• Wykład otwartyJustyna Zalewska: Mistrz jako funkcja aparatu psychicznego

  Środa, 27 lutego 2019, godz. 20:15-21:45
  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6
  Transmisja do Gdańska, Krakowa, Płocka, Rzeszowa, Wrocławia,
 • Wykład otwartyMichał Gąsior: O żywym self – narodowy, społeczny i kliniczny kontekst

  Środa, 27 lutego 2019, godz. 20:15-21:45

  WYKŁAD ZOSTAŁ ODWOŁANY. PRZEPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE.

 • KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Piątek 15 marca - niedziela 17 marca 2019
  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Warszawa, ul. Anielewicza 6
 • Wykład otwartyAnna Leszczyńska-Koenen: Gdy abstynencja zaczyna się chwiać

  Sobota, 6 kwietnia 2019, godz. 10:30-12:00
  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6
  Transmisja do Gdańska
 • XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoParanoidalna osobowość naszych czasów

  Gośćmi będą: Emanuel Berman, Michał Łapiński i Vamik Volkan
  Sobota, 18 maja 2019
  Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa
 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:   Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Prochownik, Puk, Pułaska-Borowicz  
 • środa, 27 lutego 2019

  Wykład otwartyMichał Gąsior: O żywym self – narodowy, społeczny i kliniczny kontekst

  WYKŁAD ZOSTAŁ ODWOŁANY. PRZEPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE.

 • środa, 27 lutego 2019

  Wykład otwartyJustyna Zalewska: Mistrz jako funkcja aparatu psychicznego

  Justyna Zalewska – psychoanalityczka szkoleniowa PTPa i IPA, psychoterapeutka psychoanalityczna i superwizorka PTPP, pracuje z dorosłymi w prywatnej praktyce w Gdyni. Prowadzi seminaria dla kandydatów PTPa i PTPP w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Trójmieście, a także seminaria teoretyczne i kliniczne w poradniach publicznych w Gdańsku i Sopocie.

   

  W wykładzie autorka próbuje uchwycić i opisać moment, w którym doświadczenie z superwizji pacjentki umożliwiło analityczce dostęp do nieupsychicznionego przeżycia, które nie mogło zostać dopuszczone  w czasie sesji z pacjentką. Pokazana jest rola superwizorki jako sojuszniczki dla niepsychotycznej strony analityczki.

   

  Wykład był wygłoszony na konferencji „Mistrz – Uczeń” w Gdańsku w grudniu 2018

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

   

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu

  Miejsca transmisji:

  Gdańsk, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Kraków, Krakowski Oddział PTPP, ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

  Płock, ul. Piekarska 14/7

  Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

  Wrocław, Dolnośląsko-Opolski Odział PTPP, ul. Solskiego 32/2

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.

  W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

   

 • piątek, 15 marca 2019

  KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Warszawa, piątek 15 marca – niedziela 17 marca 2019

   

  III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym

   

  Powrót wypartego to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić kilka pytań:

   

  Czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale zauważalny również w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku?

   

  A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych?

   

  Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi, czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

   

  Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.

   

  Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

   

  Współpraca:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polska Akademia Nauk

   

  Komitet naukowy i organizacyjny:
  Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa; UP, Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)

  Miejsce: Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6

   

  Języki konferencji: angielski, polski

   

  Kontakt: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Opłaty i rejestracja: 330 PLN (do 15.02.2019, po tym terminie 390 PLN); 240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019, po tym terminie 290 PLN) Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche

   

  Konto bankowe: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

  Dopisek: POLIN konferencja marzec 2019 imię i nazwisko

   

  Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty

   

  Faktury: Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: wmagiera@ifispan.waw.pl

   

  Szczegółowy program w załączonym plakacie

   

   

  Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2

 • sobota, 6 kwietnia 2019

  Wykład otwartyAnna Leszczyńska-Koenen: Gdy abstynencja zaczyna się chwiać

  Wykład będzie wygłoszony po polsku

   

  Anna Leszczyńska-Koenen – ukończyła studia na Wydziale Historii University of Sussex w Anglii i Wydziale Psychologii w Heidelbergu. Szkolenie psychoanalityczne odbyła w Sigmund Freud Institut we Frankfurcie nad Menem. Od 1991 roku pracuje jaka psychoanalityczka we własnym gabinecie we Frankfurcie. Od lat prowadzi superwizje i seminaria  w  Instytucie Psychoanalitycznym we Frankfurcie i w Mainz. Jest również terapeutką szkoleniową dzieci i młodzieży w Anna Freud Institut.

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 10:30-12:00

   

  Wykład będzie transmitowany do ośrodka w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.

  W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 18 maja 2019

  XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoParanoidalna osobowość naszych czasów

  Gośćmi będą: Emanuel Berman, Michał Łapiński i Vamik Volkan

   

   

  Aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa

   

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie