa i IPA, superwizor i terapeuta szkoleniowy PTPP. Prowadzi seminaria monograficzno-superwizyjne w Warszawie i poza Warszawą. Jest wykładowcą w Studium Psychoterapii Analitycznej. Pracuje z pacjentami dorosłymi w języku polskim i francuskim. Referat, który przedstawi został wygłoszony podczas europejskiej konferencji EPF w Warszawie w marcu 2018.

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45  

   

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu  

  Miejsca transmisji:

  Gdańsk, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Kraków, Krakowski Oddział PTPP, ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

  Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

  Wrocław, Dolnośląsko-Opolski Odział PTPP, ul. Solskiego 32/2    

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • piątek, 15 marca 2019

  KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Warszawa, piątek 15 marca – niedziela 17 marca 2019

   

  III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym

   

  Powrót wypartego to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić kilka pytań:

   

  Czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale zauważalny również w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku?

   

  A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych?

   

  Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi, czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

   

  Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.

   

  Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

   

  Współpraca:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polska Akademia Nauk

   

  Komitet naukowy i organizacyjny:
  Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa; UP, Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)

  Miejsce: Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6  

   

  Języki konferencji: angielski, polski  

   

  Kontakt: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl  

   

  Opłaty i rejestracja: 330 PLN (do 15.02.2019. Po tym terminie 390 PLN) 240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019. Po tym terminie 290 PLN) Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche

   

  Konto bankowe: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

  Dopisek: POLIN konferencja marzec 2019 imię i nazwisko

   

  Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty  

   

  Faktury: Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: wmagiera@ifispan.waw.pl  

   

  Szczegółowy program w załączonym plakacie

   

   

    Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2

 • sobota, 18 maja 2019

  XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoParanoidalna osobowość naszych czasów

  Gośćmi będą: Emanuel Berman, Michał Łapiński i Vamik Volkan

   

   

  Aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa  

   

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie