• Wykład otwarty:Ewa Sobczak – Przerwana ciągłość – międzypokoleniowy przekaz traumy przesiedlenia

  Środa, 11 lutego 2015

  godz. 20:15-21:45

 • Wykład otwarty:Edyta Biernacka – ATAK KOŃCA ŚWIATA CZYLI O TERRORZE NIE-REPREZENTACJI

  Środa, 11 marca 2015

  godz. 20:15-21:45

 • Wykład otwarty:Prof. Katarzyna Schier – Rodzice oczekujący opieki od dzieci – zjawisko świadome czy nieświadome?

  Środa, 25 marca 2015

  godz. 20:15-21:45

 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.

 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).

   

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Pilinow, Musiał, Mączyńska-Adamczyk, Puk, Makowiecka-Pastusiak, Ojrzyńska, Pułaska-Borowicz, Kossowski

   

 • środa, 11 lutego 2015

  Wykład otwarty:Ewa Sobczak – Przerwana ciągłość – międzypokoleniowy przekaz traumy przesiedlenia

  Ewa Sobczak – kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • środa, 11 marca 2015

  Wykład otwarty:Edyta Biernacka – ATAK KOŃCA ŚWIATA CZYLI O TERRORZE NIE-REPREZENTACJI

  Edyta Biernacka – członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • środa, 25 marca 2015

  Wykład otwarty:Prof. Katarzyna Schier – Rodzice oczekujący opieki od dzieci – zjawisko świadome czy nieświadome?

  Prof. Katarzyna Schier – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoanalityk dzieci i młodzieży. Profesor  w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny UW. Visiting professor na Uniwersytecie w Wiedniu i Uniwersytecie w Mainz. Autorka licznych publikacji naukowych, a także książek: Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń; Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości oraz Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie.

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • sobota, 18 kwietnia 2015

  Spotkanie:Jan Abram w Krakowie

  Jan Abram – psychoanalityczka szkoleniowa Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, honorowa archiwistka The Winnicott Trust. Autorka wielu publikacji,  pod jej redakcją ukazały się m. in. książki Donald Winnicott Today oraz André Green at the Squiggle Foundation. Jest również członkiem paryskiej grupy roboczej przy Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF) oraz kolegium redakcyjnego The International Journal of Psychoanalysis.

  Seminarium kliniczne

  Seminarium teoretyczne

  Wykład

   

  MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, ul. Lipowa 4

   

  Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

 • środa, 22 kwietnia 2015

  Promocja książki:Siblings: Envy and Rivalry, Coexistence and Concern

  Pod redakcją Katarzyny Skrzypek, Beaty Maciejewskiej-Sobczak i Zuzanny Stadnickiej-Dmitriew, Karnac 2014

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • sobota, 25 kwietnia 2015

  Spotkanie:Leon Kleimberg w Gdańsku

  Leon Kleimberg – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca w Klinice Tavistock i na University College London, autor licznych publikacji na temat psychoanalizy i twórczości, psychoanalizy i psychopatologii oraz psychoanalizy i imigracji.

  Wykład otwarty: KOMPLEKS EDYPA W KRYZYSIE WIEKU ŚREDNIEGO

  Dwa seminaria kliniczne

   

  Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

 • sobota, 23 maja 2015

  XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTrauma i jej losy

  Zapowiedź wstępna

   

  Gośćmi konferencji będą:

  René Roussillion (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Béatrice Ithier (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Justyna Zaleska-Drzeżdżon (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

 • środa, 10 czerwca 2015

  Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor wielu publikacji i książek m.in.:

  - Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  - Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  - Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadzi Dawid Bieńkowski, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • środa, 24 czerwca 2015

  Wykład otwarty:WOBEC POZNAWALNEGO I NIEPOZNAWALNEGO. O ZNACZENIU AMBIWALENCJI.

  Bogdan Kubiak – członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl