• Wykład otwartyFred Busch: Problematyczne kwestie autorytetu w instytutach psychoanalitycznych

   

  Sobota, 1 kwietnia 2017, godz. 10:00-11:30

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Środa, 12 kwietnia 2017, godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • I Konferencja międzynarodowego projektu badawczegoMiędzy nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939

  Kraków, 11-13 maja 2017

 • XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDYSOCJACJA – UJĘCIE KLINICZNE

   

  20 maja 2017, godz. 10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

 • Wykład otwartyKinga Prochownik: O fotografii – wizualne środki poszukiwania i konstruowania znaczeń

  Uwaga, zmiana terminu!

  Środa, 4 października 2017

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

  Transmisja w ośrodkach w Gdańsku i Rzeszowie

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Bohomolec, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Puk, Pułaska-Borowicz

   

 • sobota, 1 kwietnia 2017

  Wykład otwartyFred Busch: Problematyczne kwestie autorytetu w instytutach psychoanalitycznych

  Dr Fred Busch jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Bostońskiego Instytutu Psychoanalitycznego. Od 40 lat  zajmuje się badaniami i  prowadzi szkolenia z zakresu psychoanalizy  w instytutach i towarzystwach psychoanalitycznych w USA i zagranicą. Pisanie i prezentowanie swojego myślenia jest dla niego ważnym sposobem komunikowania rozwoju własnych idei. Wygłosił  ponad 150 referatów, opublikował ponad 50 artykułów, wydał trzy książki, z których ostatnia (2016) to: Creating A Psychoanalytical Mind. A Psychoanalytical Method and Theory. Jego prace przetłumaczono na 7 języków.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 10:00-11:30

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 12 kwietnia 2017

  Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Wykład będzie poświęcony początkom psychoanalizy w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorskiej roli Augusta Strindberga

  Prof. Magnus Johansson jest psychoanalitykiem, który analizę szkoleniową odbył u Pierre’a Legendre z École Freudienne de Paris, założonej przez Jacques’a Lacana. Jest honorowym członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W uzasadnieniu przyznania honorowego członkostwa wskazano na cenny wkład profesora Johanssona w rozwój psychoanalizy, jego zaangażowanie w tworzenie i wspieranie kultury psychoanalitycznej w zachodniej Szwecji. Jest on założycielem stowarzyszenia Freudianska Föreningen (Stowarzyszenie Freudowskie) oraz wydawcą pisma „Arche” poświęconego psychoanalizie, naukom humanistycznym i architekturze, a także autorem wielu publikacji, pośród których doceniono zwłaszcza czterotomową monografię Freud psykoanalys (Psychoanaliza Freuda), której dwa pierwsze tomy poświęcone są rozwojowi psychoanalizy w Szwecji. Przyczynił się do szwedzkiego wydania dzieł Freuda. Jego rozległa wiedza i kontakty z psychoanalizą francuską mają wielką  wartość dla środowiska psychoanalitycznego w Szwecji.

  Prof. Johansson jest  wykładowcą Uniwersytetu w  Goteborgu, na Wydziale Historii Idei i Teorii Nauk oraz na Wydziale Psychologii.

  W 2006 roku został Oficerem Orderu Palm Akademickich (Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques), odznaczenia przyznawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji. W roku 2014 został wybrany na członka KVVS (Królewskiego Stowarzyszenia Nauki i Sztuki).

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 22 kwietnia 2017

  Dyskusja o książce we WrocławiuMagdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój

  UWAGA! SPOTKANIE PRZEŁOŻONE NA JESIEŃ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW. SZCZEGÓŁY PODAMY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

   

  O książce 1945. Wojna i pokój  z dwóch perspektyw – historycznej i psychoanalitycznej – dyskutować będą autorka Magdalena Grzebałkowska oraz psychoanalityczka Ewa Sobczak

   

  Magdalena Grzebałkowska. Rocznik 1972. Mama. Historyczka. Reporterka. Sopocianka. Autorka książek: Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego; Beksińscy. Portret podwójny oraz 1945. Wojna i pokój. Laureatka nagrody Nike Czytelników 2016

   

  Ewa Sobczak. Psychoanalityczka, członek PTPa i IPA. Superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa PTPP. Mieszka i praktykuje w Opolu. Przedmiotem jej zainteresowań jest wpływ przekazu międzypokoleniowego na przebieg procesu psychoanalitycznego

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, lub gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 11 maja 2017

  I Konferencja międzynarodowego projektu badawczegoMiędzy nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939

  Kraków, 11-13 maja 2017

   

  Kooperacja:

  International Psychoanalytic University, Berlin; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków; Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn

   

  Kierownictwo naukowe:

  Paweł Dybel, UP Kraków

  Ewa Kobylińska-Dehe, IPU Berlin

   

  Początki ruchu psychoanalitycznego na początku XX wieku w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jego promieniowanie na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, było wydarzeniem, którego znaczenie – jeśli spojrzeć na nie z dzisiejszej perspektywy – wykraczało poza obszar psychiatrii i psychologii. Na rosnącą popularność metody Freuda wpłynęły bowiem również przeobrażenia społeczne i kulturowe, które zaczęły się w tym czasie. W ich kontekście chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą, jaką w przemianach kulturowych odegrali pionierzy psychoanalizy, wywodzący się głównie z zasymilowanych środowisk żydowskich. Większość z nich dojrzewała intelektualnie na pograniczu wielu kultur: austriackiej, czeskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, węgierskiej, żydowskiej i in. Transkulturowość była jednym z istotnych warunków powstania psychoanalizy. Nasza konferencja będzie poświęcona przede wszystkim psychoanalitykom na ziemiach polskich. Niektórzy z nich zdołali uciec przed Holokaustem do USA, gdzie stali się amerykańskimi psychoanalitykami. Dzieje ruchu psychoanalitycznego w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce zostały dramatycznie przerwane. Rekonstruując jego początki, włączamy się w żywy od kilkunastu lat nurt historyków, socjologów i psychoterapeutów, którzy przywracają pamięć tej zapomnianej części kultury Europy Środkowej.

  Opłata za udział w konferencji: 50 PLN (do 01.05.2017)

  Konto bankowe nr: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (Dopisek: Konferencja psychoanalityczna 11-13 maja 2017 Kraków)

  Kontakt:

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Język konferencji:

  polski, angielski

   

  Szczegółowe informacje w ulotce załączonej poniżej plakatu

   

  Między-nadzieją-a-rozpaczą.plakat

 • sobota, 20 maja 2017

  XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDYSOCJACJA – UJĘCIE KLINICZNE

  Gośćmi konferencji będą:

   

  Dr Catalina Bronstein – psychoanalityczka szkoleniowa dorosłych, dzieci i młodzieży oraz superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje szereg prestiżowych stanowisk w obszarze edukacji i zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii. Pracuje w Brent Adolescent Centre. Redaktorka książki Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna, współredaktorka The New Klein-Lacan Dialogues

   

  Dr Riccardo Lombardi – psychoanalityk szkoleniowy  i superwizor Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się nauczaniem psychoanalizy w Europie i Ameryce. W obszarze jego zainteresowań i licznych publikacji znajdują się zagadnienia relacji ciało-umysł, czasu, psychozy i głębokich zaburzeń myślenia. Jest autorem licznych publikacji oraz książek: Formless Infinity: Clinical Explorations of Matte Blanco and Bion oraz Body-Mind Dissociation in Psychoanalysis: Development after Bion

   

  Dr Katarzyna Walewska – szkoleniowa psychoanalityczka dorosłych, dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, założycielka  Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP). Autorka oryginalnej techniki z użyciem pianina. Autorka wielu publikacji, wystąpień polskich i zagranicznych oraz książek: Dziecko w terapii; Nurt francuski oraz Progi narodzin. Rola teorii w procesie analitycznym

   

  Miejsce konferencji

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

   

  10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł. Od 30.04.2017 opłata 310 zł, studenci 160 zł Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Uwaga – wpłaty na nowe konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Dysocjacja

 • środa, 4 października 2017

  Wykład otwartyKinga Prochownik: O fotografii – wizualne środki poszukiwania i konstruowania znaczeń

  UWAGA! ZMIANA TERMINU!

  Kinga Prochownik jest psychologiem, psychoanalitykiem PTPa, superwizorem i terapeutą szkoleniowym PTPP i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, interesuje się fotografią, szczególnie fotografią przyrodniczą.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com