• KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Warszawa, piątek 15 marca - niedziela 17 marca 2019 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Warszawa, ul. Anielewicza 6
 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:   Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Prochownik, Puk, Pułaska-Borowicz  
 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.
 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).
   
 • Znajdź psychoanalityka

  Psychoanalitycy zrzeszeni w PTPa i szkolący się w psychoanalizie kandydaci PTPa pracują w wielu miastach Polski - szukaj...
   
 • International Psychoanalytical Association

  IPA powstało w 1910 roku z inicjatywy twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda. Zrzesza organizacje psychoanalityczne z całego świata. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne należy do IPA od 1997 roku.
 • piątek, 15 marca 2019

  KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Warszawa, piątek 15 marca – niedziela 17 marca 2019

   

  III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym

   

  Powrót wypartego to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić kilka pytań:

   

  Czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale zauważalny również w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku?

   

  A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych?

   

  Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi, czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

   

  Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.

   

  Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

   

  Współpraca:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polska Akademia Nauk

   

  Komitet naukowy i organizacyjny:
  Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa; UP, Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)

  Miejsce:
  Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6

   

  Języki konferencji:
  angielski, polski

   

  Kontakt:
  Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Opłaty i rejestracja:
  330 PLN (do 15.02.2019. Po tym terminie 390 PLN)
  240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019. Po tym terminie 290 PLN)
  Opłata obejmuje:
  udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche
  Konto bankowe:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

  Dopisek: POLIN konferencja marzec 2019 imię nazwisko

  Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty

   

  Faktury:
  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: wmagiera@ifispan.waw.pl

   

  Szczegółowy program w załączonym plakacie

   

  Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2