• Promocja książkiPaweł Dybel: Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1919, Wybór tekstów

  Środa, 1 lutego 2017

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Rzeszowie

 • Wykład otwartySławomir Murawiec: Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy

   

  Środa, 22 marca 2017, godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Środa, 12 kwietnia 2017

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • Dyskusja o książce we WrocławiuMagdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój

   

  Sobota, 22 kwietnia 2017

  Szczegóły w późniejszym terminie

 • Wykład otwartyKinga Prochownik: O fotografii – wizualne środki poszukiwania i konstruowania znaczeń

  Środa, 31 maja 2017

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Bohomolec, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Puk, Pułaska-Borowicz

   

 • środa, 1 lutego 2017

  Promocja książkiPaweł Dybel: Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1919, Wybór tekstów

  Spotkanie jest kontynuacją poprzedniego, które było poświęcone książce: Psychoanaliza – ziemia obiecana? Część I (Początki psychoanalizy na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1900-1918).

   

   

  Paweł Dybel jest profesorem  filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jego głównymi dziedzinami zainteresowań badawczych są: filozofia współczesna, teoria psychoanalizy, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna.

  Autor książek: Ziemscy. Słowni. Cieleśni (1988); Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995); Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan (2000); Granice rozumienia i interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005); Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006); Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem (2008); Paweł Dybel, Szymon Wróbel, Granice polityczności (2008).

  Prof. Dybel kieruje międzydyscyplinarnymi  przedsięwzięciami badawczymi (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko-brytyjskie) obejmującymi szeroko rozumianą myśl i historię psychoanalizy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 22 marca 2017

  Wykład otwartySławomir Murawiec: Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy

  Dr n. med. Sławomir Murawiec jest psychiatrą, psychoterapeutą psychodynamicznym, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria”. Od trzech lat współprzewodniczy ogólnopolskiemu cyklowi wykładów Oblicza Współczesnej Psychiatrii (KIMZE). Jest prezesem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez wiele lat pracował w oddziale ogólnopsychiatrycznym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN i jako adiunkt w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2000 r. jest członkiem–założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. Jest laureatem nagrody im. prof. Stefana Ledera, wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi na polu psychoterapii, a zwłaszcza poszerzania jej społecznego zasięgu: Za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywą neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawiania psychoterapeutów mózgiem, a neurofizjologów umysłem.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 1 kwietnia 2017

  Wykład otwartyFred Bush

  Dr Fred Bush (Bostoński Instytut Psychoanalityczny)

   

  Szczegóły podamy w późniejszym terminie

 • środa, 12 kwietnia 2017

  Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Wykład będzie poświęcony początkom psychoanalizy w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorskiej roli Augusta Strindberga

  Prof. Magnus Johansson jest psychoanalitykiem, który analizę szkoleniową odbył u Pierre’a Legendre z École Freudienne de Paris, założonej przez Jacques’a Lacana. Jest honorowym członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W uzasadnieniu przyznania honorowego członkostwa wskazano na cenny wkład profesora Johanssona w rozwój psychoanalizy, jego zaangażowanie w tworzenie i wspieranie kultury psychoanalitycznej w zachodniej Szwecji. Jest on założycielem stowarzyszenia Freudianska Föreningen (Stowarzyszenie Freudowskie) oraz wydawcą pisma „Arche” poświęconego psychoanalizie, naukom humanistycznym i architekturze, a także autorem wielu publikacji, pośród których doceniono zwłaszcza czterotomową monografię Freud psykoanalys (Psychoanaliza Freuda), której dwa pierwsze tomy poświęcone są rozwojowi psychoanalizy w Szwecji. Przyczynił się do szwedzkiego wydania dzieł Freuda. Jego rozległa wiedza i kontakty z psychoanalizą francuską mają wielką  wartość dla środowiska psychoanalitycznego w Szwecji.

  Prof. Johansson jest  wykładowcą Uniwersytetu w  Goteborgu, na Wydziale Historii Idei i Teorii Nauk oraz na Wydziale Psychologii.

  W 2006 roku został Oficerem Orderu Palm Akademickich (Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques), odznaczenia przyznawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji. W roku 2014 został wybrany na członka KVVS (Królewskiego Stowarzyszenia Nauki i Sztuki).

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 22 kwietnia 2017

  Dyskusja o książce we WrocławiuMagdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój

  O książce 1945. Wojna i pokój  z dwóch perspektyw – historycznej i psychoanalitycznej – dyskutować będą autorka Magdalena Grzebałkowska oraz psychoanalityczka Ewa Sobczak

   

  Magdalena Grzebałkowska. Rocznik 1972. Mama. Historyczka. Reporterka. Sopocianka. Autorka książek: Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego; Beksińscy. Portret podwójny oraz 1945. Wojna i pokój. Laureatka nagrody Nike Czytelników 2016

   

  Ewa Sobczak. Psychoanalityczka, członek PTPa i IPA. Superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa PTPP. Mieszka i praktykuje w Opolu. Przedmiotem jej zainteresowań jest wpływ przekazu międzypokoleniowego na przebieg procesu psychoanalitycznego

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, lub gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 20 maja 2017

  XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoUntitled

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie

 • środa, 31 maja 2017

  Wykład otwartyKinga Prochownik: O fotografii – wizualne środki poszukiwania i konstruowania znaczeń

  Kinga Prochownik jest psychologiem, psychoanalitykiem PTPa, superwizorem i terapeutą szkoleniowym PTPP i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, interesuje się fotografią, szczególnie fotografią przyrodniczą.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com