• Wykład otwartyProf. Pawła Dybla i promocja jego najnowszych książek

  Środa, 21 listopada 2018, godz. 20:15-21:45 Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6 Transmisja w Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego PSYCHOANALIZA DZIECI I MŁODZIEŻY – POSZERZANIE POLA PRACY

  Gośćmi będą: Anne Alvarez, Valli Kohon i Michael Šebek 17 listopada 2018, godz. 10:00-18:00 Warszawa, Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46
 • KonferencjaKonferencja: „Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI w.”

  Konferencja: "Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI w."
 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:   Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Prochownik, Puk, Pułaska-Borowicz  
 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.
 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).
   
 • środa, 21 listopada 2018

  Wykład otwartyProf. Pawła Dybla i promocja jego najnowszych książek

  Paweł Dybel  jest profesorem  w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zespołu Badawczego Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii, autorem wielu książek m.in. dotyczących historii psychoanalizy na ziemiach polskich.

   

  Prof. Paweł Dybel wygłosi wykład otwarty, który będzie okazją do promocji dwóch książek: Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza oraz Powinowactwa z epoki. Literatura polskiego modernizmu i międzywojnia i psychoanaliza.

   

  Słowo wstępne wygłosi psychoanalityczka Agnieszka Leźnicka- Łoś

   

  Po wykładzie będzie możliwość zakupienia omawianych pozycji

   

   

  Wykład będzie transmitowany w Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty)
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • piątek, 15 marca 2019

  KonferencjaKonferencja: „Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI w.”

  III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym

  Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI w.

  Miejsce:
  POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Audytorium

  Współpraca:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedago- giczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Polska Akademia Nauk

  Komitet naukowy i organizacyjny:
  Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, War-szawa, UP Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)

  „Powrót wypartego” to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić pytanie, czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale również zauważalny w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku? A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych.
  Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?
  Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łaczył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.
  Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

  Języki konferencji:
  angielski, polski

  Kontakt:
  Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

  Opłaty i rejestracja:
  330 PLN (do 15.02.2019. Po tym terminie 390 PLN )
  240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019. Po tym terminie 290 PLN)
  Opłata obejmuje:
  udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche
  Konto Bankowe:
  BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  Dopisek: POLINkonferencja marzec 2019 imię nazwisko

  Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty.

  Faktury:
  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: wmagiera@ifispan.waw.pl

   

   

  Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2