• Wykłady i seminaria:Eduardo Gastelumendi w Polsce

  Psychoanalityk z Peru, prezes Peruwiańskiego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego

  Wykłady i seminaria w Warszawie, Gdańsku i Krakowie

  20-27 lutego 2016

 • Promocja książkiPaweł Dybel: Psychoanaliza – ziemia obiecana? Część I (Początki psychoanalizy na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1900-1918)

  Środa, 30 marca 2016

  godz. 20:15- 21:45

 • Międzynarodowa Konferencja:A House Divided Against Itself? Identities and Cultures in Violent Conflict

  6-11 kwietnia 2016, Zamek Kliczków k. Bolesławca

  An Experiental Working Conference in the Series The Past in the Present

  Konferencja pod patronatem PTPa

 • Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoStany psychotyczne

  Sobota, 7 maja 2016

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Pilinow, Musiał, Mączyńska-Adamczyk, Puk, Makowiecka-Pastusiak, Bohomolec, Ojrzyńska, Pułaska-Borowicz, Kossowski

   

 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.

 • sobota, 20 lutego 2016

  Wykłady i seminaria:Eduardo Gastelumendi w Polsce

  20-27 lutego 2016 – Warszawa, Gdańsk, Kraków i ponownie Warszawa

   

  Dr Eduardo Gastelumendi jest prezesem i psychoanalitykiem szkoleniowym Peruwiańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jego wizyta jest sponsorowana przez IPA w ramach projektu CAPSA umożliwiającego międzykontynentalną wymianę naukową pomiędzy środowiskami analitycznymi. Eduardo Gastelumendi poprowadzi wykłady i seminaria dla psychoanalityków oraz psychoterapeutów psychoanalitycznych w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

   

  Program wizyty:

   

  Warszawa

  20 lutego 2016 (sobota)

  Wystąpienie podczas Konferencji IPP

  Sterroryzowani w przeciwprzeniesieniu przez współczesnych pacjentów perwersyjno-sadystycznych.

   

  Szczegółowe informacje: http://www.ipp.waw.pl/aktualnosci/20022016-warszawa-konferecja-ipp-terroryzowani

   

   

  Gdańsk

  22 i 23 lutego 2016 (poniedziałek i wtorek, godz. 19:00-20:30)

  Grupy superwizyjne

   

  Superwizje będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone.

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę potwierdzić mailem na adres: justynazal3@wp.pl ze wskazaniem grupy.

   

  Centrum Zdrowia Psychicznego „Optimmed”, Gdańsk, ul. Toruńska 18b/e, wejście od Motławy.

   

  Cena uczestnictwa w grupie – 120 zł, płatne przelewem na konto PTPa nr 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, z dopiskiem „Gastelumendi Gdańsk”.
  Dane do faktur proszę przesłać po superwizji na adres: biuro.mpc@gmail.com

   

   

  Kraków

  Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

   

  25 lutego 2016 (czwartek)

  17:00-18:30 Seminarium kliniczne (konieczne zgłoszenia)

   

  19:15-21:00 Wykład i dyskusja panelowa (udział otwarty, bezpłatny)

  Wykład otwarty: Psychoanaliza z trudnymi pacjentami

  Dyskusja panelowa: Terror w naszej kulturze

  Dyskutować będą: Eduardo Gastelumendi oraz polscy psychoanalitycy Edyta Biernacka i Bartosz Puk

   

  Spotkanie będzie tłumaczone

   

  Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, ul. Lipowa 4

  Zgłoszenia na seminarium kliniczne: ptpakrk@gmail.com

  Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Cena seminarium klinicznego – 120 zł.

  Po otrzymaniu potwierdzeniu udziału, wpłat należy dokonywać przelewem na konto PTPa nr 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, z dopiskiem „Gastelumendi Kraków”. Dane do faktur proszę przesłać po seminarium na adres: biuro.mpc@gmail.com

   

   

  Warszawa

  27 lutego (sobota) godz. 10:00-11:30 (12:00)

  Wykład otwarty: A psychoanalytical perspective on the ayahuasca experience

  (Osoby, które zgłoszą swój udział na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl otrzymają mailem tłumaczenie wykładu)

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

   

  Cena wykładu – 35 zł, płatne na konto PTPa nr 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, z dopiskiem „Gastelumendi Warszawa”, lub gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 30 marca 2016

  Promocja książkiPaweł Dybel: Psychoanaliza – ziemia obiecana? Część I (Początki psychoanalizy na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1900-1918)

  Paweł Dybel jest profesorem  filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Głównymi dziedzinami jego zainteresowań badawczych są: filozofia współczesna, teoria psychoanalizy, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna.

  Autor książek: Ziemscy. Słowni. Cieleśni (1988); Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995); Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan (2000); Granice rozumienia i interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005); Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006); Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem (2008); Paweł Dybel, Szymon Wróbel, Granice polityczności (2008).

  Prof. Dybel kieruje międzydyscyplinarnymi  przedsięwzięciami badawczymi  (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko-brytyjskie) obejmującymi szeroko rozumianą myśl i historię psychoanalizy.

   

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł, gotówką przed wykładem, lub na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 6 kwietnia 2016

  Międzynarodowa Konferencja:A House Divided Against Itself? Identities and Cultures in Violent Conflict

  6-11 kwietnia 2016

  An Experiental Working Conference in the Series The Past in the Present

  Konferencja pod patronatem PTPa

   

  Zamek Kliczków k. Bolesławca

  Informacje i zapisy: http://p-cca.org/2016

 • sobota, 7 maja 2016

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoStany psychotyczne

  Gośćmi będą:

  Neville Symington – psychoanalityk szkoleniowy Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autor wielu książek m.in. A Pattern of Madness; Becoming a Person through Psycho-Analysis; The Psychology of The Person. W 2007 r. założył organizację zwaną Psychoterapia Pacjentów Psychotycznych. Prowadzi seminaria i wykłady w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Norwegii, Danii, Polsce, Portugalii, Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Nowej Zelandii i Australii.

   

  Avner Bergstein – psychoanalityk szkoleniowy i dziecięcy Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca akademicki. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox; On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche.

   

  Agnieszka Leźnicka-Łoś – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor, psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Autorka książki Podstawy terapii psychoanalitycznej.

  Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie