Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego (IPA), założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne posiada statut, kodeks etyczny oraz regulamin szkolenia i weryfikacji kandydatów. Członkowie Towarzystwa zajmują się psychoanalizą – teorią opisującą funkcjonowanie i strukturę osobowości, a także specyficzną techniką terapeutyczną, opartą na fundamentalnych odkryciach psychologicznych Zygmunta Freuda, rozwijanych potem przez jego następców. PTPa zrzesza członków – licencjonowanych psychoanalityków – posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego oraz kandydatów, których szkolenie jest w różnym stopniu zaawansowane. Towarzystwo przyznało też członkostwo honorowe 10 psychoanalitykom z kraju i zagranicy. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne kontynuuje tradycje pionierów polskiej psychoanalizy, m. in. Ludwika Jekelsa, Hermanna Nunberga, Maurycego Bornsztajna i Gustawa Bychowskiego, którzy praktykowali przed II wojną światową, a także Jana Malewskiego, Michała Łapińskiego i Zbigniewa Sokolika, którzy rozwijali wiedzę i praktykę psychoanalityczną w latach powojennych, równocześnie szkoląc następne pokolenia. Towarzystwo współpracuje z psychoanalitykami i organizacjami psychoanalitycznymi z całego świata. Szczególnie bliska współpraca łączy PTPa z towarzystwami psychoanalitycznymi działającymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Izraelu i Czechach. Działalność naukowa PTPa to regularne zebrania naukowe dla członków i kandydatów, wykłady otwarte dla osób spoza Towarzystwa, otwarte interdyscyplinarne dyskusje panelowe (psychoanaliza a nauki społeczne, religia, literatura, film, sztuka i inne), a także konferencje – co roku w maju odbywa się Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w listopadzie organizowane są na przemian konferencja Adolescencja w ujęciu psychoanalitycznym oraz Konferencja Winnicottowska, zaś konferencja Dialogi w psychoanalizie, poświęcona dyskusjom klinicznym, organizowana jest nieregularnie, ale ma już długą historię. Działalność szkoleniowa to prowadzone przez członków seminaria teoretyczne i kliniczne, superwizje oraz psychoanalizy szkoleniowe dla kandydatów Towarzystwa. Wielu członków i kandydatów jest także zaangażowanych w działalność naukową, kliniczną i dydaktyczno-konsultacyjną, prowadzoną w ośrodkach akademickich oraz placówkach uspołecznionej i prywatnej służby zdrowia. Prezesi Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego od 2015 Ewa Głód 2013 – 2015 Iwona Nidecka-Bator 2009 – 2013 Aleksandra Pilinow 2005 – 2009 Wojciech Hańbowski 2003 – 2005 Małgorzata Ojrzyńska 2001 – 2003 Wojciech Hańbowski 1997 – 2001 Anna Czownicka

Kodeks Etyczny

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne dba o to, by w pracy jego członków zachowane były najwyższe standardy merytoryczne i etyczne. Jeśli pacjent lub osoba mu bliska ma wątpliwości czy pytania dotyczące kwestii etycznych, lub też chce złożyć skargę, może zwrócić się do przewodniczącego Komisji Etycznej PTPa, Wojciecha Sobańskiego, e-mail wojteksobanski@go2.pl Kodeks obowiązuje wszystkich członków (licencjonowanych oraz honorowych), kandydatów oraz pracowników administracyjnych Towarzystwa.
 1. Psychoanalityk lub kandydat zobowiązany jest kierować się zawsze najlepiej rozumianym interesem pacjenta.
 2. Psychoanalitykowi nie wolno świadomie uczestniczyć w działaniach stanowiących pogwałcenie praw człowieka, określonych w Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
 3. Psychoanalityk lub kandydat musi zachować powściągliwość w kontakcie fizycznym, werbalnym i interpersonalnym z pacjentem. Niedopuszczalne są stosunki seksualne z pacjentem, a także z kandydatem będącym w psychoanalizie lub superwizowanym przez psychoanalityka.
 4. Psychoanalityk, kandydat lub pracownik administracyjny zobowiązany jest traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową. W każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 5. Psychoanalityk lub kandydat musi zachowywać się w taki sposób, by nie przynosić ujmy dobremu imieniu psychoanalizy, Towarzystwa, kolegów i własnemu.
 6. Psychoanalityk musi odnosić się z należytym szacunkiem i uwagą do wszystkich członków społeczeństwa, innych profesjonalistów, członków innych organizacji i instytucji.
 7. Psychoanalityk zobowiązany jest utrzymywać z pacjentem taką relację, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera – psychoanalitykowi nie wolno wprowadzać w błąd pacjenta ani jego rodziny, dopuszczać się kłamstwa ani stosować przymusu.
 8. Psychoanalityk, którego Zarząd Towarzystwa uzna winnym naruszenia niniejszego Kodeksu, może być skreślony z listy członków, jego członkostwo może zostać zawieszone, lub może on utrzymać upomnienie.

Władze

Zarząd

Prezes: Ewa Głód Wiceprezes: Beata Maciejewska-Sobczak Wiceprezes:  Ewa Sobczak Sekretarz: Milena Gracka-Tomaszewska Skarbnik:  Athanasia Perdiki-Tomkowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Dorota Zalewska Członkowie: Dorota Kaja Robert Sadowski

Komisja Etyczna

Przewodniczący: Wojciech Sobański Członkowie: Małgorzata Ojrzyńska Ewa Saciłowska-Gąsior

Komisja Szkoleniowa

Przewodnicząca: Marzena Kaim Sekretarz: Tomasz Kudelski

Podkomisja ds. Kwalifikacji:

Przewodnicząca: Olga Pilinow Członkowie: Małgorzata Ojrzyńska Iwona Olechowska Ewa Saciłowska-Gąsior Wojciech Sobański

Podkomisja ds. Oceny Przebiegu Szkolenia Kandydatów

Przewodnicząca: Agnieszka Myśliwiec-Ferduła Członkowie: Dawid Bieńkowski Kinga Prochownik Zuzanna Stadnicka-Dmitriew

Podkomisja ds. Programu Nauczania:

Przewodniczący: Tomasz Kudelski Członkowie: Piotr Dworczyk Agnieszka Leźnicka-Łoś Agnieszka Makowiecka-Pastusiak

Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży:

Przewodniczący: Zbigniew Kossowski Członkowie: Iwona Olechowska Ewa Saciłowska-Gąsior Z urzędu: Prezes PTPa – Ewa Głód

Członkowie

 • Dawid Bieńkowski

 • Edyta Biernacka

 • Alicja Bobowska

 • Elżbieta Bohomolec

 • Jacek Budejko

 • Zofia Czepulonis-Panasiuk

 • Anna Czownicka

 • Małgorzata Dulko

 • Piotr Dworczyk

 • Michał Gąsior

 • Ewa Głód

 • Milena Gracka-Tomaszewska

 • Wojtek Hańbowski

 • Alicja Jadczuk-Wyrzykowska

 • Marek Jasiński

 • Magdalena Jusińska

 • Marzena Kaim

 • Dorota Kaja

 • Barbara Kapełuś

 • Grzegorz Korziuk

 • Zbigniew Kossowski

 • Bogdan Kubiak

 • Tomasz Kudelski

 • Anna Kulesza-Jaworska

 • Anna Kwaśniewska-Bieniak

 • Agnieszka Leźnicka-Łoś

 • Krystyna Łukasiak

 • Agnieszka Łypacewicz

 • Beata Maciejewska-Sobczak

 • Agnieszka Makowiecka-Pastusiak

 • Anna Mączyńska-Adamczyk

 • Anna Mikos

 • Ewa Modzelewska-Kossowska

 • Maciej Musiał

 • Agnieszka Myśliwiec-Ferduła

 • Iwona Nidecka-Bator

 • Małgorzata Ojrzyńska

 • Iwona Olechowska

 • Ewa Paszkiewicz

 • Athanasia Perdiki-Tomkowicz

 • Aleksandra Pilinow

 • Kinga Prochownik

 • Bartosz M. Puk

 • Beata Romańska

 • Ewa Saciłowska-Gąsior

 • Małgorzata Sadowska

 • Robert Sadowski

 • Katarzyna Schier

 • Dorota Sierpińska

 • Wojciech Sobański

 • Ewa Sobczak

 • Zbigniew Sokolik

 • Krzysztof Srebrny

 • Zuzanna Stadnicka-Dmitriew

 • Hanna Stanek-Gajowniczek

 • Anna Szypusińska

 • Małgorzata Tartas

 • Tomasz Tuszewski

 • Wiesława Walecka

 • Katarzyna Walewska

 • Marcin Wiśniewski

 • Ewa Wojciechowska

 • Grażyna Zajder

 • Dorota Zalewska

 • Justyna Zalewska

 • Małgorzata Zdżalik-Weimann

Członkowie honorowi

 • Emanuel Berman

  Izrael

 • André Haynal

  Szwajcaria

 • Martin W. Miller

  Wielka Brytania

 • Victor Sedlak

  Wielka Brytania

 • Zbigniew Sokolik

  Polska

 • Miriam Tasini

  Stany Zjednoczone

 • Andrzej Werbart

  Szwecja

Psychoanalitycy szkoleniowi

 • Alicja Bobowska

 • Elżbieta Bohomolec

 • Anna Czownicka

 • Wojtek Hańbowski

 • Marzena Kaim

 • Zbigniew Kossowski

 • Tomasz Kudelski

 • Agnieszka Makowiecka-Pastusiak

 • Ewa Modzelewska-Kossowska

 • Agnieszka Myśliwiec-Ferduła

 • Iwona Nidecka-Bator

 • Małgorzata Ojrzyńska

 • Iwona Olechowska

 • Aleksandra Pilinow

 • Katarzyna Schier

 • Wojciech Sobański

 • Wiesława Walecka

 • Katarzyna Walewska

 • Ewa Wojciechowska

 • Justyna Zalewska

Tymczasowi psychoanalitycy szkoleniowi

 • Maciej Musiał

 • Beata Romańska

Psychoanalitycy dzieci i młodzieży

 • Zofia Czepulonis-Panasiuk

 • Anna Czownicka

 • Milena Gracka-Tomaszewska

 • Wojtek Hańbowski

 • Marzena Kaim

 • Zbigniew Kossowski

 • Ewa Modzelewska-Kossowska

 • Katarzyna Schier

 • Katarzyna Walewska

 • Ewa Wojciechowska

Kandydaci

 • Monika Barwińska

 • Karolina Bertrand

 • Jakub Bobrzyński

 • Kinga Bojarska-Zielińska

 • Anna Dworczyk-Dreszer

 • Izabela Falkowska

 • Marek Gajowy

 • Anna Gąsiorowska-Krawczyk

 • Krystyna Geller

 • Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

 • Marta Kamińska

 • Paulina Lelujka

 • Jolanta Łagodzińska

 • Miłosz Łazarczyk

 • Jacek Mądry

 • Rafał Milewski

 • Michał Mocek

 • Małgorzata Moczulska

 • Justyna Pawłowska

 • Katarzyna Procenko-Słaboszowska

 • Michał Rożko

 • Agnieszka Rudzka

 • Kinga Maria Sochocka

 • Anita Stachnio

 • Magdalena Stawicka

 • Hubert Suszek

 • Olga Szczepańska

 • Maria Szuster

 • Joanna Szymczak

 • Monika Turno

 • Monika Turowska

 • Marzena Urban

 • Dorota Żuk-Januszko

Oferta niskopłatnej psychoanalizy

Idea niskopłatnej terapii związana jest ściśle z etosem i tradycją psychoanalizy. Zygmunt Freud przyjmował niektórych pacjentów pobierając niższe opłaty. Zwyczaj ten był i jest praktykowany także w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym oraz wielu innych.

Oferta niskopłatnej psychoanalizy ma służyć osobom, w przypadku których byłaby ona wskazana ze względów klinicznych, a które z różnych powodów nie mogą podjąć pełnopłatnej psychoanalizy. Propozycja dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Psychoanaliza jest głębokim i intensywnym procesem psychoterapeutycznym, który pozwala poznawać to, co w nas nieświadome. Może być pomocna w rozwiązaniu głębokich konfliktów emocjonalnych, których przejawem mogą być lęk, depresja, poczucie życiowej pustki, niemożność nawiązywania długotrwałych głębokich relacji z innymi. Pozwala zdobyć wiedzę o życiu psychicznym i o mechanizmach, które nim kierują, która nie tylko może przynieść zmniejszenie cierpienia psychicznego, ale spowodować głęboką zmianę w poczuciu siebie i otaczającego świata. Psychoanaliza jest procesem – drogą rozwoju osobowości i osiągnięcia wewnętrznej wolności, dzięki czemu zwiększają się zdolności do twórczego wykorzystywania własnych możliwości.

W ramach programu terapię prowadzą psychoanalitycy i zaawansowani kandydaci Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Informacji udziela p. Kamila Czupita, tel. 22 659 22 09, od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00-14:00.

Pożegnania

 • Halina Pułaska-Borowicz (1954 – 2012)

  pulaska-borowiczCzłonek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, nasza koleżanka i przyjaciółka wielu z nas. Jej wiedzę oraz kliniczną wrażliwość i wnikliwość mieliśmy możliwość poznać podczas wspólnych seminariów i dyskusji, z jej zdolności organizacyjnych korzystaliśmy w pracach Towarzystwa. Pasją Haliny było nauczanie – prowadziła seminaria i superwizje z radością, którą dawało jej przekazywanie wiedzy.

 • Hanna Segal (1918 – 2011)

  segalUrodziła się w Łodzi, od 1939 r. mieszkała w Wielkiej Brytanii, zmarła w Londynie. Była wielkim psychoanalitykiem, kontynuatorką myśli Melanii Klein, członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Włożyła wielki wkład w rozwój współczesnej teorii psychoanalitycznej. Pomagała polskim psychoanalitykom w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i w ich rozwoju zawodowym.

 • Jan Malewski (1928 – 2007)

  malewskiJako pierwszy psychiatra w powojennej Polsce zainteresował się psychoanalizą, którą wprowadzał w stworzonym przez siebie Ośrodku Leczenia Nerwic w Rasztowie. W 1975 wyemigrował do RFN, gdzie pracował jako psychoanalityk. Wspomagał polskich kolegów szkolących się w psychoanalizie, organizując dla nich superwizje w Heidelbergu oraz przyjeżdżając do Polski, na konferencje i seminaria oraz udzielając superwizji. W 2002 r. otrzymał honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

 • Lars Sjögren (1934 – 2007)

  Lars SjogrenBył szwedzkim psychoanalitykiem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Tłumaczył na szwedzki dzieła Melanie Klein i Zygmunta Freuda, stworzył periodyk Divan, a journal for psychoanalysis and culture, który ukazuje się do dziś. W latach 1994-97 wielokrotnie przyjeżdżał do Polski, by prowadzić seminaria teoretyczne oraz superwizje. Towarzyszył wielu polskim psychoanalitykom w ich indywidualnym rozwoju i wspomagał ich w staraniach utworzenia Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.