Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego (IPA), założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne posiada statut, kodeks etyczny oraz regulamin szkolenia i weryfikacji kandydatów. Statut Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego Członkowie Towarzystwa zajmują się psychoanalizą – teorią opisującą funkcjonowanie i strukturę osobowości, a także specyficzną techniką terapeutyczną, opartą na fundamentalnych odkryciach psychologicznych Zygmunta Freuda, rozwijanych potem przez jego następców. PTPa zrzesza członków – licencjonowanych psychoanalityków – posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego oraz kandydatów, których szkolenie jest w różnym stopniu zaawansowane. Towarzystwo przyznało też członkostwo honorowe 10 psychoanalitykom z kraju i zagranicy. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne kontynuuje tradycje pionierów polskiej psychoanalizy, m. in. Ludwika Jekelsa, Hermanna Nunberga, Maurycego Bornsztajna i Gustawa Bychowskiego, którzy praktykowali przed II wojną światową, a także Jana Malewskiego, Michała Łapińskiego i Zbigniewa Sokolika, którzy rozwijali wiedzę i praktykę psychoanalityczną w latach powojennych, równocześnie szkoląc następne pokolenia. Towarzystwo współpracuje z psychoanalitykami i organizacjami psychoanalitycznymi z całego świata. Szczególnie bliska współpraca łączy PTPa z towarzystwami psychoanalitycznymi działającymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Izraelu i Czechach. Działalność naukowa PTPa to regularne zebrania naukowe dla członków i kandydatów, wykłady otwarte dla osób spoza Towarzystwa, otwarte interdyscyplinarne dyskusje panelowe (psychoanaliza a nauki społeczne, religia, literatura, film, sztuka i inne), a także konferencje – co roku w maju odbywa się Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w listopadzie organizowane są na przemian konferencja Adolescencja w ujęciu psychoanalitycznym oraz Konferencja Winnicottowska, zaś konferencja Dialogi w psychoanalizie, poświęcona dyskusjom klinicznym, organizowana jest nieregularnie, ale ma już długą historię. Działalność szkoleniowa to prowadzone przez członków seminaria teoretyczne i kliniczne, superwizje oraz psychoanalizy szkoleniowe dla kandydatów Towarzystwa. Wielu członków i kandydatów jest także zaangażowanych w działalność naukową, kliniczną i dydaktyczno-konsultacyjną, prowadzoną w ośrodkach akademickich oraz placówkach uspołecznionej i prywatnej służby zdrowia. Prezesi Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego Od 2023 Piotr Dworczyk 2021 – 2023 Maciej Musiał 2019 – 2021 Agnieszka Leźnicka-Łoś 2015 – 2019 Ewa Głód 2013 – 2015 Iwona Nidecka-Bator 2009 – 2013 Aleksandra Pilinow 2005 – 2009 Wojciech Hańbowski 2003 – 2005 Małgorzata Ojrzyńska 2001 – 2003 Wojciech Hańbowski 1997 – 2001 Anna Czownicka

Kodeks Etyczny

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne dba o to, by w pracy jego członków zachowane były najwyższe standardy merytoryczne i etyczne. Jeśli pacjent lub osoba mu bliska ma wątpliwości czy pytania dotyczące kwestii etycznych, lub też chce złożyć skargę, może zwrócić się do przewodniczącej Komisji Etycznej PTPa, Małgorzaty Ojrzyńskiej, e-mail: malojrz@poczta.onet.pl Kodeks obowiązuje wszystkich członków (licencjonowanych oraz honorowych), kandydatów oraz pracowników administracyjnych Towarzystwa.

Kodeks-etyczny-PTPa

Stanowisko KE w sprawie łamania praw człowieka

Stanowisko w sprawie granic uprawnień KE

Władze

Zarząd

Prezes: Piotr Dworczyk Wiceprezes: Krzysztof Srebrny Sekretarz: Agnieszka Rudzka Skarbnik:  Anna Kulesza-Jaworska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Hanna Stanek-Gajowniczek Członkinie: Elena Karaczun Athanasia Perdiki-Tomkowicz

Komisja Etyczna

Przewodnicząca: Małgorzata Ojrzyńska Członkinie: Krystyna Łukasiak Kinga Prochownik

Komisja Szkoleniowa

Przewodnicząca: Ewa Głód Sekretarz: Justyna Zalewska

Podkomisja ds. Kwalifikacji:

Przewodnicząca: Iwona Olechowska Członkowie: Zbigniew Kossowski Agnieszka Leźnicka-Łoś Agnieszka Myśliwiec-Ferduła Tomasz Tuszewski

Podkomisja ds. Oceny Przebiegu Szkolenia Kandydatów

Przewodnicząca: Agnieszka Makowiecka-Pastusiak Członkowie: Monika Barwińska Dawid Bieńkowski Justyna Pawłowska Zuzanna Stadnicka-Dmitriew

Podkomisja ds. Programu Nauczania:

Przewodnicząca: Justyna Zalewska Członkowie: Anna Gąsiorowska-Krawczyk Krystyna Łukasiak Beata Romańska

Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży:

Przewodniczący: Zbigniew Kossowski Członkowie: Milena Gracka-Tomaszewska Marzena Kaim

Z urzędu: Prezes PTPa – Piotr Dworczyk

Członkowie

 • Monika Barwińska

 • Karolina Bertrand

 • Dawid Bieńkowski

 • Edyta Biernacka

 • Alicja Bobowska

 • Elżbieta Bohomolec

 • Kinga Bojarska-Zielińska

 • Jacek Budejko

 • Zofia Czepulonis-Panasiuk

 • Anna Czownicka

 • Małgorzata Dulko

 • Piotr Dworczyk

 • Anna Dworczyk-Dreszer

 • Izabela Falkowska

 • Michał Gąsior

 • Anna Gąsiorowska-Krawczyk

 • Krystyna Geller

 • Ewa Głód

 • Milena Gracka-Tomaszewska

 • Wojtek Hańbowski

 • Alicja Jadczuk-Wyrzykowska

 • Marek Jasiński

 • Magdalena Jusińska

 • Marzena Kaim

 • Dorota Kaja

 • Marta Kamińska

 • Barbara Kapełuś

 • Helena Karaczun

 • Grzegorz Korziuk

 • Zbigniew Kossowski

 • Bogdan Kubiak

 • Tomasz Kudelski

 • Anna Kulesza-Jaworska

 • Anna Kwaśniewska-Bieniak

 • Agnieszka Leźnicka-Łoś

 • Jolanta Łagodzińska

 • Miłosz Łazarczyk

 • Krystyna Łukasiak

 • Agnieszka Łypacewicz

 • Beata Maciejewska-Sobczak

 • Agnieszka Makowiecka-Pastusiak

 • Anna Mączyńska-Adamczyk

 • Anna Mikos

 • Ewa Modzelewska-Kossowska

 • Maciej Musiał

 • Agnieszka Myśliwiec-Ferduła

 • Iwona Nidecka-Bator

 • Małgorzata Ojrzyńska

 • Iwona Olechowska

 • Ewa Paszkiewicz

 • Justyna Pawłowska

 • Athanasia Perdiki-Tomkowicz

 • Aleksandra Pilinow

 • Katarzyna Procenko-Mach

 • Kinga Prochownik

 • Bartosz M. Puk

 • Beata Romańska

 • Michał Rożko

 • Agnieszka Rudzka

 • Ewa Saciłowska-Gąsior

 • Małgorzata Sadowska

 • Robert Sadowski

 • Katarzyna Schier

 • Dorota Sierpińska

 • Gustaw Sikora

 • Wojciech Sobański

 • Ewa Sobczak

 • Zbigniew Sokolik

 • Krzysztof Srebrny

 • Zuzanna Stadnicka-Dmitriew

 • Hanna Stanek-Gajowniczek

 • Magdalena Stawicka

 • Anna Szypusińska

 • Małgorzata Tartas

 • Monika Turno

 • Monika Turowska

 • Tomasz Tuszewski

 • Marzena Urban

 • Katarzyna Walewska

 • Marcin Wiśniewski

 • Ewa Wojciechowska

 • Grażyna Zajder

 • Dorota Zalewska

 • Justyna Zalewska

 • Małgorzata Zdżalik-Weimann

 • Dorota Żuk-Januszko

Członkowie honorowi

 • Emanuel Berman

  Izrael

 • Paweł Dybel

  Polska

 • Ewa Kobylinska-Dehe

  Niemcy

 • Martin W. Miller

  Wielka Brytania

 • Victor Sedlak

  Wielka Brytania

 • Zbigniew Sokolik

  Polska

 • Miriam Tasini

  Stany Zjednoczone

 • Andrzej Werbart

  Szwecja

Psychoanalitycy szkoleniowi

 • Alicja Bobowska

 • Elżbieta Bohomolec

 • Anna Czownicka

 • Ewa Głód

 • Wojtek Hańbowski

 • Marzena Kaim

 • Zbigniew Kossowski

 • Tomasz Kudelski

 • Agnieszka Leźnicka-Łoś

 • Agnieszka Makowiecka-Pastusiak

 • Ewa Modzelewska-Kossowska

 • Agnieszka Myśliwiec-Ferduła

 • Iwona Nidecka-Bator

 • Małgorzata Ojrzyńska

 • Iwona Olechowska

 • Aleksandra Pilinow

 • Ewa Saciłowska-Gąsior

 • Katarzyna Schier

 • Wojciech Sobański

 • Katarzyna Walewska

 • Ewa Wojciechowska

 • Justyna Zalewska

Tymczasowi psychoanalitycy szkoleniowi

 • Maciej Musiał

 • Beata Romańska

Psychoanalitycy dzieci i młodzieży

 • Zofia Czepulonis-Panasiuk

 • Anna Czownicka

 • Milena Gracka-Tomaszewska

 • Wojtek Hańbowski

 • Marzena Kaim

 • Zbigniew Kossowski

 • Ewa Modzelewska-Kossowska

 • Katarzyna Schier

 • Katarzyna Walewska

 • Ewa Wojciechowska

Kandydaci

 • Danuta Barszcz

 • Katarzyna Bączkowska

 • Jakub Bobrzyński

 • Jan Borowicz

 • Agnieszka Borowska-Turyn

 • Maciej Ćwik

 • Marek Gajowy

 • Dorota Gumienna

 • Zuzanna Hamułka

 • Marzena Jarosz

 • Mariusz Kaczmarczyk

 • Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

 • Maryna Katynia

 • Paulina Lelujka

 • Magdalena Linca

 • Jacek Mądry

 • Rafał Milewski

 • Michał Mocek

 • Piotr Nowotka

 • Jakub Pado

 • Tomasz Pałyska

 • Monika Pluta-Guz

 • Kamila Rozbiewska-Skrobun

 • Monika Rutkowska

 • Paweł Siłakowski

 • Kinga Maria Sochocka

 • Anita Stachnio

 • Karolina Stefani

 • Hubert Suszek

 • Maria Szuster

 • Joanna Szymczak

 • Karina Tybusz-Pawlikowska

 • Anna Wojcinowicz

 • Ewa Wójcik

Pożegnania

 • dr Zbigniew Sokolik (1928 – 2022)

  Zbigniew Sokolik

  Zbigniew Sokolik urodził się w Warszawie w 1928 roku. Był psychologiem, psychiatrą i neurologiem, jednym z pierwszych polskich psychoanalityków po II wojnie światowej. Odbył trzykrotną własną psychoanalizę szkoleniową w Pradze, pierwszą w szkole Michaela Balinta, drugą w szkole klasycznej Zygmunta Freuda - Otto Fenichela, trzecią w szkole francuskiej Jacques'a Lacana. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Był licencjonowanym psychoanalitykiem trzech szkół: Freuda (członkiem International Psychoanalytic Association), Carla Gustawa Junga (członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej i International Association of Analytical Psychology) oraz francuskiej – Lacana. Prowadził psychoanalizę od 1962 roku, w tym psychoanalizę szkoleniową. Opublikował około 50 prac z zakresu psychiatrii i psychoanalizy.


  Kondolencje dla Rodziny i Bliskich od Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
  Mowa pogrzebowa Wojtka Hańbowskiego
  Fotografia mogiły

  DR ZBIGNIEW SOKOLIK - WIECZÓR WSPOMNIEŃ 05.10.2022

 • André Haynal (1930 – 2019)

  HaynalZ prawdziwym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora André Haynala. Profesor Haynal odegrał ważną rolę w polskim środowisku psychonanlitycznym. Kilkakrotnie gościł w naszym kraju. W latach 1997 - 2004 André Haynal był członkiem Komisji (Sponsoring Committee), która z ramienia Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA) przygotowywała powstanie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Został członkiem honorowym PTPa. Profesor Haynal urodził się na Węgrzech w roku 1930, studiował filozofię i psychologię w Budapeszcie, potem w Zurychu medycynę (ze specjalizacją z neurologii), uzyskał doktorat z medycyny. Ukończył szkolenie psychoanalityczne w Szwajcarii. Profesor Haynal był autorem wielu publikacji, kilku książek, w tym bardzo często cytowanej "Die Technik Debatte der Psychoanalyse. Freud, Ferenczi, Balint." (Dyskusja nad techniką w psychoanalizie. Freud, Ferenczi, Balint) (Fischer, 1989). Dla członków i kandydatów PTPa, którzy mieli z nim bliższy kontakt był wielkim wsparciem i pełnił rolę drogowskazu na drodze rozwoju w myśleniu psychoanalitycznym. W czasie spotkań i szkoleń zwracał dużą uwagę na rolę pluralizmu w psychoanalizie, wskazując na możliwości różnorodnego rozumienia związku pomiędzy światem wewnętrznym i realnością zewnętrzną – zarówno w kontekście powstawania zaburzeń funkcjonowania, jak też metody leczenia. Jego motto, co lubił powtarzać, stanowiła teza timeo hominem unius libri (obawiam się ludzi, którzy czytają tylko jeden rodzaj książek). Pan Profesor André Haynal był osobą twórczą - grał na pianinie, malował, miał wielkie poczucie humoru. Będzie nam go bardzo brakowało!

 • Halina Pułaska-Borowicz (1954 – 2012)

  pulaska-borowiczCzłonek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, nasza koleżanka i przyjaciółka wielu z nas. Jej wiedzę oraz kliniczną wrażliwość i wnikliwość mieliśmy możliwość poznać podczas wspólnych seminariów i dyskusji, z jej zdolności organizacyjnych korzystaliśmy w pracach Towarzystwa. Pasją Haliny było nauczanie – prowadziła seminaria i superwizje z radością, którą dawało jej przekazywanie wiedzy.

 • Hanna Segal (1918 – 2011)

  segalUrodziła się w Łodzi, od 1939 r. mieszkała w Wielkiej Brytanii, zmarła w Londynie. Była wielkim psychoanalitykiem, kontynuatorką myśli Melanii Klein, członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Włożyła wielki wkład w rozwój współczesnej teorii psychoanalitycznej. Pomagała polskim psychoanalitykom w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i w ich rozwoju zawodowym.

 • Jan Malewski (1928 – 2007)

  malewskiJako pierwszy psychiatra w powojennej Polsce zainteresował się psychoanalizą, którą wprowadzał w stworzonym przez siebie Ośrodku Leczenia Nerwic w Rasztowie. W 1975 wyemigrował do RFN, gdzie pracował jako psychoanalityk. Wspomagał polskich kolegów szkolących się w psychoanalizie, organizując dla nich superwizje w Heidelbergu oraz przyjeżdżając do Polski, na konferencje i seminaria oraz udzielając superwizji. W 2002 r. otrzymał honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

 • Lars Sjögren (1934 – 2007)

  Lars SjogrenBył szwedzkim psychoanalitykiem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Tłumaczył na szwedzki dzieła Melanie Klein i Zygmunta Freuda, stworzył periodyk Divan, a journal for psychoanalysis and culture, który ukazuje się do dziś. W latach 1994-97 wielokrotnie przyjeżdżał do Polski, by prowadzić seminaria teoretyczne oraz superwizje. Towarzyszył wielu polskim psychoanalitykom w ich indywidualnym rozwoju i wspomagał ich w staraniach utworzenia Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.