• Spotkanie:David Bell w Trójmieście

  Sobota, 19 września 2015

  Wykład otwarty i seminaria kliniczne

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4

 • Wykład otwarty:Edna O’Shaughnessy – Psychiczna potrzeba „gotowego” (The Psychic Need for ‘Ready-mades’)

  Sobota, 3 października 2015

  godz. 16:00

  Sala Lustrzana Pałacu Staszica PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72

   

 • Spotkanie:Andrzej Leder we Wrocławiu

  Sobota, 17 października 2015

  godz. 12:00

  Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3/20

 • Wykład otwarty:Gregorio Kohon

  Piątek, 6 listopada 2015

  godz. 20:15-21:45

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6

 • Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoKlein i Winnicott w dialogu. Jedna psychoanaliza, dwie koncepcje.

  Sobota, 21 listopada 2015

  Jan Abram i Robert Hinshelwood

  z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Pilinow, Musiał, Mączyńska-Adamczyk, Puk, Makowiecka-Pastusiak, Bohomolec, Ojrzyńska, Pułaska-Borowicz, Kossowski

   

 • sobota, 19 września 2015

  Spotkanie:David Bell w Trójmieście

  David Bell – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i były prezes tej organizacji. Pełni funkcję konsultanta psychiatry w Tavistock Clinic. Wykłada na Birkbeck College London. Jest autorem wielu wykładów, artykułów i rozdziałów książek oraz monografii dotyczących historycznego rozwoju pojęć i teorii psychoanalitycznych (Freud, Klein i Bion) oraz psychoanalitycznego rozumienia głębszych zaburzeń psychicznych. Redagował takie publikacje jak, Reason and Passion, Psychoanalysis and Culture: A Kleinian Perspective oraz Living On The Border. Interesują go również studia interdyscyplinarne – relacja między psychoanalizą a literaturą, filozofią i polityką. Jest jednym z czołowych brytyjskich ekspertów psychiatrycznych w dziedzinie praw człowieka.

   

  PLAN SPOTKANIA

  11:00-12:30 Seminarium kliniczne (grupa A)

  14:00-15:30 Seminarium kliniczne (grupa B)

  17:00-18:30 Wykład otwarty – POPĘD ŚMIERCI; PERSPEKTYWY FENOMENOLOGICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ TEORII KLEINOWSKIEJ

   

  Współorganizatorem wykładu jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

  Wykład będzie transmitowany do siedziby PTPa w Warszawie, ul. Lwowska 5 m. 6 oraz do Poznania, sala konferencyjna w DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7

  Seminaria oraz dyskusja po wykładzie będą tłumaczone. Słuchacze wykładu, którzy wcześniej zgłoszą swój udział na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl , otrzymają wydrukowane tłumaczenie (proszę podać miejsce uczestnictwa).

  Zgłoszenia na seminaria: ptpa@psychoanaliza.org.pl (liczba miejsc ograniczona)

   

  MIEJSCE

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4

  Seminaria – sala C 201

  Wykład –  aula S 203

   

  OPŁATY

  Wykład: 35 zł, studenci 25 zł

  Wykład transmitowany w Warszawie i Poznaniu: 20 zł, studenci 15 zł

  Wstęp wolny dla członków i kandydatów PTPa oraz dla pracowników i studentów IP UG

   

  Seminarium kliniczne: 150 zł (wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia z sekretariatu PTPa)

  Członkowie i kandydaci PTPa są zwolnieni z opłat

   

  Wpłaty na konto PTPa nr 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, z dopiskiem Bell Trójmiasto. Słuchacze wykładu transmitowanego w Warszawie mogą zapłacić gotówką na miejscu. Dane do faktur proszę przesłać na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 3 października 2015

  Wykład otwarty:Edna O’Shaughnessy – Psychiczna potrzeba „gotowego” (The Psychic Need for ‘Ready-mades’)

  Adaptacja  zwrotu  Ready-mades,  zaczerpniętego z surrealizmu,  zostanie przez autorkę wyjaśniona w prezentowanym artykule.

   

  Edna O’Shaughnessy jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, jedną z najwybitniejszych przedstawicielek nurtu kleinowskiego we współczesnej psychoanalizie. Pierwszym obszarem jej zainteresowań była filozofia. Urodzona w Południowej Afryce, przybyła do Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych, by szkolić się w psychoterapii dziecięcej w Klinice Tavistock, a w latach sześćdziesiątych, będąc analizantką Rogera Money-Kyrle, odbyła szkolenie psychoanalityczne.

  Edna O’Shaughnessy badała i objaśniała pojęcia obronnych organizacji osobowości. Do jej najważniejszych publikacji w tym obszarze należą: A clinical study of a defensive organization (1981)  oraz  Enclaves and Excursions (1992). Rozwijała również pojęcie nieprawidłowego superego. Polskim analitykom znana jest zwłaszcza jej praca: Relating to the Superego, w której opisywała normalne superego, wywodzące się z najwcześniejszych relacji z obiektem oraz nieprawidłowe superego, mające swoje źródło w dysocjacjach powiązanych z traumami najwcześniejszego okresu dzieciństwa.

  Ostatnio opublikowane książki: Projective Identification: The Fate of a Concept (red. E. Spillius i E. O’Shaughnessy, 2011) oraz Inquiries in Psychoanalysis: Collected papers of Edna O’Shaughnessy (red. E. O’Shaughnessy i R. Rusbridger, 2012).

  W języku polskim wydano: Niewidzialny kompleks Edypa (1989/2010), Wtargnięcia (2008/2012),  Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie (1992/2012).

   

  Czytaj więcej: http://www.melanie-klein-trust.org.uk/oshaughnessy

   

  MIEJSCE

  Sala Lustrzana Pałacu Staszica PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, godz. 16:00

   

  OPŁATA

  50 zł, na konto PTPa nr 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, z dopiskiem „Edna”. (W miarę wolnych miejsc będzie także możliwość wpłaty przed wykładem).

  Dane do faktur proszę przesłać na adres: biuro.mpc@gmail.com

  Dla członków i kandydatów PTPa – wstęp wolny.

   

  Wykład będzie tłumaczony.

 • sobota, 17 października 2015

  Spotkanie:Andrzej Leder we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

  zapraszają na spotkanie z prof. Andrzejem Lederem i dyskusję o książce PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ

   

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Jest autorem wielu publikacji i książek, m.in.:

  - Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  - Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  - Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadzi Ewa Sobczak z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

   

  Spotkanie odbędzie się w salach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3/20, o godz. 12:00

   

  Wstęp wolny

 • piątek, 23 października 2015

  First Prague Conference: Otto Fenichel and His Legacy Fear of Strangeness: Antisemitism, Xenophobia and Uncanny Experience

  23 –25.10.2015

  Place of the event: New York University, Prague

  Language: English

   

  Czytaj więcej: http://fenichelspragueconference.com/

 • piątek, 6 listopada 2015

  Wykład otwarty:Gregorio Kohon

  Gregorio Kohon jest pisarzem i poetą, a także analitykiem szkoleniowym Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pochodzi z Argentyny, przeprowadził się do Anglii w 1970 r. Studiował i pracował z Ronaldem Davidem Laingiem i jego współpracownikami z ruchu antypsychiatrycznego. Ukończył szkolenie psychoanalityczne w 1979 r. W roku 1988 wraz z Valli Shaio Kohon utworzył Brisbane Centre for Psychoanalytic Studies i był jego dyrektorem do 1994 r. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w Londynie. Jest autorem wydanych w Polsce książek Miłość i jej losy (wraz z André Greenem) oraz Bezpowrotnie utracone pewniki, a także Reflections on the Aesthetic Experience: Psychoanalysis and the Uncanny oraz powieści Red Parrot, Wooden Leg.

   

  Tytuł wykładu podamy w późniejszym terminie.

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
  Opłata: 35 zł, studenci 25 zł. Dane do rachunków proszę przesyłać wcześniej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • sobota, 21 listopada 2015

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoKlein i Winnicott w dialogu. Jedna psychoanaliza, dwie koncepcje.

  Gośćmi konferencji będą:

  Jan Abram i Robert Hinshelwood

  z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

   

  Poza głównymi referatami, przedstawiony będzie materiał kliniczny dyskutowany z dwóch perspektyw teoretycznych.

   

  Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

   

  Prof. Jan Abram jest angielską psychoanalityczką i prowadzi praktykę prywatną w Londynie. Jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i autorką licznych publikacji, m. in. książki The Language of Winnicott (1996; 2007) oraz redaktorką pracy zbiorowej Donald Winnicott Today (2013).
  Prof. Robert Hinshelwood jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i profesorem psychoanalizy w Center for Psychoanalytic Studies University of Essex, a ponadto autorem Dictionary of Kleinian Thoughts (1989) i innych tekstów o psychoanalizie kleinowskiej.

  Miejsce konferencji: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Al. Niepodległości 213

   

  Opłata konferencyjna: 260 zł (do 02.11.2015), 300 zł (do 09.11.2015), studenci 160 zł

  Wpłaty na konto PTPa nr 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com

  (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 0 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00