• XX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOdkrywanie nieznanego

  Gośćmi będą:

  Caroline Polmear, Ewa Modzelewska-Kossowska i Victor Sedlak

  26 maja 2018, godz. 10:00-18:00

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

 • Wykład otwartyKrzysztof Srebrny: O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną

  Uwaga, nowy termin wykładu!

  Środa, 13 czerwca 2018, godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

 • II Konferencja międzynarodowego projektu badawczego na International Psychoanalytic University w Berlinie Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady. Polacy – Żydzi – Niemcy

  Czwartek 6.09 – sobota 8.09.2018

  International Psychoanalytic University,

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Bohomolec, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Puk, Pułaska-Borowicz

   

 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.

 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).

   

 • sobota, 26 maja 2018

  XX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOdkrywanie nieznanego

   

  Caroline Polmear (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Odegranie w działaniu jako nieświadomy sposób komunikowania się

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  O pożytkach z czytania poezji. Rozważania wokół „Klęski” Bolesława Leśmiana


  Wiktor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Od przerażenia do lęku

   

   

  Caroline Polmear psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Prowadzi pełnoetatową praktykę psychoanalityczną i trzy razy w roku prowadzi warsztaty kliniczne dla europejskich analityków. Od dawna interesuje się pracą psychoanalityczną z młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz superwizuje pracę doradców studenckich na University College London.

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska – psychoanalityczka szkoleniowa PTPa, pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również psychoanalityczne badanie literatury, filmu i sztuki. Wielokrotnie była nauczycielką w szkołach letnich organizowanych przez Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe. Od trzech lat współprowadzi, wraz z prof. Adamem Lipszycem, seminarium „Literatura austriacka i psychoanaliza” w Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

   

  Wiktor Sedlak – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uczy w Polsce i Niemczech, był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kioto w Japonii. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w pełnym wymiarze w północnej Anglii.

   

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł (do 30.04.2018), po tym terminie 310 zł, studenci 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

  (W dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem: ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Odkrywanie nieznanego konf

 • środa, 13 czerwca 2018

  Wykład otwartyKrzysztof Srebrny: O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną

  Uwaga, nowy termin wykładu!

  Krzysztof Srebrny – psychoanalityk, członek PTPa. Terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyciel Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej we Wrocławiu, kształcącej psychoterapeutów psychoanalitycznych. Prowadzi liczne seminaria i superwizje, superwizuje m.in. oddziały szpitalne i poradnie.

  Mieszka i praktykuje w Sulejówku k. Warszawy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • czwartek, 6 września 2018

  II Konferencja międzynarodowego projektu badawczego na International Psychoanalytic University w Berlinie Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady. Polacy – Żydzi – Niemcy

  Czwartek 6.09 – sobota 8.09.2018

   

  W drugiej konferencji poświęconej dziejom psychoanalizy w Polsce, w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym uwzględnimy różne perspektywy. Przede wszystkim chcemy opowiedzieć o losach polsko-żydowskich psychoanalityków, psychiatrów i ich pacjentów w czasie wojny, Zagłady, ucieczki i emigracji. Będziemy rozmawiać o sposobach radzenia sobie z tymi doświadczeniami z perspektywy psychoanalitycznej, w wymiarze indywidualnym i społecznym.

  Postawimy pytania, czy i jak wpłynęły one na przekształcenie samej metody psychoanalitycznej. Zastanowimy się nad rolą, jaką odegrała psychoanaliza w kształtowaniu się powojennych i współczesnych form pamięci zbiorowej.

  Zgodnie z projektem badawczym leżącym u podstaw naszej konferencji, nacisk zostanie położony na pracę pochodzących z Polski psychiatrów i psychoanalityków, a także na polskie dyskursy dotyczące tych traumatycznych doświadczeń.

  Podjęcie pracy żałoby nad eksterminacją Żydów i praktycznie ich zniknięciem z Polski, nad marginalizacją mniejszości narodowych, nad wyniszczeniem inteligencji, nad ofiarami wojny domowej i stalinizmu, nad masowymi przesiedleniami i utratą domu, to zadanie jakie ciągle stoi przed polskim społeczeństwem. O nieprzepracowaniu tych traum świadczy rosnąca dzisiaj aktywność ugrupowań skrajnie nacjonalistycznych oraz szerzące się postawy wykluczenia wobec wszelkich form inności i obcości.

  Przez wiele lat nikt nie zajmował się traumatycznymi doświadczeniami totalitaryzmów dwudziestego wieku. Również w świecie zachodnim nie poruszano ich w dyskursach społecznych i milczano o nich w gabinetach psychoanalityków.

  Pytania o powrót tego, co wyparte i o potencjał humanizmu w psychoanalizie wobec wyzwań zakłóconej na nowo równowagi świata zakreślają horyzont naszych wędrujących konferencji. Wyruszyliśmy z Krakowa w 2017 roku, spotykamy się w Berlinie w roku 2018 i skończymy naszą podróż w Warszawie w 2019 roku. Wielu referentów naszych konferencji zbliża się do poruszanych tematów, pokazując pojedyncze ludzkie losy i miejsca, w których miały one miejsce. Ten sposób zbliżenia miał prawdopodobnie na myśli młody Koreańczyk, kiedy na pytanie, dlaczego wyruszył w długą drogę do Auschwitz, odpowiedział: „Aby zrozumieć Europę“.

   

  Miejsce konferencji

  International Psychoanalytic University

   

  Opłata

  180 PLN (do 1.08.2018. Potem: 220 PLN)

  120 PLN kandydaci, studenci (po 1.08.2018: 160 PLN)

  Konto Bankowe:

  Donner & Reuschel

  BIC: CHDBDEHHXXX IBAN: DE35 2003 0300 0118 0691 00

  Dopisek:

  Tagung Berlin 5055

   

  Kontakt

  Christine Zippel (organizacja i zgłoszenia): christine.zippel@ipu-berlin.de

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

   

  Języki konferencji

  angielski, niemiecki, polski

   

  Szczegółowy program w załączonej ulotce