• Spotkanie otwarte:Prof. Adam Lipszyc

  Wykład odbędzie się 29 stycznia 2020 (środa)

  Miejsce wykładu: Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Transmisje: Gdańsk (Uniwersytet Gdański), Kraków (Oddział PTPP, oraz Mind Center), Płock, Szczecin, Wrocław

 • XXII konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOblicza seksualności

  Sobota, 23 maja 2020
  Referaty wygłoszą: Anna Czownicka, Ilka Quindeau, Andrea Sabbadini
 • OKIEM PSYCHOANALITYKA

  O ŚWIECIE Z PSYCHOANALITYCZNEJ PERSPEKTYWY PISZĄ:   Bohomolec, Geller, Kossowski, Mączyńska-Adamczyk, Makowiecka-Pastusiak, Musiał, Ojrzyńska, Pilinow, Prochownik, Puk, Pułaska-Borowicz  
 • O PSYCHOANALIZIE

  Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych.
 • SZKOLENIE W PSYCHOANALIZIE

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów).
   
 • Znajdź psychoanalityka

  Psychoanalitycy zrzeszeni w PTPa i szkolący się w psychoanalizie kandydaci PTPa pracują w wielu miastach Polski - szukaj...
   
 • środa, 29 stycznia 2020

  Spotkanie otwarte:Prof. Adam Lipszyc

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z prof. Adamem Lipszycem. Na spotkaniu dyskutować będziemy o jego najnowszej książce „Freud: Logika doświadczenia – Spekulacje marańskie“.

   

  W panelu dyskusyjnym udział wezmą: Zbigniew Kossowski – psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), również psychoanalityk dzieci i młodzieży, prowadzi praktykę prywatną w Warszawie) oraz  Ewa Saciłowska – Gąsior  – psychoanalityczka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA) i superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

   

  Prof. Adam Lipszyc – filozof, tłumacz, eseista, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk. Autor takich książek jak: Ślad judaizmu w filozofii XX wieku (2009), Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera (2011), Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina (2012), a także Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie (2015), Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (2018). Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki., pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody „Literatury na Świecie“ im. Andrzeja Siemka, nagrody AllinazKulturstifung i Nagrody Literackiej Gdynia. Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (Kraków, 2018).

   

  „To jest filozoficzna książka o Freudzie. Staram się w niej pokazać, że z pism twórcy psychoanalizy wydobyć można splot koncepcji, które w sposób atrakcyjny opisują logikę ludzkiego doświadczenia. W moim przekonaniu, we Freudowską wizję człowieka wpisane są trzy ogólne tezy. Oto one: 1) człowiek jest wykolejonym zwierzęciem; 2) człowiek jest istotą wewnętrznie poróżnioną; 3) człowiek jest istotą społeczną ze społeczeństwem nieodwołalnie skłóconą. W siedmiu kolejnych rozdziałach próbuję te trzy uszczegółowić, rozwinąć i skomplikować. Moim celem nie jest odtworzenie źródłowej myśli Freuda, lecz jej częściowa modyfikacja przeprowadzona w trybie krytycznej lektury wybranych tekstów autora Objaśnienia marzeń sennych. W lekturze tej kieruję się trzema konceptami. Po pierwsze, staram się wygrywać napięcia rozdzierające owe teksty, tak by ujawnić nowe znaczenia, którego samemu Freudowi nie udało się wyrazić w sposób klarowny. Po drugie, modyfikując myśl twórcy psychoanalizy podążam nierzadko za późniejszymi teoretykami tej tradycji. Po trzecie, koncepcje Freuda łączę z ideami spadkobierców tradycji odmiennej, a mianowicie żydowskiego mesjanizmu. Wplatając cienką teologiczną myśli w psychoanalityczną materię, tworzę heterogeniczne konstrukty myślowe, które określam tu mianem „spekulacji marańskich“. Spekulacje te dotyczą zaś spraw najważniejszych:naszej cielesności, języka, pragnienia – i szczęścia“.

   

  (Adam Lipszyc, Freud: Logika doświadczenia – Spekulacje marańskie. Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo 2019).

  Wykład odbędzie się 29 stycznia 2020 (środa)
  Miejsce wykładu: Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

   

  Wykład będzie transmitowany do Gdańska, Krakowa, Płocka, Szczecina i Wrocławia

   

  Miejsca transmisji :

   

  Gdańsk:
  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG, Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Sopocie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Kraków:

  Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej

  ul. Śliska 16/2

   

  Kraków:

  Mind Center
  ul. Dworska 13,  ( telefon: 723 789 602)

   

   

  Płock:

  ul. Piekarska 14/7

   

  Szczecin;

  Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej Continuum,
  ul. 5Lipca 14/4

   

  Wrocław:

  ul. Solskiego 32/2

   

  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, studenci uczelni wyższych 20 zł; za udział w transmisji 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „Adam Lipszyc – wykład”). W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem (prosimy o odliczoną kwotę).

   

  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  ul. Lwowska 5 m. 6

  00-660 Warszawa

  Tel: +48 22 659 22 09

  www.psychoanaliza.org.pl

  www.facebook.com/PTPaWarszawa

 • sobota, 23 maja 2020

  XXII konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOblicza seksualności

   

  Anna Czownicka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  Ilka Quindeau (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  Andrea Sabbadini (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  Miejsce konferencji

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

   

  Rejestracja: 9:00-10:00
  Zamknięcie konferencji: 17:00

   

  Opłata konferencyjna: 310 zł (do 16.05.2020), 340 zł (od 17.05.2020), studenci lub doktoranci uczelni wyższych z aktualną legitymacją studencką 180 zł.

  Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl (w dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: sekretariat PTPa, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl