• Wykład otwarty:Edna O’Shaughnessy – Psychiczna potrzeba „gotowego” (The Psychic Need for ‘Ready-mades’)

  Sobota, 3 października 2015

  godz. 16:00

  Sala Lustrzana Pałacu Staszica PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72

   

 • Spotkanie:Andrzej Leder we Wrocławiu

  Sobota, 17 października 2015

  godz. 12:00

  Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3/20

 • Wykład otwarty:Gregorio Kohon

  Piątek, 6 listopada 2015

  godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

 • Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoKlein i Winnicott w dialogu. Jedna psychoanaliza, dwie koncepcje.

  Sobota, 21 listopada 2015

  Jan Abram i Robert Hinshelwood

  z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  Środa, 25 listopada 2015

  godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadzi Dawid Bieńkowski

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Pilinow, Musiał, Mączyńska-Adamczyk, Puk, Makowiecka-Pastusiak, Bohomolec, Ojrzyńska, Pułaska-Borowicz, Kossowski

   

 • sobota, 17 października 2015

  Spotkanie:Andrzej Leder we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

  zapraszają na spotkanie z prof. Andrzejem Lederem i dyskusję o książce PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ

   

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Jest autorem wielu publikacji i książek, m.in.:

  - Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  - Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  - Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadzi Ewa Sobczak z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

   

  Spotkanie odbędzie się w salach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3/20, o godz. 12:00

   

  Wstęp wolny

 • piątek, 23 października 2015

  First Prague Conference: Otto Fenichel and His Legacy Fear of Strangeness: Antisemitism, Xenophobia and Uncanny Experience

  23 –25.10.2015

  Place of the event: New York University, Prague

  Language: English

   

  Czytaj więcej: http://fenichelspragueconference.com/

 • piątek, 6 listopada 2015

  Wykład otwarty:Gregorio Kohon

  Gregorio Kohon jest pisarzem i poetą, a także analitykiem szkoleniowym Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pochodzi z Argentyny, przeprowadził się do Anglii w 1970 r. Studiował i pracował z Ronaldem Davidem Laingiem i jego współpracownikami z ruchu antypsychiatrycznego. Ukończył szkolenie psychoanalityczne w 1979 r. W roku 1988 wraz z Valli Shaio Kohon utworzył Brisbane Centre for Psychoanalytic Studies i był jego dyrektorem do 1994 r. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w Londynie. Jest autorem wydanych w Polsce książek Miłość i jej losy (wraz z André Greenem) oraz Bezpowrotnie utracone pewniki, a także Reflections on the Aesthetic Experience: Psychoanalysis and the Uncanny oraz powieści Red Parrot, Wooden Leg.

   

  Tytuł wykładu podamy w późniejszym terminie.

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać po wykładzie na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • sobota, 21 listopada 2015

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoKlein i Winnicott w dialogu. Jedna psychoanaliza, dwie koncepcje.

  Robert Hinshelwood (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Podstawowe zagadnienia myśli Melanie Klein. Porównanie z dziełem Donalda Winnicotta

   

  Jan Abram (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Donald Winnicott. Jak dyskurs z Melanie Klein wpłynął na kształt jego klinicznych innowacji?  

   

  Po głównych wystąpieniach teoretycznych Beata Maciejewska-Sobczak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne) zaprezentuje materiał kliniczny, który Jan Abram i Robert Hinshelwood będą dyskutować z dwóch perspektyw teoretycznych.

   

   

  Prof. Robert Hinshelwood jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, profesorem psychoanalizy w Center for Psychoanalytic Studies University of Essex, byłym dyrektorem Cassel Hospital w Londynie, autorem Dictionary of Kleinian Thoughts (1989) i innych tekstów o psychoanalizie kleinowskiej.

   

  Prof. Jan Abram jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (BPS, Institute of Psychoanalysis). Pracuje klinicznie w praktyce prywatnej w Londynie. Jest przewodniczącą komitetu naukowego BPS; honorowym wykładowcą Center for Psychoanalytic Studies University of Essex; gościnnym wykładowcą w Tavistock Centre. Jest też autorką licznych publikacji, m. in. książki The Language of Winnicott (1996; 2007) oraz redaktorką pracy zbiorowej Donald Winnicott Today (2013).

   

  Beata Maciejewska-Sobczak jest kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutką szkoleniową i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest współredaktorką wydanej przez Karnac książki Siblings. Envy and Rivalry, Coexistence and Concern (2014).

   

  Uczestnicy będą proszeni o zapoznanie się przed konferencją z częścią materiałów konferencyjnych oraz listą lektur, dlatego wraz z dokonaniem wpłaty proszę przesłać do sekretariatu PTPa zgłoszenie uczestnictwa oraz adres mailowy.

   

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Biblioteka Narodowa w Warszawie, Al. Niepodległości 213

   

  OPŁATY

  260 zł (do 02.11.2015), 300 zł (do 09.11.2015), studenci 160 zł

  Wpłaty na konto PTPa nr 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać po konferencji na adres: biuro.mpc@gmail.com

  (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 0 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00

   

 • środa, 25 listopada 2015

  Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor wielu publikacji i książek m.in.:

  - Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  - Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  - Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadzi Dawid Bieńkowski, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać po spotkaniu na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl