• II Konferencja międzynarodowego projektu badawczego na International Psychoanalytic University w Berlinie Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady. Polacy – Żydzi – Niemcy

  Czwartek 6.09 – sobota 8.09.2018

  International Psychoanalytic University,

 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:

   

  Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Puk, Pułaska-Borowicz

   

 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.

 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).

   

 • Znajdź psychoanalityka

  Psychoanalitycy zrzeszeni w PTPa i szkolący się w psychoanalizie kandydaci PTPa pracują w wielu miastach Polski – szukaj…

   

 • International Psychoanalytical Association

  IPA powstało w 1910 roku z inicjatywy twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda. Zrzesza organizacje psychoanalityczne z całego świata. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne należy do IPA od 1997 roku.
 • czwartek, 6 września 2018

  II Konferencja międzynarodowego projektu badawczego na International Psychoanalytic University w Berlinie Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady. Polacy – Żydzi – Niemcy

  Czwartek 6.09 – sobota 8.09.2018

   

  W drugiej konferencji poświęconej dziejom psychoanalizy w Polsce, w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym uwzględnimy różne perspektywy. Przede wszystkim chcemy opowiedzieć o losach polsko-żydowskich psychoanalityków, psychiatrów i ich pacjentów w czasie wojny, Zagłady, ucieczki i emigracji. Będziemy rozmawiać o sposobach radzenia sobie z tymi doświadczeniami z perspektywy psychoanalitycznej, w wymiarze indywidualnym i społecznym.

  Postawimy pytania, czy i jak wpłynęły one na przekształcenie samej metody psychoanalitycznej. Zastanowimy się nad rolą, jaką odegrała psychoanaliza w kształtowaniu się powojennych i współczesnych form pamięci zbiorowej.

  Zgodnie z projektem badawczym leżącym u podstaw naszej konferencji, nacisk zostanie położony na pracę pochodzących z Polski psychiatrów i psychoanalityków, a także na polskie dyskursy dotyczące tych traumatycznych doświadczeń.

  Podjęcie pracy żałoby nad eksterminacją Żydów i praktycznie ich zniknięciem z Polski, nad marginalizacją mniejszości narodowych, nad wyniszczeniem inteligencji, nad ofiarami wojny domowej i stalinizmu, nad masowymi przesiedleniami i utratą domu, to zadanie jakie ciągle stoi przed polskim społeczeństwem. O nieprzepracowaniu tych traum świadczy rosnąca dzisiaj aktywność ugrupowań skrajnie nacjonalistycznych oraz szerzące się postawy wykluczenia wobec wszelkich form inności i obcości.

  Przez wiele lat nikt nie zajmował się traumatycznymi doświadczeniami totalitaryzmów dwudziestego wieku. Również w świecie zachodnim nie poruszano ich w dyskursach społecznych i milczano o nich w gabinetach psychoanalityków.

  Pytania o powrót tego, co wyparte i o potencjał humanizmu w psychoanalizie wobec wyzwań zakłóconej na nowo równowagi świata zakreślają horyzont naszych wędrujących konferencji. Wyruszyliśmy z Krakowa w 2017 roku, spotykamy się w Berlinie w roku 2018 i skończymy naszą podróż w Warszawie w 2019 roku. Wielu referentów naszych konferencji zbliża się do poruszanych tematów, pokazując pojedyncze ludzkie losy i miejsca, w których miały one miejsce. Ten sposób zbliżenia miał prawdopodobnie na myśli młody Koreańczyk, kiedy na pytanie, dlaczego wyruszył w długą drogę do Auschwitz, odpowiedział: „Aby zrozumieć Europę“.

   

  Miejsce konferencji

  International Psychoanalytic University

   

  Opłata

  180 PLN (do 1.08.2018. Potem: 220 PLN)

  120 PLN kandydaci, studenci (po 1.08.2018: 160 PLN)

  Konto Bankowe:

  Donner & Reuschel

  BIC: CHDBDEHHXXX IBAN: DE35 2003 0300 0118 0691 00

  Dopisek:

  Tagung Berlin 5055

   

  Kontakt

  Christine Zippel (organizacja i zgłoszenia): christine.zippel@ipu-berlin.de

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

   

  Języki konferencji

  angielski, niemiecki, polski

   

  Szczegółowy program w załączonej ulotce