• Spotkanie:Jan Abram w Krakowie

  Sobota, 18 kwietnia 2015

  godz. 12:00-20:00

  MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, ul. Lipowa 4

 • Promocja książki:Siblings: Envy and Rivalry, Coexistence and Concern

  Pod redakcją Katarzyny Skrzypek, Beaty Maciejewskiej-Sobczak i Zuzanny Stadnickiej-Dmitriew, Karnac 2014

  Środa, 22 kwietnia 2015

  godz. 20:15-21:45

 • Spotkanie:Leon Kleimberg w Gdańsku

  Sobota, 25 kwietnia 2015

  Wykład otwarty i seminaria superwizyjne

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4

 • XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTrauma a regulacja afektu

  Sobota, 23 maja 2015

  Biblioteka Narodowa

  Warszawa, Al. Niepodległości 213

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Pilinow, Musiał, Mączyńska-Adamczyk, Puk, Makowiecka-Pastusiak, Ojrzyńska, Pułaska-Borowicz, Kossowski

   

 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.

 • sobota, 18 kwietnia 2015

  Spotkanie:Jan Abram w Krakowie

  Jan Abram - profesor Uniwersytetu w Essex, psychoanalityczka szkoleniowa Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, honorowa archiwistka The Winnicott Trust. Autorka wielu publikacji,  pod jej redakcją ukazały się m. in. książki Donald Winnicott Today oraz André Green at the Squiggle Foundation. Jest również członkiem paryskiej grupy roboczej przy Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF) oraz kolegium redakcyjnego The International Journal of Psychoanalysis.

   

  Spotkanie jest kolejnym w cyklu szkoleń i dyskusji winnicottowskich prowadzonych w Polsce.

   

  Plan spotkania:

  12:00-13:30 - Seminarium kliniczne

  15:30-17:00 – Seminarium z teorii D. W. Winnicotta

  18:00-20:00 – Wykład otwarty: Anioły Winnicotta i Obłoki Mannocci’ego – psychoanalityczna refleksja na temat „Zwiastowania”

   

  Opłaty:

  150 zł seminarium kliniczne

  120 zł seminarium teoretyczne

  250 zł udział w obydwu seminariach

  Dla członków i kandydatów PTPa wstęp wolny

   

  Zgłoszenia i zapytania proszę kierować na adres: ptpakrk@gmail.com

  Spotkanie będzie tłumaczone. Ilość miejsc jest ograniczona.

   

  Miejsce spotkania:

  MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, ul. Lipowa 4

   

 • środa, 22 kwietnia 2015

  Promocja książki:Siblings: Envy and Rivalry, Coexistence and Concern

  Pod redakcją Katarzyny Skrzypek, Beaty Maciejewskiej-Sobczak i Zuzanny Stadnickiej-Dmitriew, Karnac 2014

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • sobota, 25 kwietnia 2015

  Spotkanie:Leon Kleimberg w Gdańsku

  Leon Kleimberg – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca w Klinice Tavistock i na University College London, autor licznych publikacji na temat psychoanalizy i twórczości, psychoanalizy i psychopatologii oraz psychoanalizy i imigracji.

  Wykład otwarty: KRYZYS WIEKU ŚREDNIEGO A ILUZJA EDYPALNA

  17:00-18:30 Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  Wykład będzie transmitowany w siedzibie PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6

  Współorganizatorem wykładu jest Instytut Psychologii UG

  Wykład będzie tłumaczony

   

  Opłaty za wykład otwarty:

   

  Dla słuchaczy w Gdańsku – 35 zł (studenci 25 zł).

  Opłaty na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397

  Dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii UG, oraz członków i kandydatów PTPa wstęp wolny

   

  Dla słuchaczy w Warszawie – 30 zł (studenci 20 zł)

  Opłaty na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 lub gotówką przed wykładem

  W przypadku trudności technicznych z transmisją opłaty zostaną zwrócone.

  Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Ponadto odbędą się dwa seminaria superwizyjne otwarte dla terapeutów i analityków

  11:00-12:30 Pierwsza grupa superwizyjna

  14.00-15:30 Druga grupa superwizyjna

   

  Seminaria będą tłumaczone

  Zapisy na seminaria prosimy kierować na adres sekretariatu PTPa: ptpa@psychoanaliza.org.pl

  O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Koszt udziału w seminarium: 150 zł, płatne na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

  O miejscu seminariów poinformujemy w późniejszym terminie

   

 • sobota, 23 maja 2015

  XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTrauma a regulacja afektu

  René Roussillion (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Trauma pierwotna a poczucie agonii

   

  Béatrice Ithier (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Myśli marzenia sennego podążają śladami traum

   

  Justyna Zalewska-Drzeżdżon (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Trauma – niepomyślane i nierozpoznane przeżycie

  Miejsce konferencji: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Al. Niepodległości 213

  godz. 10:00 -17:00 (rejestracja od 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 260 zł (do 4.05.2015), 300 zł (do 11.05.2015), studenci 160 zł
  Wpłaty na konto PTPa nr:  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „konferencja”)
  Dane do rachunków proszę przesłać na adres: biuro@mpcfin.pl  (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)
  Informacje: Zofia Hamann, tel. 22 659 22 09, od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00,  ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

 • środa, 10 czerwca 2015

  Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor wielu publikacji i książek m.in.:

  - Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  - Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  - Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadzi Dawid Bieńkowski, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • środa, 24 czerwca 2015

  Wykład otwarty:WOBEC POZNAWALNEGO I NIEPOZNAWALNEGO. O ZNACZENIU AMBIWALENCJI.

  Bogdan Kubiak – członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • piątek, 23 października 2015

  First Prague Conference: Otto Fenichel and His Legacy Fear of Strangeness: Antisemitism, Xenophobia and Uncanny Experience

  23 –25.10.2015

  Place of the event: New York University, Prague

  Language: English

   

  Czytaj więcej: http://fenichelspragueconference.com/

 • sobota, 21 listopada 2015

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoKlein i Winnicott w dialogu. Jedna psychoanaliza, dwie koncepcje.

  Zapowiedź wstępna

   

  Gośćmi konferencji będą:

  Jan Abram i Robert Hinshelwood

  z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Miejsce konferencji: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Al. Niepodległości 213

  Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.