• sobota, 15 maja 1999

  I KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOMARZENIE SENNE – KRÓLEWSKA DROGA DO NIEŚWIADOMOŚCI

  Katarzyna Walewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Marzenie senne – królewska droga do nieświadomości

   

  Han Groen Prakken (Holenderskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pacjent, analityk i marzenie senne

   

  Wojciech Hańbowski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Kilka uwag o związku pomiędzy marzeniem sennym a popędem śmierci

   

  Alicja Jadczuk-Wyrzykowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Ze śmiercią jej do twarzy” – sny i twórczość w procesie analitycznym pacjentki z traumą prenatalną

 • sobota, 20 maja 2000

  II KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOPRZENIESIENIE – PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

  ­Anna Leszczyńska-Koenen (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  Dynamika relacji przeniesieniowej na przykładzie leczenia homoseksualnej kobiety

   

  ­Wiesława Walecka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Depozytariusz życia” – fragment analizy psychotycznej pacjentki

   

  Katarzyna Walewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Zjawisko dziecięcego fanatyzmu w dynamice procesu psychoanalizy

   

  ­Wojciech Hańbowski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  W cieniu zmarłego obiektu

 • sobota, 19 maja 2001

  III KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOURAZ PSYCHICZNY

  Janine Chasseguet-Smirgel (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Uraz i niewiara

   

  ­Małgorzata Ojrzyńska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Nieopowiedziana historia – echo dzięcięcej traumy

   

  ­Andrzej Werbart (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Subiektywny punkt wyjścia i metoda naukowa: przypadki Freuda

   

  ­Katarzyna Schier (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Chiron – trauma utraty i problematyka śmierci w procesie psychoanalizy adolescenta

 • sobota, 10 listopada 2001

  I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJADIALOGI W PSYCHOANALIZIE

  Przypadki kliniczne przedstawili i dyskutowali:

   

  ­ Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  ­ Pere Beà (Hiszpańskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  oraz

   

  ­ Anna Czownicka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  ­ Wojciech Sobański (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

 • sobota, 18 maja 2002

  IV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOZNACZENIE SETTINGU W PROCESIE ANALITYCZNYM

  Penelope Garvey (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Do kogo ostatecznie należą notatki?

   

  ­Wiesława Walecka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Rozwiązanie settingu – dzielenie mitu czy zgoda na rzeczywistość?

   

  ­Jan Malewski (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  Uwagi o rozwoju teorii i techniki interpretacji przeniesienia we współczesnej psychoanalizie

   

  ­Jacek Budejko (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dramat niechcianego dziecka – adaptacja do leczenia psychoanalitycznego (doniesienie kliniczne)

 • sobota, 9 listopada 2002

  II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJADIALOGI W PSYCHOANALIZIE

  Organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  i we współpracy z International Journal of Psychoanalysis

   

  Judith Jackson (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pora kończyć – niektóre problemy w pracy z agresywnym dzieckiem

   

  Przypadki kliniczne przedstawili i dyskutowali:

   

  ­Annelore Werthmann (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

   

  Igor Kadyrov (International Psychoanalytical Association – Moskwa)

 • sobota, 17 maja 2003

  V KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOINTERPRETACJA W PSYCHOANALIZIE

  ­Hermann Beland (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  Obawa przed myśleniem i aktywnością lub tęsknota za idealną integracją (syndrom wycofania Obłomowa)

   

  ­Ewa Wojciechowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Interpretacja w stanach psychotycznych a interpretacja psychotyczna

   

  ­Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pracując poza strefą komfortu

   

  ­Wojciech Sobański (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Moje ciało się nie myli” – przykład pracy z pacjentem z pogranicza

 • sobota, 22 maja 2004

  VI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOCZYNNIKI TERAPEUTYCZNE W PSYCHOANALIZIE

  Andrzej Werbart (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czynniki terapeutyczne w analizie: utopijne i osiągalne zmiany z perspektywy pacjenta i z perspektywy analityka

   

  ­Alicja Bobowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czynniki terapeutyczne w psychoanalizie – rozważania kliniczne inspirowane pracami Ronalda Brittona.

  „Ewa i zakazany owoc”

   

  ­Emanuel Berman (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Co jest terapeutyczne w leczeniu psychoanalitycznym? Stuletnia debata

   

  ­Wojciech Hańbowski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pomiędzy nieprzyjemnym a jeszcze bardziej nieprzyjemnym – o początkach procesów myślowych

 • sobota, 21 maja 2005

  VII KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOPOPĘD ŻYCIA, POPĘD ŚMIERCI: KONFLIKT POPĘDOWY JAKO OBSZAR PRACY ANALITYCZNEJ

  Paweł W. Kaczałow (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne – Moskwa)

  Kronika niedokończonej analizy albo jak opatrywać seks u aniołów

   

  ­Marzena Kaim (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „A może i smak odkryję?”. Fragmenty pracy z pacjentką anorektyczną

   

  ­Anna Czownicka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Obiekt autystyczny: skrajna obrona przed konfliktem popędów życia i śmierci

   

  ­Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dwa rodzaje autodestrukcji

 • sobota, 20 maja 2006

  VIII KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGO„SCHREBER 100 LAT PÓŹNIEJ” – NATURA PUSTKI, ILUZJI I HALUCYNACJI

  Zvi Lothane (Amerykańskie Stowarzyszenie Psychoanalityczne)

  W obronie Schrebera: postscriptum 1993

   

  ­Elżbieta Bohomolec (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Między Narcyzem a Edypem

   

  ­Pere Beà (Hiszpańskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Od obserwacji do kliniki: niektóre techniczne kwestie dotyczące pierwotnej części osobowości

   

  ­Małgorzata Ojrzyńska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Ojcobójstwo – natura szaleństwa

 • sobota, 2 grudnia 2006

  KOLOKWIUM POD AUSPICJAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGODROGI WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOANLIZY. PACJENCI, OŚRODKI, PODEJŚCIA

  Agnieszka Ryczko-Ike, Grażyna Wyszyńska, Izabela Budniak, Joanna Szymanowska (Ośrodek Terapii Dziecka w Środowisku)

  Prezentacja przypadku oraz plakat – Rola psychiatry w zespole terapeutycznym

   

  ­Agnieszka Kurek (Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy afiliowanej przy New Lacanian School)

  Szybkie efekty terapeutyczne

   

  ­Wiesława Łodej-Sobańska (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”)

  Prezentacja przypadku z grupy analitycznej

   

  ­Dorota Orłowska-Drąg, Danuta Sienkiewicz (Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie)

  Prezentacja przypadku

 • sobota, 19 maja 2007

  IX KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOJA I INNI

   

  Andrzej Werbart (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Skóra jest kolebką duszy: Ja skórne i przyczynek Anzieu do rozwoju psychoanalizy

   

  ­Krystyna Łukasiak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Analityk jako obiekt macierzyński

   

  Dov Aleksandrowicz (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Ja” w psychoanalizie

   

  ­Iwona Nidecka-Bator (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Cmentarzysko odmów”. Co i w jaki sposób komunikuje pacjent histeryczny?

 • sobota, 17 maja 2008

  X Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoCZYNNIKI PRZESZKADZAJĄCE W LECZENIU

  Gudrun Bodin (Duńskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Calineczka i Dziewczynka z zapałkami w psychoanalizie. Sprawozdanie z analizy dwóch pacjentek – córek alkoholiczek

   

  ­Agnieszka Makowiecka-Pastusiak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  „Wszyscy mi mówią, że powinnam skończyć z tą terapią…”. Praca z identyfikacją projekcyjną

   

  ­Victor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Rozważając analityczną porażkę

   

  Panel z udziałem referentów pod przewodnictwem Prezesa PTPa Wojciecha Hańbowskiego

 • sobota, 6 grudnia 2008

  KONFERENCJA DIALOGI W PSYCHOANALIZIEDIALOG POLSKO-CZESKI

  Przypadki kliniczne przedstawili i dyskutowali:

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   

  Michael Šebek (Czeskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

 • sobota, 23 maja 2009

  XI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTEORIA A PRAKTYKA

  David Tuckett (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Konflikty psychiczne, trójkąty i okna: osobista teoria na temat specyfiki praktyki psychoanalitycznej

   

  Ronny Jaffe (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Bruno: głos, zapach i odgłosy wydawane przez ciało

   

  David Tuckett i Ronny Jaffe

  dyskutowali także materiał kliniczny przedstawiony przez

  Annę Mikos i Krzysztofa Srebrnego z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 21 listopada 2009

  I KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  Robin Anderson (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Adolescencja i cielesne ego: ponowne spotkanie z pierwotnym funkcjonowaniem psychicznym w rozwoju adolescenta

   

  François Ladame (Szwajcarskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czy można stać się dorosłym, cierpiąc na zaburzenia jedzenia?

   
  Panel Miejsce psychoanalizy adolescencji – implikacje teoretyczne i kliniczne,

  w którym udział wzięli referenci oraz Ewa Modzelewska-Kossowska i Wojciech Hańbowski

 • sobota, 29 maja 2010

  XII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoNIEPEWNOŚĆ

  Eric Brenman (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Narcyzm analityka – jego skutki w praktyce klinicznej

   

  Irma Brenman-Pick (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Zawieszenie w niepewności

   

  Bogdan Kubiak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Myślenie, omnipotencja i brak alternatywy a mit o wieży Babel

   

  David Morgan (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Strach przed niepewnością i potrzeba, by koniecznie wiedzieć

   

   

  Przy okazji konferencji odbyły się także superwizje grupowe, które poprowadziły analityczki szkoleniowe PTPa,

  Ewa Modzelewska-Kossowska oraz Ewa Wojciechowska

 • sobota, 29 stycznia 2011

  II Kolokwium poświęcone różnym sposobom wykorzystywania idei psychoanalitycznychOKOŁOPORODOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA

  Zespół Pomocy Psychologicznej dla Matek/Rodziców Niemowląt i Małych Dzieci przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni

  Anna Faber

  Katarzyna Janasiewicz-Nowak

  Grażyna Lewko

  Anna Maroszek

  Karina Tybusz

  oraz Wojciech Hańbowski

  przedstawili doświadczenia z wczesnych konsultacji matek i rodzin po porodach

   

  Działalność zespołu jest realizowana w ramach projektu Urzędu Miasta Gdyni „Dobry Początek w Rodzinie”.

 • sobota, 21 maja 2011

  XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoRELACJA POMIĘDZY WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM

  Graham Ingham (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Bunt przeciwko żałobie

   

  ­Nicola Abel-Hirsch (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Zasada przyjemności

   

  Iwona Olechowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Analiza przymusu powtarzania. Wzajemne przenikanie świata wewnętrznego i zewnętrznego

 • sobota, 19 maja 2012

  XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTOŻSAMOŚĆ I POCZUCIE SIEBIE

  Michael Brearley (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Poczucie siebie – hojność czy zawężona perspektywa?

   

  ­Michael Parsons (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  O byciu sobą będąc analitykiem

   

  ­Tomasz kudelski (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Tożsamość psychoanalityka i przeciwprzeniesienie

   

   

  Konferencji towarzyszyła wystawa

  Psychoanaliza w Polsce. 15-lecie przyjęcia Polski do IPA

 • sobota, 24 listopada 2012

  II KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  François Ladame (Szwajcarskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dlaczego nie wszyscy adolescenci się zabijają?

   

  ­Catalina Bronstein (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Nikt nie umarł! Trauma w okresie adolescencji

   

  ­Maxim de Sauma (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Uwagi o rozwoju pracy grupowej w ośrodkach dla nieletnich przestępców

   

  ­Denis Flynn (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Omnipotentna fantazja w manii i obronie maniakalnej

 • sobota, 13 kwietnia 2013

  KONFERENCJA DIALOGI W PSYCHOANALIZIEDialog polsko-rosyjski

  Edyta Biernacka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prezentacja kliniczna

  Marina Arutyunyan (Moskiewskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  komentarz

   

  Tatiana Alavidze (Moskiewskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prezentacja kliniczna

  Anna Czownicka (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  komentarz

 • sobota, 11 maja 2013

  XV Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoCIAŁO I UMYSŁ WE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOANALIZIE

  Iréne Matthis (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Objawy ciała i umysłu – perspektywa neuropsychoanalityczna

   

  ­Nicola Abel-Hirsch (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Umysł, ciało i kompleks Edypa w pracy Freuda i Biona

   

  ­Ewa Głód (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Kiedy mózg nie może pracować – kliniczne rozważania dotyczące psychosomatyki

 • sobota, 23 listopada 2013

  KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGOPERSPEKTYWY WINNICOTOWSKIE

  Jan Abram (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pojęcie psychicznego przeżycia

   

  ­

  Abigail Golomb (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Magiczny świat małego dziecka: zabawa a rzeczywistość sześciolatka

   

  ­Prof. Harai Golomb (Uniwersytet w Tel-Avivie)

  Śnienie (na jawie), rzeczywistość i fikcyjność w noweli „Żarcik” Czechowa (1886/1899)

   

   

  Prof. Harai Golomb wygłosił również dwukrotnie wykład po-konferencyjny

  Miłość do Siebie, miłość do Innego, miłość do Boga – geniusz i przeciętność w filmie Miloša Formana „Amadeusz”

  Wykłady odbyły się wsiedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

 • sobota, 31 maja 2014

  XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoINTERSUBIEKTYWNOŚĆ W PSYCHOANALIZIE

  Joan Raphael-Leff (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Matryca intersubiektywności: od „relacji z obiektem” do „relacji z podmiotem”. Wpływ rozwoju teorii na brytyjską grupę Niezależnych

   

  Vinzenzo Bonaminio (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Oscylowanie analityka pomiędzy interpretowaniem a nieinterpretowaniem

   

  Juliet Mitchell (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Rodzeństwo i grupa społeczna

 • sobota, 7 czerwca 2014

  Wykład otwarty:ANAKLITYCZNY I INTROJEKCYJNY TYP OSOBOWOŚCI A CZYNNIKI TERAPEUTYCZNE W PSYCHOANALIZIE: PERSPEKTYWA PACJENTÓW

  Andrzej Werbart – Profesor psychologii klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Sztokholmie. Psychoanalityk szkoleniowy i superwizor w Szwedzkim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Był dyrektorem ds. badań naukowych w Instytucie Psychoterapii w Sztokholmie. Redaktor szwedzkiego tłumaczenia przypadków Freuda.

  Wykład odbył się w Gdańsku w ramach Kolokwium Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 • środa, 11 czerwca 2014

  Wykład otwarty:INTERPRETACJA JAKO ELEMENT PRZESTRZENI PRZEJŚCIOWEJ, INTERPRETACJA JAKO HOLDING

  Piotr Dworczyk – kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 28 czerwca 2014

  Wykład otwarty:Rola metaforyzacji w interpretacji

  Béatrice Ithier – członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizantka Herberta Rosenfelda, Joyce McDougall i Antonino Ferro

 • środa, 27 sierpnia 2014

  Międzynarodowa KonferencjaEUROPEAN VICTIMS AND PERPETRATORS, NOW AND THEN

  27.08. – 1.09.2014

  An Experiental Working Conference in the Series The Past in the Present

  Konferencja pod patronatem PTPa.

  Zamek Kliczków k. Bolesławca

  Informacje i zapisy: p-cca.org/2014

 • sobota, 13 września 2014

  Wykład otwarty:JONATHAN SKLAR – PSYCHOANALIZA, TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNE I EUROPEJSKA NIEŚWIADOMOŚĆ

  Jonathan Sklar – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, przewodniczący Regionalnego Komitetu Rozwoju Psychoanalizy. Był wiceprezesem European Psychoanalytic Federation. Autor m. in. Landscapes of the Dark: History, Trauma, Psychoanalysis oraz Balint, Groups and Training.

 • środa, 22 października 2014

  Wykład otwarty z cyklu o czasie:ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ – CZAS W ANTROPOLOGII

  Zbigniew Benedyktowicz – antropolog kultury, kierownik Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki PAN. Redaktor naczelny kwartalnika Konteksty.

 • sobota, 25 października 2014

  Spotkanie:Michael Parsons w Krakowie

  Michael Parsons – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Francuskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Royal College of Psychiatrists. Autor książek Living Psychoanalysis: From Theory to Experience oraz The Dove that Returns, The Dove that Vanishes: Paradox and Creativity in Psychoanalysis, a także licznych artykułów publikowanych w pismach psychoanalitycznych.

   

  Spotkanie obejmowało:

  – seminarium kliniczne

  – seminarium teoretyczne na temat teorii D. W. Winnicotta

  – wykład otwarty: PSYCHOANALIZA I SZTUKA: SŁUCHANIE I PATRZENIE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA

   

  MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, ul. Lipowa 4

   

 • sobota, 8 listopada 2014

  Wykład otwarty z cyklu o czasie:ROSINE JOZEF PERELBERG – Powtarzanie, przekształcanie i après-coup

  Rosine Jozef Perelberg – psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członek korespondent Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest profesorem na Wydziale Psychologii w Katedrze Badań Klinicznych, Edukacji i Psychologii Klinicznej na University College London. Autorka wielu publikacji, m. in. Time, Space and Phantasy; Gender and Power in Families oraz wydanej w Polsce książki Marzenia senne i myślenie.

 • sobota, 22 listopada 2014

  III Konferencja PsychoanalitycznaADOLESCENCJA W UJĘCIU PSYCHOANALITYCZNYM

  Udział wzięli:
  François Ladame – Szwajcarskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Nienawiść i adolescencja: kto nienawidzi kogo?

   

  Alessandra Lemma – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Teraźniejszość bez przeszłości. Przerwanie integracji czasu w przypadku transseksualizmu.

   

  Margot Waddell – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  Godzina obcego: psychoanalityczne spojrzenie na adolescencję i złożoną relację pomiędzy rozwojem a tym, co znamy jako  „wyłaniające się zaburzenia osobowości typu borderline” w wieku nastoletnim.

 • środa, 11 lutego 2015

  Wykład otwarty:Ewa Sobczak – Przerwana ciągłość – międzypokoleniowy przekaz traumy przesiedlenia

  Ewa Sobczak – kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • środa, 11 marca 2015

  Wykład otwarty:Edyta Biernacka – ATAK KOŃCA ŚWIATA CZYLI O TERRORZE NIE-REPREZENTACJI

  Edyta Biernacka – członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

 • środa, 25 marca 2015

  Wykład otwarty:Prof. Katarzyna Schier – Rodzice oczekujący opieki od dzieci – zjawisko świadome czy nieświadome?

  Prof. Katarzyna Schier – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoanalityk dzieci i młodzieży. Profesor  w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny UW. Visiting professor na Uniwersytecie w Wiedniu i Uniwersytecie w Mainz. Autorka licznych publikacji naukowych, a także książek: Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń; Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości oraz Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie.

 • czwartek, 26 marca 2015

  28th Annual Conference of the European Psychoanalytical FederationTo Much – Not Enough

  26th – 29th March 2015

  Stockholm, Sweden

  Czytaj więcej: www.epf-fep.eu

 • sobota, 18 kwietnia 2015

  Spotkanie:Jan Abram w Krakowie

  Jan Abram – profesor Uniwersytetu w Essex, psychoanalityczka szkoleniowa Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, honorowa archiwistka The Winnicott Trust. Autorka wielu publikacji,  pod jej redakcją ukazały się m. in. książki Donald Winnicott Today oraz André Green at the Squiggle Foundation. Jest również członkiem paryskiej grupy roboczej przy Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF) oraz kolegium redakcyjnego The International Journal of Psychoanalysis.

   

  Spotkanie było kolejnym w cyklu szkoleń i dyskusji winnicottowskich prowadzonych w Polsce.

   

  Spotkanie obejmowało:

  – Seminarium kliniczne

  – Seminarium z teorii D. W. Winnicotta

  – Wykład otwarty: ANIOŁY WINNICOTTA I OBŁOKI MANNOCCI’EGO – PSYCHOANALITYCZNA REFLEKSJA NA TEMAT „ZWIASTOWANIA”

   

  Spotkanie odbyło się w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakówie, ul. Lipowa 4

   

 • środa, 22 kwietnia 2015

  Promocja książki:Siblings: Envy and Rivalry, Coexistence and Concern

  Książka ukazała się w maju 2014 roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Karnac.

  Jest zbiorem wystąpień wygłoszonych w Krakowie w 2011 roku na międzynarodowej konferencji EFPP/PTPP. Zawiera teksty poświęcone problematyce rodzeństwa w ujęciu psychoanalitycznym.

   

  Gośćmi spotkania były redaktorki książki:

  Katarzyna Skrzypek – psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

  Beata Maciejewska-Sobczak – kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

  Zuzanna Stadnicka-Dmitriew – kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 25 kwietnia 2015

  Spotkanie:Leon Kleimberg w Gdańsku

  Leon Kleimberg – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca w Klinice Tavistock i na University College London, autor licznych publikacji na temat psychoanalizy i twórczości, psychoanalizy i psychopatologii oraz psychoanalizy i imigracji.

  Spotkanie obejmowało:

  Wykład otwarty: KRYZYS WIEKU ŚREDNIEGO A ILUZJA EDYPALNA

  Dwa seminaria superwizyjne otwarte dla terapeutów i analityków

   

  Współorganizatorem wykładu był Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

   

 • sobota, 23 maja 2015

  XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoTrauma a regulacja afektu

  René Roussillion (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Pierwotna trauma, rozszczepienie i pierwotne powiązania niesymboliczne

   

  Béatrice Ithier (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Myśli marzenia sennego podążają śladami traum

   

  Justyna Zalewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Trauma – niepomyślane i nierozpoznane przeżycie

 • środa, 10 czerwca 2015

  Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  SPOTKANIE ODWOŁANE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW.

  Dyskusja odbędzie się w innym terminie.

 • środa, 24 czerwca 2015

  Wykład otwarty:Bogdan Kubiak – WOBEC POZNAWALNEGO I NIEPOZNAWALNEGO. O ZNACZENIU AMBIWALENCJI POZNAWCZEJ.

  Bogdan Kubiak – członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • sobota, 19 września 2015

  Spotkanie:David Bell w Trójmieście

  David Bell – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i były prezes tej organizacji. Pełni funkcję konsultanta psychiatry w Tavistock Clinic. Wykłada na Birkbeck College London. Jest autorem wielu wykładów, artykułów i rozdziałów książek oraz monografii dotyczących historycznego rozwoju pojęć i teorii psychoanalitycznych (Freud, Klein i Bion) oraz psychoanalitycznego rozumienia głębszych zaburzeń psychicznych. Redagował takie publikacje jak, Reason and Passion, Psychoanalysis and Culture: A Kleinian Perspective oraz Living On The Border. Interesują go również studia interdyscyplinarne – relacja między psychoanalizą a literaturą, filozofią i polityką. Jest jednym z czołowych brytyjskich ekspertów psychiatrycznych w dziedzinie praw człowieka.

   

  SPOTKANIA OBEJMOWAŁO:

  Seminaria kliniczne

  Wykład otwarty – POPĘD ŚMIERCI; PERSPEKTYWY FENOMENOLOGICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ TEORII KLEINOWSKIEJ

   

  Współorganizatorem wykładu był Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

 • sobota, 3 października 2015

  Wykład otwarty:Edna O’Shaughnessy – Psychiczna potrzeba „gotowego” (The Psychic Need for ‘Ready-mades’)

  Adaptacja  zwrotu  Ready-mades,  zaczerpniętego z surrealizmu,  zostanie przez autorkę wyjaśniona w prezentowanym artykule.

   

  Edna O’Shaughnessy jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, jedną z najwybitniejszych przedstawicielek nurtu kleinowskiego we współczesnej psychoanalizie. Pierwszym obszarem jej zainteresowań była filozofia. Urodzona w Południowej Afryce, przybyła do Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych, by szkolić się w psychoterapii dziecięcej w Klinice Tavistock, a w latach sześćdziesiątych, będąc analizantką Rogera Money-Kyrle, odbyła szkolenie psychoanalityczne.

  Edna O’Shaughnessy badała i objaśniała pojęcia obronnych organizacji osobowości. Do jej najważniejszych publikacji w tym obszarze należą: A clinical study of a defensive organization (1981)  oraz  Enclaves and Excursions (1992). Rozwijała również pojęcie nieprawidłowego superego. Polskim analitykom znana jest zwłaszcza jej praca: Relating to the Superego, w której opisywała normalne superego, wywodzące się z najwcześniejszych relacji z obiektem oraz nieprawidłowe superego, mające swoje źródło w dysocjacjach powiązanych z traumami najwcześniejszego okresu dzieciństwa.

  Ostatnio opublikowane książki: Projective Identification: The Fate of a Concept (red. E. Spillius i E. O’Shaughnessy, 2011) oraz Inquiries in Psychoanalysis: Collected papers of Edna O’Shaughnessy (red. E. O’Shaughnessy i R. Rusbridger, 2012).

  W języku polskim wydano: Niewidzialny kompleks Edypa (1989/2010), Wtargnięcia (2008/2012),  Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie (1992/2012).

   

  Czytaj więcej: http://www.melanie-klein-trust.org.uk/oshaughnessy

   

  Plakat

 • sobota, 17 października 2015

  Spotkanie:Andrzej Leder we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

  Spotkanie z prof. Andrzejem Lederem i dyskusja o książce PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ

   

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Jest autorem wielu publikacji i książek, m.in.:

  Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadziła Ewa Sobczak – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

   

 • piątek, 23 października 2015

  First Prague Conference: Otto Fenichel and His Legacy Fear of Strangeness: Antisemitism, Xenophobia and Uncanny Experience

  23 –25.10.2015

  Place of the event: New York University, Prague

  Language: English

   

  Czytaj więcej: http://fenichelspragueconference.com/

 • sobota, 21 listopada 2015

  Konferencja PTPaKlein i Winnicott w dialogu. Jedna psychoanaliza, dwie koncepcje.

  Robert Hinshelwood (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Podstawowe zagadnienia myśli Melanie Klein. Porównanie z dziełem Donalda Winnicotta

   

  Jan Abram (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Donald Winnicott. Jak dyskurs z Melanie Klein wpłynął na kształt jego klinicznych innowacji?  

   

  Po głównych wystąpieniach teoretycznych Beata Maciejewska-Sobczak (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne) zaprezentowała materiał kliniczny, który Jan Abram i Robert Hinshelwood dyskutowali z dwóch perspektyw teoretycznych.

   

   

  Prof. Robert Hinshelwood jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, profesorem psychoanalizy w Center for Psychoanalytic Studies University of Essex, byłym dyrektorem Cassel Hospital w Londynie, autorem Dictionary of Kleinian Thoughts (1989) i innych tekstów o psychoanalizie kleinowskiej.

   

  Prof. Jan Abram jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (BPS, Institute of Psychoanalysis). Pracuje klinicznie w praktyce prywatnej w Londynie. Jest przewodniczącą komitetu naukowego BPS; honorowym wykładowcą Center for Psychoanalytic Studies University of Essex; gościnnym wykładowcą w Tavistock Centre. Jest też autorką licznych publikacji, m. in. książki The Language of Winnicott (1996; 2007) oraz redaktorką pracy zbiorowej Donald Winnicott Today (2013).

   

  Beata Maciejewska-Sobczak jest psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutką szkoleniową i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest współredaktorką wydanej przez Karnac książki Siblings. Envy and Rivalry, Coexistence and Concern (2014).

 • środa, 25 listopada 2015

  Dyskusja o książce:ANDRZEJ LEDER: „PRZEŚNIONA REWOLUCJA – ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”

  Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor wielu publikacji i książek m.in.:

  – Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997

  – Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001

  – Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007

   

  Dyskusję z udziałem Autora poprowadził Dawid Bieńkowski, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

 • środa, 13 stycznia 2016

  Wykład otwartyKATARZYNA PROT-KLINGER – „MAURYCY BORNSZTAJN – PSYCHOANALITYCZNE ROZUMIENIE PSYCHOZ”

  Prof. Katarzyna Prot-Klinger, psychiatra, analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szczególnym tematem jej zainteresowań jest psychoza i trauma.

 • sobota, 16 stycznia 2016

  Wykład otwarty w GdańskuEwa Sobczak: Odkrywanie zapomnianego – praca z międzypokoleniowym przekazem traumy

  Ewa Sobczak – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Mieszka i prowadzi praktykę psychoanalityczną w Opolu.

  Uniwersytet Gdański

 • sobota, 20 lutego 2016

  Wykłady i seminaria:Eduardo Gastelumendi w Polsce

  20-27 lutego 2016 – Warszawa, Gdańsk, Kraków i ponownie Warszawa

   

  Dr Eduardo Gastelumendi jest prezesem i psychoanalitykiem szkoleniowym Peruwiańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jego wizyta jest sponsorowana przez IPA w ramach projektu CAPSA umożliwiającego międzykontynentalną wymianę naukową pomiędzy środowiskami analitycznymi. Eduardo Gastelumendi poprowadzi wykłady i seminaria dla psychoanalityków oraz psychoterapeutów psychoanalitycznych w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

   

  Program wizyty:

   

  Warszawa

  20 lutego 2016

  Wystąpienie podczas Konferencji IPP

  Sterroryzowani w przeciwprzeniesieniu przez współczesnych pacjentów perwersyjno-sadystycznych.

   

  Gdańsk

  22 i 23 lutego 2016

  Grupy superwizyjne

   

  Kraków

  Współorganizatorem wydarzenia było Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

   

  25 lutego 2016

  Seminarium kliniczne

  Wykład otwarty: Psychoanaliza z trudnymi pacjentami

  Dyskusja panelowa: Terror w naszej kulturze

  Dyskutowali: Eduardo Gastelumendi oraz polscy psychoanalitycy Edyta Biernacka i Bartosz Puk

   

  Warszawa

  27 lutego

  Wykład otwarty: A psychoanalytical perspective on the ayahuasca experience

 • sobota, 12 marca 2016

  Wykład otwartyProf. Martin Teising: Koncepcja bariery kontaktu od Freuda i Biona do współczesności

  Prof. Martin Teising jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Perspektyw na Starzenie się Pacjentów i Analityków przy IPA, rektorem Międzynarodowego Uniwersytetu Psychoanalitycznego w Berlinie.

 • środa, 30 marca 2016

  Promocja książkiPaweł Dybel: Psychoanaliza – ziemia obiecana? Część I (Początki psychoanalizy na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1900-1918)

  Paweł Dybel jest profesorem  filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Głównymi dziedzinami jego zainteresowań badawczych są: filozofia współczesna, teoria psychoanalizy, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna.

  Autor książek: Ziemscy. Słowni. Cieleśni (1988); Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995); Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan (2000); Granice rozumienia i interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005); Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006); Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem (2008); Paweł Dybel, Szymon Wróbel, Granice polityczności (2008).

  Prof. Dybel kieruje międzydyscyplinarnymi  przedsięwzięciami badawczymi  (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko-brytyjskie) obejmującymi szeroko rozumianą myśl i historię psychoanalizy.

 • środa, 6 kwietnia 2016

  Międzynarodowa Konferencja:A House Divided Against Itself? Identities and Cultures in Violent Conflict

  6-11 kwietnia 2016

  An Experiental Working Conference in the Series The Past in the Present

  Konferencja pod patronatem PTPa

   

  Zamek Kliczków k. Bolesławca

  Informacje: http://p-cca.org/2016

 • sobota, 7 maja 2016

  XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoStany psychotyczne

   

  Neville Symington (Australijskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Uczenie się od psychotycznego pacjenta

   

  Avner Bergstein (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Wychodząc poza spektrum: lęk przed załamaniem, katastroficzna zmiana i niewyparte nieświadome

   

  Agnieszka Leźnicka-Łoś (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Proces psychotyczny: obrona czy reprezentacja psychicznej traumy?

   

   

  Neville Symington – psychoanalityk szkoleniowy Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autor wielu książek m.in. A Pattern of Madness; Becoming a Person through Psycho-Analysis; The Psychology of The Person. W 2007 r. założył organizację zwaną Psychoterapia Pacjentów Psychotycznych. Prowadzi seminaria i wykłady w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Norwegii, Danii, Polsce, Portugalii, Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Nowej Zelandii i Australii.

   

  Avner Bergstein – psychoanalityk szkoleniowy i dziecięcy Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca akademicki. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox; On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche.

   

  Agnieszka Leźnicka-Łoś – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor, psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Autorka książki Podstawy terapii psychoanalitycznej.

   

   

  Stany psychotyczne

 • czwartek, 16 czerwca 2016

  Seminarium z cykluLiteratura austriacka i psychoanaliza

  Austriackie Forum Kultury i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na seminarium

   

  Peter Handke. Odejdź, Bruno

   

  Prowadzenie:

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prof. Adam Lipszyc (IFiS PAN)

   

  Wymagana lektura:

  Peter Handke, „Leworęczna kobieta”, przekład: Sławomir Błaut, wyd. Czytelnik

   

  Pewnego ranka Marianna pod wpływem „olśnienia” niespodziewanie każe swojemu mężowi odejść. Co popchnęło ją do tej decyzji, co dzieje się między rozdzielonymi małżonkami, jaką rolę w rozpadzie związku  odgrywa ich dziecko? I jakie znaczenie w opowieści ma figura „leworęczności”?

 • piątek, 9 września 2016

  Wykład otwarty w GdańskuAvner Bergstein: Ataki na łączenie czy popęd do komunikowania się? Tolerowanie paradoksu

  Avner Bergstein – psychoanalityk szkoleniowy i dziecięcy Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca akademicki. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox; On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche. Avner Bergstein był gościem tegorocznej XVIII Konferencji PTPa, podczas której wygłosił wykład Wychodząc poza spektrum: strach przed załamaniem, katastroficzne zmiany i niewyparte nieświadome.

  Wykład organizowany we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

   

  Miejsce wykładu:

  Instytut Psychologii UG, ul. Bażyńskiego 4, sala 204

  godz. 19:00-20:30

  Wykład będzie transmitowany w siedzibie PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6 oraz w Rzeszowie
  Opłata za udział w wykładzie: 35 zł, studenci 25 zł; za udział w transmisji odpowiednio 25 zł i 15 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

  Wstęp wolny dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa

   

 • środa, 28 września 2016

  Wykład otwartyGustaw Sikora: O pewnej funkcji fantazji o byciu identycznym

  Dr Gustaw Sikora jest Polakiem, wykształconym w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, obecnie mieszka i pracuje w Londynie. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS) i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Aktualnie jest Sekretarzem Honorowym Komitetu Naukowego BPAS. Jest także konsultantem London Clinic od Psychoanalysis, jednostki klinicznej Instytutu. W swojej pracy klinicznej i naukowej aktualnie, jak i w przeszłości, jako psychiatra skupia się na pracy z pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Neuro-Psychoanalizy, w tym obszarze interesuje się teorią popędów, a w szczególności ekonomią popędu śmierci i funkcją fantazji nieświadomych. Jest także członkiem the London Philosophy and Psychoanalysis Group. Współpracuje ze środowiskiem psychoanalitycznym w Polsce, ostatnio współorganizował wizytę Edny O’Shaughnessy w Warszawie i Krakowie.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie

   

  Miejsca transmisji:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Kraków, PROXIMED Centrum ul. Grottgera 24/3

  Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się na adres e-mail ptpakrk@gmail.com

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 22 października 2016

  Wykład otwarty we WrocławiuBartosz Puk: Zaangażowanie zmysłów w relację psychoanalityczną

  Bartosz M. Puk z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą. Od 1996 roku pracuje jako psychoterapeuta w Krakowie. W 2013 roku uzyskał tytuł psychoanalityka, członka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i IPA. Ponadto jest psychoterapeutą psychoanalitycznym, członkiem zwyczajnym, superwizorem i terapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Współtworzył środowisko terapeutów psychoanalitycznych w Małopolsce, angażując się w działalność szkoleniową Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej i kliniczną Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Od 2015 roku współprowadzi szkolenie PTPP Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje jako psychoanalityk i psychoterapeuta psychoanalityczny w swoim gabinecie, prowadzi liczne zajęcia naukowe i organizuje spotkania łączące myślenie psychoanalityczne ze sztuką i medycyną.

  Współorganizatorem wykładu jest Muzeum Współczesne we Wrocławiu

   

  Miejsce wykładu

  Muzeum Współczesne we Wrocławiu, pl. Strzegomski 2a, godz. 17:00

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 26 października 2016

  Wykład otwartyRobert Sadowski: Introjekcja funkcji symbolicznej i jej rola w uwewnętrznianiu pozycji autorytetu. Opis analizy chłopca w wieku 10-14 lat

  Robert Sadowski – psycholog, psychoanalityk PTPa, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Pracuje w Warszawie z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Interesuje się możliwościami popularyzowania wiedzy psychoanalitycznej.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 27 października 2016

  Seminarium z cykluLiteratura austriacka i psychoanaliza

  Austriackie Forum Kultury i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na seminarium

   

  Elfriede Jelinek. Nawiedzona Rzesza

   

  Prowadzenie:

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prof. Adam Lipszyc (IFiS PAN)

   

  Wymagana lektura:

  Elfriede Jelinek „Dzieci umarłych”, przekład: Agnieszka Kowaluk

   

  „Dzieci umarłych”, uważane często za opus magnum Elfriede Jelinek, to wielkie rozliczenie ze stosunkiem Austrii do własnej przeszłości, utrzymane w konwencji eksperymentalnej opowieści o widmach ludzi zmarłych nawiedzających pewien alpejski pensjonat. Jak rozumieć tę rozbuchaną stylistycznie, przesyconą obrazami seksu i potworności narrację? Czy mamy tu do czynienia z literacką inscenizacją powrotu tego, co wyparte? Czy przywołując duchy zmarłych i zakłócając spokój żywych Jelinek otwiera jakąkolwiek możliwość oczyszczenia? Jaką rolę w jej wielkim przedsięwzięciu odgrywa sugestywnie opisywany świat austriackiej przyrody?

   

  Konieczna rejestracja: agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

   

  godz. 19:00

  Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa

 • środa, 9 listopada 2016

  Wykład otwartyKrystyna Geller: Neuropsychoanaliza: (nie)bezpieczne połączenie czy otwarty dialog?

  Krystyna Geller, doktor nauk humanistycznych, neuropsycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, członek zwyczajny PTPP, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Doktorat uzyskała na Wydziale Psychologii Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, w katedrze neuro- i patopsychologii. Wieloletnie kliniczne doświadczenie i specjalizację zdobywała w Instytucie Neurochirurgii im. N. Burdenko w Moskwie. W Laboratorium Neuropsychologii, założonym przez A.R. Łurię w tymże instytucie, uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych z pogranicza neuropsychologii i neurolingwistyki. Pracę psychoterapeutyczną łączy z zainteresowaniami naukowymi z pogranicza psychoanalizy i neuropsychologii, szczególną uwagę skupiając na pierwotnych stanach umysłu w kontekście pierwotnej traumy, roli pamięci i zjawiska synestezji (gr. „połączenie zmysłów”) w tych procesach. Pracuje w gabinecie prywatnym oraz współpracuje z Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Poznaniu

  Dom Studencki JOWITA, ul. Zwierzyniecka 7/ wejście A

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 19 listopada 2016

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDzieciństwo – współczesna perspektywa psychoanalityczna

  Florence Guignard (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Edyp – z kompleksem albo bez

   

  Angela Joyce (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Obrazy i słowa: współczesny punkt widzenia na pojęcie regresji

   

  Valli Kohon (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Skoczyłeś, czy ktoś cię popchnął? Przeciwprzeniesienie w leczeniu dzieci

   

   

  Florence Guignard – pochodząca z Genewy psychoanalityczka szkoleniowa Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jako jedna z pierwszych psychoanalityczek francuskojęzycznych przyczyniła się do upowszechnienia teorii Melanii Klein oraz myśli postkleinowskiej – Biona, Rosenfelda i Meltzera – we Francji. W latach 80., wraz z Annie Anzieu, utworzyła najpierw Francuskie, a potem Europejskie Towarzystwo Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży. Od chwili powstania Komisji IPA ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży była jej członkinią, a w latach 2010-2013 – przewodniczącą. Autorka licznych książek i artykułów, których tematyka obejmuje m.in. zagadnienia poczucia tożsamości, kobiecości i macierzyństwa. Jej najnowsza książka nosi tytuł Jaka psychoanaliza w XXI wieku? Tom I: Przemiany pojęć psychoanalitycznych.

  Na konferencji wygłosi referat Edyp – z kompleksem albo bez, w którym zajmuje się problemem zanikania okresu latencji i zmianami społecznymi w odniesieniu do pojęć psychoanalitycznych, a w szczególności – do pojęcia kompleksu Edypa.

   

  Angela Joyce – psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jako psychoanalityczka dziecięca szkoliła się w Anna Freud Center w Londynie. Obecnie jest przewodniczącą Winnicott Trust i działa w Squiggle Foundation, a także jest Honorowym Starszym Wykładowcą London University College. Autorka licznych artykułów na temat wczesnego rozwoju i psychoterapii rodziców z małymi dziećmi, a także badań nad teorią Winnicotta. W 2011 roku, wraz z Lesley Caldwell, opublikowała książkę Reading Winnicott. Jest również autorką wstępu do Dzieł Zebranych Winnicotta.

  W 2011 roku Angela Joyce gościła w Krakowie na konferencji EFPP & PTPP.

  Na konferencji wygłosi referat Obrazy i słowa: współczesny punkt widzenia na pojęcie regresji, w którym zajmie się stanem umysłu analityka wobec niemających reprezentacji stanów umysłu.

   

  Valli Kohon – psychoanalityczka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkini Stowarzyszenia Terapeutów Dziecięcych, wykłada w Tavistock Clinic, gdzie szkoliła się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. W latach 80. pracowała w Australii, gdzie wraz z mężem Gregorio Kohonem, założyła Brisbane Center for Psychoanalytic Studies. Po powrocie do Londynu, pracowała w CAMHS Clinic, prowadziła grupy dziecięce w Anna Freud Centre, gdzie szkoliła również w zakresie psychoterapii dziecięcej. Zajmowała się leczeniem dzieci i młodzieży, których głównym problemem była przemoc, przestępczość i rozgrywanie w obszarze seksualnym. Ma szerokie doświadczenie w nauczaniu psychoanalizy, także w Polsce.

  Na konferencji wygłosi referat Skoczyłeś, czy ktoś cię popchnął? Przeciwprzeniesienie w leczeniu dzieci.

   

  10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

   

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Wydział Biologii UW, Warszawa, ul. Miecznikowa 1 (wjazd od ul. Banacha)

   

   

  Opłata konferencyjna: 260 zł. Od 20.10.2016 opłata 300 zł, studenci 160

  Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Uwaga – wpłaty na nowe konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann tel. 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00, ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  dziecinstwo 2

 • sobota, 26 listopada 2016

  Wykład otwartyEwa Kobylińska-Dehe: Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką

  Dr Ewa Kobylinska-Dehe jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi również psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie.

  Zainteresowania kliniczne: psychoanalityczna terapia fokalna, rozumienie sceniczne, cielesny wymiar nieświadomych inscenizacji).

  Zainteresowania naukowe: psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, psychoanaliza i filozofia. Aktualnie pracuje wspólnie z prof. P. Dyblem nad projektem dotyczącym dziejów psychoanalizy w Polsce. Przygotowuje między innymi konferencje i tomy zatytułowane (roboczo): Psychoanaliza, wojna i zagłada oraz Psychoanaliza w powojennej Polsce (1945-2015).

  Wybrane publikacje: Psychoanaliza i obrazy; Czarodziejski blok i szpulka. O psychoanalizie i nowoczesności; Freud und die flüchtige Moderne (Freud w plynnej nowoczesności); Psychoanalyse und Decontainment der Welt (Psychoanaliza i utrata pomieszczania swiata); Mit Jacques Derrida – unterwegs zur Psychoanalyse (W drodze do psychoanalizy z J. Derridą); Gastfreundschaft und projektive Identifizierung (Gościnność i identyfikacja projekcyjna).

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 10:00-11:30

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata: 40 zł, studenci 30 zł, gotówką przed wykładem, lub na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 14 grudnia 2016

  Wykład otwartyWojtek Hańbowski: Penis, łono i przestrzeń psychiczna

  Wojtek Hańbowski, psychoanalityk szkoleniowy i psychoanalityk dzieci i młodzieży w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, były prezes tego towarzystwa. W latach 1979-93 należał do grona inicjatorów zorganizowanego szkolenia psychoanalitycznego w Polsce i współpracy z Europejską Federacją Psychoanalityczną (EFP) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Psychoanalitycznym (IPA). Na przełomie lat ‘80/’90 kierował Ośrodkiem Leczenia Psychoanalitycznego przy Szpitalu Nowowiejskim Warszawie.

  W Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF): Przewodniczący Komitetu Elekcyjnego oraz członek Komitetu Programu Naukowego w siedzibie EPF w Brukseli.

  W Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA): członek Podkomisji dla Europy w Komitecie do spraw Rozwoju Nowych Grup Psychoanalitycznych.

  Long-term Guest w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

  Prezes Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, uczy w szkołach afiliowanych przy Instytucie.

  Były superwizor między innymi: Oddziałów Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie, Starogardzie i Międzyrzeczu, aktualnie Oddziału Młodzieżowego i Poradni Leczenia Uzależnień w Gdańskim Centrum Zdrowia.

  Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP, uczy w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

  Autor książek: W cieniu zmarłego obiektu oraz Tożsamość psychoanalityka.

  Opierając się na doświadczeniach pracy z ludźmi w podeszłym wieku wysunął tezę, że uwolnienie identyfikacji projekcyjnej od wrogich treści w okresie starzenia pozwala na rozwinięcie fantazji przetrwania, która łagodzi lęk przed postępującym niedowładem i śmiercią. Ta koncepcja została opisana w wystąpieniu na konferencji PTPP w 2014 roku, w Krakowie oraz opublikowana w artykule Integrujące funkcje fantazji przetrwania w okresie starzenia zamieszczonym w szwedzkim czasopiśmie „Divan” (2-4/2015).

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 15 grudnia 2016

  Seminarium z cykluLiteratura austriacka i psychoanaliza

  Austriackie Forum Kultury i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na seminarium

   

  Christoph Ransmayr – Witamy w Moor

   

  Prowadzenie:

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  prof. Adam Lipszyc (IFiS PAN)

   

  Wymagana lektura:

  Christoph Ransmayr „Morbus Kitahara”, przekład: Sława Lisiecka

   

  W tej sugestywnej opowieści z gatunku historii alternatywnej Ransmayr przedstawia losy mieszkańców kraju podobnego do Austrii, który po przegranej wojnie znajduje się w stanie całkowitego zdziczenia. Czy rytuały pamięci narzucane jego mieszkańcom mogą być skuteczne? Czy skuteczna może być sama powieść jako akt krytycznego pamiętania? Jakie jest znaczenie tytułowej choroby?

   

  Konieczna rejestracja: agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

  godz. 19:00

  Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa

 • środa, 11 stycznia 2017

  Wykład otwartyMałgorzata Ojrzyńska: Spadkobiercy. Rozważania o traumie transgeneracyjnej

  Małgorzata Ojrzyńska jest psychoanalitykiem szkoleniowym PTPa

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 1 lutego 2017

  Promocja książkiPaweł Dybel: Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1919, Wybór tekstów

  Spotkanie jest kontynuacją poprzedniego, które było poświęcone książce: Psychoanaliza – ziemia obiecana? Część I (Początki psychoanalizy na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1900-1918).

   

   

  Paweł Dybel jest profesorem  filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jego głównymi dziedzinami zainteresowań badawczych są: filozofia współczesna, teoria psychoanalizy, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna.

  Autor książek: Ziemscy. Słowni. Cieleśni (1988); Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995); Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan (2000); Granice rozumienia i interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005); Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006); Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem (2008); Paweł Dybel, Szymon Wróbel, Granice polityczności (2008).

  Prof. Dybel kieruje międzydyscyplinarnymi  przedsięwzięciami badawczymi (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko-brytyjskie) obejmującymi szeroko rozumianą myśl i historię psychoanalizy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • piątek, 17 marca 2017

  SpotkanieEwa Kobylińska-Dehe w Gdańsku

  Dr Ewa Kobylinska-Dehe jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi również psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie.

  Zainteresowania kliniczne: psychoanalityczna terapia fokalna, rozumienie sceniczne, cielesny wymiar nieświadomych inscenizacji).

  Zainteresowania naukowe: psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, psychoanaliza i filozofia. Aktualnie pracuje wspólnie z prof. P. Dyblem nad projektem dotyczącym dziejów psychoanalizy w Polsce. Przygotowuje m.in. konferencje i tomy zatytułowane (roboczo): Psychoanaliza, wojna i zagłada oraz Psychoanaliza w powojennej Polsce (1945-2015).

  Wybrane publikacje: Psychoanaliza i obrazy; Czarodziejski blok i szpulka. O psychoanalizie i nowoczesności; Freud und die flüchtige Moderne (Freud w płynnej nowoczesności); Psychoanalyse und Decontainment der Welt (Psychoanaliza i utrata pomieszczania świata); Mit Jacques Derrida – unterwegs zur Psychoanalyse (W drodze do psychoanalizy z J. Derridą); Gastfreundschaft und projektive Identifizierung (Gościnność i identyfikacja projekcyjna).

  Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

   

  Piątek 17 marca 2017, godz. 19:00-20:30

  Wykład otwarty: Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką

  Miejsce: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  Opłata: 40 zł na konto PTPa: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 lub gotówką przed wykładem

  (członkowie i kandydaci PTPa, oraz pracownicy naukowi i studenci IP UG wstęp wolny)

   

   

  Sobota 18 marca 2017, godz. 11:00-12:30

  Seminarium, podczas którego Ewa Kobylińska-Dehe podzieli się swoim doświadczeniem pracy psychoanalityczną metodą fokalną praktykowaną we Frankfurcie

  Miejsce: UG, sala 103

  Zapisy na seminarium prowadzi sekretariat PTPa: ptpa@psychoanaliza.org.pl

  Opłata: 150 zł na konto PTPa: 18 1020 1055 0000 9902 0384 7191 (z dopiskiem – seminarium Ewy Kobylińskiej-Dehe, Gdańsk)

 • środa, 22 marca 2017

  Wykład otwartySławomir Murawiec: Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy

  Dr n. med. Sławomir Murawiec jest psychiatrą, psychoterapeutą psychodynamicznym, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria”. Od trzech lat współprzewodniczy ogólnopolskiemu cyklowi wykładów Oblicza Współczesnej Psychiatrii (KIMZE). Jest prezesem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez wiele lat pracował w oddziale ogólnopsychiatrycznym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN i jako adiunkt w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2000 r. jest członkiem–założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. Jest laureatem nagrody im. prof. Stefana Ledera, wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi na polu psychoterapii, a zwłaszcza poszerzania jej społecznego zasięgu: Za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywą neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawiania psychoterapeutów mózgiem, a neurofizjologów umysłem.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • sobota, 1 kwietnia 2017

  Wykład otwartyFred Busch: Problematyczne kwestie autorytetu w instytutach psychoanalitycznych

  Dr Fred Busch jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Bostońskiego Instytutu Psychoanalitycznego. Od 40 lat  zajmuje się badaniami i  prowadzi szkolenia z zakresu psychoanalizy  w instytutach i towarzystwach psychoanalitycznych w USA i zagranicą. Pisanie i prezentowanie swojego myślenia jest dla niego ważnym sposobem komunikowania rozwoju własnych idei. Wygłosił  ponad 150 referatów, opublikował ponad 50 artykułów, wydał trzy książki, z których ostatnia (2016) to: Creating A Psychoanalytical Mind. A Psychoanalytical Method and Theory. Jego prace przetłumaczono na 7 języków.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 10:00-11:30

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • środa, 12 kwietnia 2017

  Wykład otwartyProf. Magnus Johansson: The Psychoanalysis in Sweden. Freud and Strindberg

  Wykład będzie poświęcony początkom psychoanalizy w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorskiej roli Augusta Strindberga

  Prof. Magnus Johansson jest psychoanalitykiem, który analizę szkoleniową odbył u Pierre’a Legendre z École Freudienne de Paris, założonej przez Jacques’a Lacana. Jest honorowym członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W uzasadnieniu przyznania honorowego członkostwa wskazano na cenny wkład profesora Johanssona w rozwój psychoanalizy, jego zaangażowanie w tworzenie i wspieranie kultury psychoanalitycznej w zachodniej Szwecji. Jest on założycielem stowarzyszenia Freudianska Föreningen (Stowarzyszenie Freudowskie) oraz wydawcą pisma „Arche” poświęconego psychoanalizie, naukom humanistycznym i architekturze, a także autorem wielu publikacji, pośród których doceniono zwłaszcza czterotomową monografię Freud psykoanalys (Psychoanaliza Freuda), której dwa pierwsze tomy poświęcone są rozwojowi psychoanalizy w Szwecji. Przyczynił się do szwedzkiego wydania dzieł Freuda. Jego rozległa wiedza i kontakty z psychoanalizą francuską mają wielką  wartość dla środowiska psychoanalitycznego w Szwecji.

  Prof. Johansson jest  wykładowcą Uniwersytetu w  Goteborgu, na Wydziale Historii Idei i Teorii Nauk oraz na Wydziale Psychologii.

  W 2006 roku został Oficerem Orderu Palm Akademickich (Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques), odznaczenia przyznawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji. W roku 2014 został wybrany na członka KVVS (Królewskiego Stowarzyszenia Nauki i Sztuki).

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

 • czwartek, 11 maja 2017

  I Konferencja międzynarodowego projektu badawczegoMiędzy nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939

  Kraków, 11-13 maja 2017

   

  Kooperacja:

  International Psychoanalytic University, Berlin; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków; Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn

   

  Kierownictwo naukowe:

  Paweł Dybel, UP Kraków

  Ewa Kobylińska-Dehe, IPU Berlin

   

  Początki ruchu psychoanalitycznego na początku XX wieku w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jego promieniowanie na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, było wydarzeniem, którego znaczenie – jeśli spojrzeć na nie z dzisiejszej perspektywy – wykraczało poza obszar psychiatrii i psychologii. Na rosnącą popularność metody Freuda wpłynęły bowiem również przeobrażenia społeczne i kulturowe, które zaczęły się w tym czasie. W ich kontekście chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą, jaką w przemianach kulturowych odegrali pionierzy psychoanalizy, wywodzący się głównie z zasymilowanych środowisk żydowskich. Większość z nich dojrzewała intelektualnie na pograniczu wielu kultur: austriackiej, czeskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, węgierskiej, żydowskiej i in. Transkulturowość była jednym z istotnych warunków powstania psychoanalizy. Nasza konferencja będzie poświęcona przede wszystkim psychoanalitykom na ziemiach polskich. Niektórzy z nich zdołali uciec przed Holokaustem do USA, gdzie stali się amerykańskimi psychoanalitykami. Dzieje ruchu psychoanalitycznego w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce zostały dramatycznie przerwane. Rekonstruując jego początki, włączamy się w żywy od kilkunastu lat nurt historyków, socjologów i psychoterapeutów, którzy przywracają pamięć tej zapomnianej części kultury Europy Środkowej.

  Opłata za udział w konferencji: 50 PLN (do 01.05.2017)

  Konto bankowe nr: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (Dopisek: Konferencja psychoanalityczna 11-13 maja 2017 Kraków)

  Kontakt:

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Język konferencji:

  polski, angielski

   

  Szczegółowe informacje w ulotce załączonej poniżej plakatu

   

  Między-nadzieją-a-rozpaczą.plakat

 • sobota, 20 maja 2017

  XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoDYSOCJACJA – UJĘCIE KLINICZNE

  Catalina Bronstein (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Czy to moje ciało? Czy żyję? Niesamowite skutki dysocjacji

   

  Riccardo Lombardi (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Dysocjacja ciała i umysłu

   

  Katarzyna Walewska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Analityk i pacjent w tej samej łodzi. Pochodne rodzimej traumy zbiorowej w polu psychoanalitycznym

   

   

  Dr Catalina Bronstein – psychoanalityczka szkoleniowa dorosłych, dzieci i młodzieży oraz superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje szereg prestiżowych stanowisk w obszarze edukacji i zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii. Pracuje w Brent Adolescent Centre. Redaktorka książki Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna, współredaktorka The New Klein-Lacan Dialogues

   

  Dr Riccardo Lombardi – psychoanalityk szkoleniowy  i superwizor Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się nauczaniem psychoanalizy w Europie i Ameryce. W obszarze jego zainteresowań i licznych publikacji znajdują się zagadnienia relacji ciało-umysł, czasu, psychozy i głębokich zaburzeń myślenia. Jest autorem licznych publikacji oraz książek: Formless Infinity: Clinical Explorations of Matte Blanco and Bion oraz Body-Mind Dissociation in Psychoanalysis: Development after Bion

   

  Dr Katarzyna Walewska – szkoleniowa psychoanalityczka dorosłych, dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, założycielka  Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP). Autorka oryginalnej techniki z użyciem pianina. Autorka wielu publikacji, wystąpień polskich i zagranicznych oraz książek: Dziecko w terapii; Nurt francuski oraz Progi narodzin. Rola teorii w procesie analitycznym

   

  Miejsce konferencji

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

   

  10:00-18:00 (rejestracja od 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł. Od 30.04.2017 opłata 310 zł, studenci 160 zł Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Uwaga – wpłaty na nowe konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Dysocjacja

 • środa, 4 października 2017

  Wykład otwartyKinga Prochownik: Nieświadomość fotografii

  Kinga Prochownik jest psychologiem, psychoanalitykiem PTPa, superwizorem i terapeutą szkoleniowym PTPP i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, członkiem Polskiego Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej. Interesuje się fotografią, szczególnie fotografią przyrodniczą.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 18 listopada 2017

  Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoWinnicott i Bion – Trzymanie i pomieszczanie: rozwój techniki

  LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY. PROSIMY NIE WNOSIĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ – Z POWODU BRAKU MIEJSC WSTRZYMUJEMY PRZYJMOWANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI.

   

  Referaty wygłoszą:

  Jan Abram i Robert Hinshelwood

   

  Po głównych wystąpieniach teoretycznych Dawid Bieńkowski zaprezentuje materiał kliniczny, który Jan Abram i Robert Hinshelwood będą dyskutować z dwóch perspektyw teoretycznych.

   

  Prof. Jan Abram jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (BPS, Institute of Psychoanalysis). Pracuje klinicznie w praktyce prywatnej w Londynie. Jest profesorem psychoanalizy w Psychoanalysis Unit, University College London oraz wykładowczynią w Tavistock Centre. Jest też autorką licznych publikacji, m. in. książki The Language of Winnicott (1996; 2007) oraz redaktorką pracy zbiorowej Donald Winnicott Today (2013).

   

  Prof. Robert Hinshelwood jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest profesorem psychoanalizy w Center for Psychoanalytic Studies University of Essex, byłym dyrektorem Cassel Hospital w Londynie, ponadto jest autorem Dictionary of Kleinian Thoughts (1989) oraz Bion’s Sources (2003).

   

  Dawid Bieńkowski jest psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

   

  Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

  Rejestracja: 9:00-10:00 Zamknięcie konferencji: 18:00

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł (do 06.11.2017), 310 zł (do 13.11.2017), studenci 160 zł

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

  (W dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

  Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Winnicot i Bion

 • środa, 29 listopada 2017

  Wykład otwartyWojciech Hańbowski: Instynkt poznawczy w pismach Freuda

  Wojtek Hańbowski – psychoanalityk szkoleniowy oraz psychoanalityk dzieci i młodzieży w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, jego prezes w latach 2001-2003 i 2005-2009. Członek i superwizor Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS), jego prezes w latach 2013-2017. Prowadzi Kurs Superwizorski i kieruje Poradnią ISPHS. Członek-korespondent Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, były członek Europejskiej Podkomisji ds. Rozwoju Nowych Grup Psychoanalitycznych w International Psychoanalytical Association (IPA), były przewodniczący Komitetu Elekcyjnego w Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej. Pracował w londyńskim Cassel Hospital, szkolił się w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Tavistock, obecnie prowadzi praktykę prywatną w Warszawie. Konsultant oddziałów w placówkach psychiatrycznych w Krakowie i Gdańsku.

  W latach 80. i na początku 90. inicjował rozwój polskich instytucji psychoanalitycznych i współpracę z międzynarodowymi organizacjami. Założyciel Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy.

  Autor licznych publikacji oraz książek, m.in.: W cieniu zmarłego obiektu i inne studia przypadków (2007) oraz Tożsamość psychoanalityka i inne studia przypadków (2013). Wykładowca m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie.

  Opierając się na doświadczeniach pracy z ludźmi w podeszłym wieku wysunął tezę, że uwolnienie identyfikacji projekcyjnej od wrogich treści w okresie starzenia pozwala na rozwinięcie fantazji przetrwania, która łagodzi lęk przed postępującym niedowładem i śmiercią. Ta koncepcja została opublikowana w artykule: Integrujące funkcje fantazji prze- trwania w okresie starzenia zamieszczonym w szwedzkim czasopiśmie „Divan”.

  Wykład Instynkt poznawczy w pismach Freuda będzie poświęcony odkryciom i koncepcjom dotyczącym dążeń poznawczych w spuściźnie Freuda oraz polemice z niektórymi założeniami Karla Poppera dotyczącymi jego krytyki psychoanalizy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Siedziba KSPP

  ul. Mostowa 2 lok. 13

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 13 grudnia 2017

  Wykład otwartyAgnieszka Leźnicka-Łoś: Ile jest mnie we mnie, ile jest ciebie w tobie? Budowanie własnego ja z perspektywy fuzji i odrębności

  Agnieszka Leźnicka-Łoś jest psychoanalityczką PTPa, superwizorką i terapeutką szkoleniową PTPP oraz autorką książki Psychoterapia psychoanalityczna w teorii i praktyce.

  Od 1990 do 2004 roku pracowała w Nowym Jorku w klinice psychiatrycznej jako psychoterapeutka, tam też ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej. Obecnie, oprócz pracy w gabinecie, prowadzi seminaria z zakresu zagadnień psychoanalitycznych, superwizje grupowe i superwizje zespołów terapeutycznych w ramach poradni zdrowia psychicznego i oddziałów szpitalnych.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Siedziba KSPP

  ul. Mostowa 2 lok. 13

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 10 stycznia 2018

  Wykład otwartyMaciej Musiał: Etos analityczny, ideał ego i przeciwprzeniesienie

  Maciej Musiał tymczasowy psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Przedstawiciel PTPa w Polskiej Radzie Psychoterapii. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i jego prezes w latach 2003-2007. Członek Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Opiekun merytoryczny Psychoanalitycznego Punktu Konsultacyjnego w Sopocie. Koordynuje szkolenie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” afiliowane w PTPP. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 11 kwietnia 2018

  Wykład otwartyBartosz M. Puk: O znaczeniu zmysłów w relacji psychoanalitycznej

  Bartosz M. Puk – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz IPA.

  Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą. Od 1996 roku pracuje jako psychoterapeuta w Krakowie. Od 2013 roku jest licencjonowanym psychoanalitykiem. Ponadto jest członkiem zwyczajnym, superwizorem i terapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Współtworzył środowisko terapeutów psychoanalitycznych w Małopolsce, angażując się w działalność szkoleniową Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej i kliniczną Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala J. Babińskiego w Krakowie. Od 2015 roku współprowadzi szkolenie PTPP Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  Członek GroupOne – grupy psychoanalityków IPA prowadzących dyskusje kliniczne na osi miast Oslo-Tel Awiw-Mediolan-Barcelona-Berlin-Kraków.

  Pracuje jako psychoanalityk w swoim gabinecie w Krakowie, prowadzi liczne zajęcia naukowe i organizuje spotkania łączące myślenie psychoanalityczne ze sztuką i medycyną.

  W wykładzie autor rozważa rozmaite doznania zmysłowe, które towarzyszą spotkaniu pacjenta i analityka. Mogą one odwracać uwagę od znaczących elementów i potencjalnych przeżyć pacjenta. Jednak przy wnikliwej pracy zajęcie się surowymi doznaniami zmysłowymi może torować drogę znaczącemu doświadczeniu i przeżyciu emocjonalnemu.

  Wykład będzie zawierał kilka przykładów klinicznych i krótkich winiet filmowych, które mają na celu zobrazowanie tezy wykładu oraz otwarcie pola do dyskusji.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 26 maja 2018

  XX Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOdkrywanie nieznanego

   

  Caroline Polmear (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Odegranie w działaniu jako nieświadomy sposób komunikowania się

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  O pożytkach z czytania poezji. Rozważania wokół „Klęski” Bolesława Leśmiana


  Wiktor Sedlak (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Od przerażenia do lęku

   

   

  Caroline Polmear psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Prowadzi pełnoetatową praktykę psychoanalityczną i trzy razy w roku prowadzi warsztaty kliniczne dla europejskich analityków. Od dawna interesuje się pracą psychoanalityczną z młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz superwizuje pracę doradców studenckich na University College London.

   

  Ewa Modzelewska-Kossowska – psychoanalityczka szkoleniowa PTPa, pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również psychoanalityczne badanie literatury, filmu i sztuki. Wielokrotnie była nauczycielką w szkołach letnich organizowanych przez Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe. Od trzech lat współprowadzi, wraz z prof. Adamem Lipszycem, seminarium „Literatura austriacka i psychoanaliza” w Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

   

  Wiktor Sedlak – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uczy w Polsce i Niemczech, był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kioto w Japonii. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w pełnym wymiarze w północnej Anglii.

   

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 280 zł (do 30.04.2018), po tym terminie 310 zł, studenci 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

  (W dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem: ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Odkrywanie nieznanego konf

 • środa, 13 czerwca 2018

  Wykład otwartyKrzysztof Srebrny: O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną

  Krzysztof Srebrny – psychoanalityk, członek PTPa. Terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyciel Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej we Wrocławiu, kształcącej psychoterapeutów psychoanalitycznych. Prowadzi liczne seminaria i superwizje, superwizuje m.in. oddziały szpitalne i poradnie.

  Mieszka i praktykuje w Sulejówku k. Warszawy.

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • czwartek, 6 września 2018

  II Konferencja międzynarodowego projektu badawczego na International Psychoanalytic University w Berlinie Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady. Polacy – Żydzi – Niemcy

  Czwartek 6.09 – sobota 8.09.2018

   

  W drugiej konferencji poświęconej dziejom psychoanalizy w Polsce, w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym uwzględnimy różne perspektywy. Przede wszystkim chcemy opowiedzieć o losach polsko-żydowskich psychoanalityków, psychiatrów i ich pacjentów w czasie wojny, Zagłady, ucieczki i emigracji. Będziemy rozmawiać o sposobach radzenia sobie z tymi doświadczeniami z perspektywy psychoanalitycznej, w wymiarze indywidualnym i społecznym.

  Postawimy pytania, czy i jak wpłynęły one na przekształcenie samej metody psychoanalitycznej. Zastanowimy się nad rolą, jaką odegrała psychoanaliza w kształtowaniu się powojennych i współczesnych form pamięci zbiorowej.

  Zgodnie z projektem badawczym leżącym u podstaw naszej konferencji, nacisk zostanie położony na pracę pochodzących z Polski psychiatrów i psychoanalityków, a także na polskie dyskursy dotyczące tych traumatycznych doświadczeń.

  Podjęcie pracy żałoby nad eksterminacją Żydów i praktycznie ich zniknięciem z Polski, nad marginalizacją mniejszości narodowych, nad wyniszczeniem inteligencji, nad ofiarami wojny domowej i stalinizmu, nad masowymi przesiedleniami i utratą domu, to zadanie jakie ciągle stoi przed polskim społeczeństwem. O nieprzepracowaniu tych traum świadczy rosnąca dzisiaj aktywność ugrupowań skrajnie nacjonalistycznych oraz szerzące się postawy wykluczenia wobec wszelkich form inności i obcości.

  Przez wiele lat nikt nie zajmował się traumatycznymi doświadczeniami totalitaryzmów dwudziestego wieku. Również w świecie zachodnim nie poruszano ich w dyskursach społecznych i milczano o nich w gabinetach psychoanalityków.

  Pytania o powrót tego, co wyparte i o potencjał humanizmu w psychoanalizie wobec wyzwań zakłóconej na nowo równowagi świata zakreślają horyzont naszych wędrujących konferencji. Wyruszyliśmy z Krakowa w 2017 roku, spotykamy się w Berlinie w roku 2018 i skończymy naszą podróż w Warszawie w 2019 roku. Wielu referentów naszych konferencji zbliża się do poruszanych tematów, pokazując pojedyncze ludzkie losy i miejsca, w których miały one miejsce. Ten sposób zbliżenia miał prawdopodobnie na myśli młody Koreańczyk, kiedy na pytanie, dlaczego wyruszył w długą drogę do Auschwitz, odpowiedział: „Aby zrozumieć Europę“.

  Miejsce konferencji

  International Psychoanalytic University

   

  Opłata

  180 PLN (do 1.08.2018. Potem: 220 PLN)

  120 PLN kandydaci, studenci (po 1.08.2018: 160 PLN)

  Konto Bankowe:

  Donner & Reuschel

  BIC: CHDBDEHHXXX IBAN: DE35 2003 0300 0118 0691 00

  Dopisek:

  Tagung Berlin 5055

   

  Kontakt

  Christine Zippel (organizacja i zgłoszenia): christine.zippel@ipu-berlin.de

  Ewa Kobylinska-Dehe: ewa.kobylinska@ipu-berlin.de

  Paweł Dybel: pawedybel@gmail.com

   

  Języki konferencji

  angielski, niemiecki, polski

   

   

  Szczegółowy program w załączonej ulotce

 • środa, 10 października 2018

  Wykład otwartyAgnieszka Makowiecka-Pastusiak: Do kogo należy Zagłada? Przekształcanie pamięci o Zagładzie w społeczeństwie polskim

  Agnieszka Makowiecka-Pastusiak jest psychiatrą oraz psychoanalityczką szkoleniową, nauczycielką i superwizorką w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

  Pracowała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, w Ośrodku Leczenia Nerwic w Rasztowie, współpracowała z Fundacją Rodzić po Ludzku, przez 15 lat była nauczycielką w Studium Psychoterapii Analitycznej. Mieszka i pracuje jako psychoanalityczka w Warszawie.

  Od wielu lat zajmuje ją temat Zagłady, jej traumatycznego wymiaru na poziomie indywidulanym i zbiorowym oraz jej konsekwencji dla kolejnych pokoleń w kontekście rodzinnym i społecznym. Na te tematy napisała następujące prace:

  – Problemy psychologiczne u osób ocalonych z Holocaustu – podejście psychoanalityczne (1997)

  – I zgodnie z boskim przykazaniem mieli dzieci… Międzypokoleniowy przekaz traumy i jego wpływ na dzieci osób ocalonych z Holocaustu (1999)

  – Autor, dzieło, czytelnik. Rozważania o percepcji twórczości Henryka Grynberga (2009)

  – Holokaust i współczesne dzieci (2013)

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Miejsce transmisji we Wrocławiu

  Dolnośląsko-Opolski Odział PTPP, ul. Solskiego 32/2

   

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 17 listopada 2018

  Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego PSYCHOANALIZA DZIECI I MŁODZIEŻY – POSZERZANIE POLA PRACY

  Anne Alvarez

  Poziomy pracy analitycznej i poziomy patologii

   

  Valli Kohon

  Kluczowe momenty w leczeniu adolescenta o skłonnościach perwersyjnych

   

  Michael Šebek

  Psychosomatyka i sensytyzacja ośrodkowa we wczesnym rozwoju

   

  Dr Anne Alvarez, M.A.C.P jest psychologiem, konsultantem psychoterapii dzieci i młodzieży, a także współtwórczynią Pracowni Autyzmu w Oddziale Dzieci i Rodzin Kliniki Tavistock w Londynie, gdzie nadal uczy. Jest autorką Live Company: Psychotherapy with Autistic, Borderline, Deprived and Abused Children. Razem z Susan Reid redagowała Autism and Personality: Findings from the Tavistock Autism Workshop. Jej najnowsza książka The Thinking Heart: Three Levels of Psychoanalytic Therapy with Disturbed Children została opublikowana w kwietniu 2012 r. przez wydawnictwo Routledge.

   

  Valli Kohon  jest psychoanalityczką Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członkinią Stowarzyszenia Terapeutów Dziecięcych. Wykłada w Tavistock Clinic. W latach 80. pracowała w Australii, gdzie wraz z mężem Gregorio Kohonem założyła Brisbane Center for Psychoanalytic Studies. Regularnie przyjeżdża do Polski, gdzie prowadzi seminaria kliniczne. Drugi raz będzie gościem konferencji PTPa.

   

  Dr Michael Šebek Csc  jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Czeskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), był dwukrotnie prezesem tego towarzystwa. Był członkiem międzynarodowego zarządu czasopisma Psychoanalytic Enquiry w latach 1993-2010. Od 1995 r. prowadzi szkolenia dla Instytutu Han Groen Prakken IPA dla Europy Wschodniej. Autor publikacji w języku angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, rosyjskim i czeskim dotyczących umysłu totalitarnego, obiektów totalitarnych oraz relacji między rzeczywistością psychiczną a rzeczywistością zewnętrzną, jak i kwestii psychosomatycznych.

   

  Warszawa, Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 290 zł (do 20.10.2018 – po tym terminie 320 zł), studenci lub doktoranci uczelni wyższych z aktualną legitymacją studencką 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl (w dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2

 • środa, 21 listopada 2018

  Wykład otwartyProf. Pawła Dybla i promocja jego najnowszych książek

  Paweł Dybel  jest profesorem  w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zespołu Badawczego Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii, autorem wielu książek m.in. dotyczących historii psychoanalizy na ziemiach polskich.

   

  Prof. Paweł Dybel wygłosi wykład otwarty, który będzie okazją do promocji dwóch książek: Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza oraz Powinowactwa z epoki. Literatura polskiego modernizmu i międzywojnia i psychoanaliza.

   

  Słowo wstępne wygłosi psychoanalityczka Agnieszka Leźnicka- Łoś

   

  Po wykładzie będzie możliwość zakupienia omawianych pozycji

   

   

  Wykład będzie transmitowany w Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku

   

  Miejsce transmisji w Rzeszowie

  Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
  03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty)
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 16 lutego 2019

  Wykład otwartyAlina Schellekes: Kiedy czas się zatrzymał. Refleksje na temat doświadczenia czasu w pierwotnych stanach psychicznych

  Alina Schellekes jest specjalistką psychologii klinicznej, analityczką szkoleniową i superwizorką Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uczy i superwizuje w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym oraz w Programie Psychoterapii Sackler School of Medicine na Uniwersytecie w Tel Avivie, gdzie jest kierowniczką specjalizacji „Pierwotne stany umysłu”, która dzięki jej inicjatywie została utworzona w 2007 r.
  W listopadzie 2018 r. została wybrana na przewodniczącą The Frances Tustin Memorial Trust.
  W 2006 r. została uhonorowana Wyróżnieniem Phillys Meadow przyznawanym w Nowym Jorku za wybitne prace psychoanalityczne.
  W listopadzie 2008 r. w Los Angeles otrzymała 12 Międzynarodową Nagrodę im. F. Tustin za artykuł Strach przed spadaniem i rozpuszczeniem.
  Pracuje jako specjalistka psychologii klinicznej w Brill Mental Health Center w Ramat Chen w Tel Avivie oraz w prywatnej praktyce w Kirjat Ono.
  Jej główne zainteresowania, widoczne w jej publikacjach oraz w nauczaniu, skupiają się na pierwotnych stanach umysłu, pustce istnienia, niereprezentowanych stanach umysłu, hipochondrii, stanach psychosomatycznych, śnieniu na jawie, koncepcji podwójnego i nadmiarze terapeutycznym.

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 10:30-12:00

   

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie

  Miejsca transmisji:

  Gdańsk, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Kraków, Krakowski Oddział PTPP, ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

  Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

   

  Osoby zainteresowane uczestniczeniem w wykładzie proszone są o wniesienie na konto PTPa opłaty i zgłoszenie do sekretariatu w celu otrzymania polskiego tłumaczenia tekstu Aliny Schellekes. Dla członków PTPP opłata zmniejszona jest o połowę.

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.

  W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 27 lutego 2019

  Wykład otwartyMichał Gąsior: O żywym self – narodowy, społeczny i kliniczny kontekst

  WYKŁAD ZOSTAŁ ODWOŁANY. PRZEPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE.

 • środa, 27 lutego 2019

  Wykład otwartyJustyna Zalewska: Mistrz jako funkcja aparatu psychicznego

  Justyna Zalewska – psychoanalityczka szkoleniowa PTPa i IPA, psychoterapeutka psychoanalityczna i superwizorka PTPP, pracuje z dorosłymi w prywatnej praktyce w Gdyni. Prowadzi seminaria dla kandydatów PTPa i PTPP w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Trójmieście, a także seminaria teoretyczne i kliniczne w poradniach publicznych w Gdańsku i Sopocie.

   

  W wykładzie autorka próbuje uchwycić i opisać moment, w którym doświadczenie z superwizji pacjentki umożliwiło analityczce dostęp do nieupsychicznionego przeżycia, które nie mogło zostać dopuszczone  w czasie sesji z pacjentką. Pokazana jest rola superwizorki jako sojuszniczki dla niepsychotycznej strony analityczki.

   

  Wykład był wygłoszony na konferencji „Mistrz – Uczeń” w Gdańsku w grudniu 2018

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

   

  Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu

  Miejsca transmisji:

  Gdańsk, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

  Kraków, Krakowski Oddział PTPP, ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

  Płock, ul. Piekarska 14/7

  Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

  Wrocław, Dolnośląsko-Opolski Odział PTPP, ul. Solskiego 32/2

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.

  W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

   

 • piątek, 15 marca 2019

  KonferencjaPowrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku

  Warszawa, piątek 15 marca – niedziela 17 marca 2019

   

  III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym

   

  Powrót wypartego to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić kilka pytań:

   

  Czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale zauważalny również w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku?

   

  A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych?

   

  Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi, czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

   

  Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.

   

  Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

   

  Współpraca:
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polska Akademia Nauk

   

  Komitet naukowy i organizacyjny:
  Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa; UP, Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)

  Miejsce: Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6

   

  Języki konferencji: angielski, polski

   

  Kontakt: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

  Opłaty i rejestracja: 330 PLN (do 15.02.2019, po tym terminie 390 PLN); 240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019, po tym terminie 290 PLN) Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche

   

  Konto bankowe: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

  Dopisek: POLIN konferencja marzec 2019 imię i nazwisko

   

  Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty

   

  Faktury: Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: wmagiera@ifispan.waw.pl

   

  Szczegółowy program w załączonym plakacie

   

   

  Plakat Konf PTPA listopad 2018 2 2

 • piątek, 15 marca 2019

  Wykład otwartyLisa Appignanesi: Codzienne szaleństwo. O żałobie, złości i psychoanalizie

   

  Wykład odbędzie się w ramach konferencji „Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI w.”

   

  Okrucieństwo XX wieku odcisnęło piętno, wzbudzając w ludziach skłonność do powtarzalności i powrotów w ślepe zaułki. W jaki sposób psychoanaliza może pomóc nam w zrozumieniu trudnego dziedzictwa minionego wieku? Jak przemoc i represyjna cenzura wpłynęły na człowieka?

   

  Zagadnienia codziennego szaleństwa, żałoby, złości i psychoanalizy omówi prof. Lisa Appignanesi z Wielkiej Brytanii, autorka książki „Everyday Madness: On Grief, Anger, Loss and Love” („Codzienne szaleństwo. O żałobie, złości, stracie i miłości”).

   

  Lisa Appignanesi, Dama Orderu Imperium Brytyjskiego, jest wielokrotnie nagradzaną pisarką, autorką powieści, komentatorką kultury i przewodniczącą Królewskiego Towarzystwa Literackiego.

   

  Jej nagradzana literatura faktu to między innymi: Everyday Madness; Trials of Passion: Crimes in the Name of Love and Madness;  All About Love: Anatomy of an Unruly Emotion; Mad, Bad and Sad: A History of Women and the Mind Doctors from 1800 to the Present; Freud’s Women (wraz z Johnem Forresterem); biograficzny portret Simone de Beauvoir oraz The Cabaret.

   

  Jest również autorką głośnych wspomnień rodzinnych Losing the Dead oraz dziewięciu powieści, w tym The Memory Man i Paris Requiem.

  Jej książki zostały przetłumaczone na kilka języków, w tym kilka na język polski:  Żegnając umarłych. Pamiętnik rodzinny; Kabaret; Kobiety Freuda.

   

  Przez wiele lat była przewodniczącą Rady Muzeum Freuda w Londynie oraz angielskiego PEN Clubu. Była wicedyrektorką londyńskiego Institute of Contempory Arts, zasiadała w jury wielu konkursów literackich. Jest profesorem wizytującym literatury i medycznych nauk humanistycznych w King’s College w Londynie. Za swoje zasługi dla literatury została uhonorowana tytułem Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. W 2013 r. otrzymała Order Imperium Brytyjskiego (OBE) za osiągnięcia literackie.

   

  Jest redaktorką wielu książek, w tym The Rushdie File (wraz z Sarą Maitland) i Free Expression is No Offence. Była redaktorem naczelnym serii Big Ideas wydawanej przez Profile Books, w której znalazły się tytuły takich autorów jak Slavoj Žižek i Eva Hoffman.

  Była autorką i gościem wielu programów radiowych i telewizyjnych, prowadziła Nightwaves w BBC, pisała również felietony dla The Guardian, The Observer, The Telegraph, a ostatnio dla New York Review of Books. Wśród przekładów z francuskiego (i czasami włoskiego) jest tłumaczona wraz z Johnem Bergerem książka The Year is 42 Nelli Bielskiej, która zdobyła Scott Moncrieff Prize.

   

  Urodzona w Polsce, wychowana w Paryżu i Montrealu, przybyła do Wielkiej Brytanii jako studentka i mieszka w Londynie. Ma dwoje dzieci – filmowca Josha Appignanesiego oraz polityczną filozofkę i historyczkę Katrinę Forrester.

   

  Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski

   

  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, ul. Anielewicza 6, godz. 19:00-20:30

  Wstęp wolny

 • sobota, 6 kwietnia 2019

  Wykład otwartyHanna Leszczyńska-Koenen: Gdy wstrzemięźliwość analityka jest zagrożona

  Wykład będzie wygłoszony po polsku

   

  Hanna Leszczyńska-Koenen – ukończyła studia na Wydziale Historii University of Sussex w Anglii i Wydziale Psychologii w Heidelbergu. Szkolenie psychoanalityczne odbyła w Sigmund Freud Institut we Frankfurcie nad Menem. Od 1991 roku pracuje jaka psychoanalityczka we własnym gabinecie we Frankfurcie. Od lat prowadzi superwizje i seminaria  w  Instytucie Psychoanalitycznym we Frankfurcie i w Mainz. Jest również terapeutką szkoleniową dzieci i młodzieży w Anna Freud Institut.

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 10:30-12:00

   

  Wykład będzie transmitowany do ośrodka w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Krakowie

  Krakowski Oddział PTPP ul. Śliska 16/2

  (zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl)

   

  Miejsce transmisji w Płocku,

  Piekarska 14/7

   

  Miejsce transmisji we Wrocławiu,

  Dolnośląsko-Opolski Odział PTPP, ul. Solskiego 32/2

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.

  W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 18 maja 2019

  XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoParanoidalna osobowość naszych czasów

  Michał Łapiński: Między katastrofą a odnową. Losy systemu paranoidalnego

   

  Vamik D. Volkan: Tożsamość zbiorowa. Kim jesteśmy teraz? Relacja przywódca-zwolennik oraz podziały społeczno-polityczne

   

  Emanuel Berman: Pomiędzy utopią a dystopią

   

   

  Dr Vamik D. Volkan jest emerytowanym profesorem psychiatrii University of Virginia w Charlottesville, emerytowanym psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Washington Psychoanalytic Institute w Waszyngtonie, emerytowanym profesorem w Erickson Institute of Education and Research of the Austen Riggs Center w Stockbridge w Massachusetts, emerytowanym prezesem International Dialogue Initiative.

  Dr Volkan otrzymał tytuł doktora honoris causa Eastern Finland University (Finlandia), Ankara University (Turcja) oraz Eastern Psychoanalytical University w Petersburgu (Rosja).

  Dr Volkan jest autorem wielu publikacji i książek. Jego najbardziej znane książki to: The Need to Have Enemies and Allies: From Clinical Practise to International Relationships (1988), Bloodlines. From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism (1997), Blind Trust: Large Groups and Their Leaders in Times of Crisis and Terror (2004), Killing in The Name of Identity. A Study of Bloody Conflicts (2006), A Nazi Legacy: Depositing Transgenerational Transmission, Dissociation and Remembering Through Action (2015).

   

  Dr Emanuel Berman jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, emerytowanym profesorem psychologii Uniwersytetu w Hajfie, międzynarodowy redaktor czasopisma Psychoanalytic Dialogues.

  Emanuel Berman urodził się w Warszawie w 1946 r. i wyjechał do Izraela z rodziną w 1950 r. Studiował w Izraelu i USA.

  W latach 2002-2008, najpierw jako członek Sponsoring Committee IPA, a później przewodniczący Liaison Committee IPA dla Polski, był zaangażowany w rozwój Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

  Redagował książkę Essential papers on literature and psychoanalysis (1993), napisał książkę Impossible training: Relational view of psychoanalytic education (2014), opublikował artykuły, które ukazały się w wielu językach i otrzymał nagrodę Sigourney w 2012 roku. Jest redaktorem hebrajskich tłumaczeń Freuda, Ferencziego, Balinta, Winnicotta, Bowlby’ego, Kohuta, Brittona, Ogdena, Arona i innych autorów.

   

  Dr Michał Łapiński jest psychoanalitykiem szkoleniowym Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest członkiem International Psychoanalytical Association, European Psychoanalytical Federation oraz Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.

  Pochodzi z Warszawy, gdzie był związany z Ośrodkiem Psychoterapii Nerwic w Rasztowie, którym kierował przez szereg lat przed wyjazdem z Polski w 1983 r. Po zamieszkaniu w Melbourne w 1985 r. był wieloletnim dyrektorem szkoleniowego i konsultacyjnego Ośrodka Psychoterapii, a później jako profesor w Monash University w Melbourne prowadził podyplomowy kurs Master of Psychoanalytic Studies.

  Prywatną praktykę psychoanalityczną prowadzi od ponad 40 lat, ostatnio w ograniczonym wymiarze. Nadal prowadzi superwizje indywidualne i grupowe, jak również seminaria i warsztaty.

  Dr Łapiński redagował Psychoanalysis Downunder, publikację internetową Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wygłosił szereg prezentacji naukowych i klinicznych w Australii i zagranicą, m.in w Polsce i na konferencjach EFP. Publikował artykuły i recenzje książek.

  Jest szczególnie zainteresowany pracami Biona i jego kontynuatorów. Prowadził zajęcia na ten temat, zarówno w Australii, jak i w Polsce. Przyczynił się do tłumaczeń prac Biona, które wydała w Polsce Oficyna Ingenium, jako redaktor merytoryczny i autor obszernych wstępów.

   

  Miejsce konferencji

   

  Aula A im. Prof. J. Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa

  Wejście od ulicy Księcia Trojdena

   

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 290 zł (do 30.04.2019 – po tym terminie 320 zł), studenci lub doktoranci uczelni wyższych z aktualną legitymacją studencką 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl (w dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

 • piątek, 7 czerwca 2019

  Wykład i seminarium otwarteDonald Campbell w Gdańsku

  Donald Campbell – pierwsze szkolenie odbył w psychoanalizie dziecięcej z Anną Freud w Hampstead Child Course and Clinic (obecnie Anna Freud Centre) w Londynie. Następnie został psychoanalitykiem, później psychoanalitykiem szkoleniowym pracującym z osobami dorosłymi w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Był jego prezesem i został jego członkiem honorowym.

  Przez 30 lat był kierownikiem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Dorosłych w Portman Clinic w Londynie, gdzie stosowano psychoterapię psychoanalityczną w leczeniu brutalnych przestępców oraz osób z diagnozą perwersji.

  Był również przewodniczącym Portman Clinic oraz sekretarzem zarządu International Psychoanalytical Association.

  Jego teoretyczna tożsamość jest złożona i eklektyczna, począwszy od Freuda, Anny Freud, rozszerzyła się o wpływ Glassera, Winnicotta, Klein, Biona, Perelberg, Brittona, Steinera, Sandlera, Tucketta oraz Ogdena.

  Opublikował ponad 55 artykułów, których tematyka dotyczyła samobójstwa, przemocy, nadużyć seksualnych, perwersji, adolescencji oraz filmów horrorów. Jest współautorem wraz z Robem Hale książki Working in Dark: Understanding the Pre–Suicide State of Mind.

   

   

  W piątek 7 czerwca 2019, w godz. 18:00-19:30, wygłosi wykład otwarty Przewidzieć samobójstwo

   

  Organizatorami wykładu są Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne i Instytut Psychologii UG.

   

  Wykład w języku angielskim, uczestnicy otrzymają tłumaczenie

   

  Miejsce:

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, aula S 204 ul. Bażyńskiego 4

   

  Miejsca transmisji:

  Bydgoszcz, ul. Moniuszki 1, domofon 11

  Płock, ul. Piekarska 14 m. 7

  Radom, WSH, Auditorium Primum, ul. Traugutta 61A

  Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

  Warszawa, siedziba PTPa, ul. Lwowska 5 m. 6

   

  Opłata 40 zł, na konto PTPa nr: 18 1020 1055 0000 9902 0384 7191 (z dopiskiem „Campbell”). Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl
  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz dla członków i kandydatów PTPa)

   

   

  W sobotę 8 czerwca, w godz.10:00 -11:30 Donald Campbell poprowadzi

  OTWARTE SEMINARIUM KLINICZNE DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

  Seminarium będzie tłumaczone na język polski

   

  Miejsce:

  Siedziba Pomorskiego Oddziału PTPP w Gdańsku, ul. Śniadeckich 7

   

  Opłata za udział w seminarium 150 zł, na konto PTPa nr: 18 1020 1055 0000 9902 0384 7191 (z dopiskiem „Campbell seminarium”). Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

  Zapisy na seminarium prowadzi sekretariat PTPa pod adresem mailowym ptpa@psychoanaliza.org.pl

  Potwierdzeniem zgłoszenia jest opłacenie udziału.

 • środa, 12 czerwca 2019

  Wykład otwartyTomasz Kudelski: Lęk separacyjny w psychoanalizie – oswajanie samotności

  Tomasz Kudelski: psychoanalityk szkoleniowy i superwizor PTPa, psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor PTPP, szkoleniowy analityk grupowy i superwizor IGA Rasztów. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą w prywatnej praktyce w Warszawie.

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

  Informacje o transmisjach podamy wkrótce

   

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.

  W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • piątek, 20 września 2019

  Wykład otwartyLeon Kleimberg: Inscenizacja iluzji pacjenta. To, co fikcyjne, lecz istniejące między prawdą materialną i prawdą historyczną

  Leon Kleimberg jest przedstawicielem współczesnego nurtu Independent. Jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Prowadzi prywatną praktykę w Londynie. Jest wykładowcą w Tavistock Clinic Adult Department oraz autorem wielu publikacji na temat psychoanalizy, psychopatologii, twórczości, imigracji i sportu. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest funkcja i rola iluzji, wiary (belief) w rozwoju człowieka oraz ich klinicznych przejawów w procesie psychoanalitycznym.

   

  Historyk Yuval Noah Harari (2014/2019) twierdzi, że ludzie myślą raczej poprzez powieści, a nie poprzez fakty, liczby lub równania oraz że mają skłonność do psychologicznej i społecznej zabawy opartej na fikcji. Wszystkie osoby, grupy i narody mają własne baśnie i mity, a także korzystają z zabawy do komunikacji z innymi, rozrastania się i rozwoju.

  Niniejszy wykład dotyczy „funkcji, tego co iluzyjne” oraz „ funkcji tego, co fikcyjne” – obie z nich łączą snucie opowieści z zabawą.

  To, co iluzyjne oraz to, co fikcyjne stanowi integralną część opisywanych przez Winnicotta (1971/2011) zjawisk przejściowych w ich aspekcie rozwojowym i ewolucyjnym; istnieje związek między psychologicznym bawieniem się, snuciem opowieści oraz inscenizowaniem tych historii w settingu klinicznym.

  Wykład zawiera także sugestię, że między zasadą przyjemności i zasadą rzeczywistości oddziałuje w umyśle „zasada tego, co iluzyjne”. Wspomniane tezy zostaną zilustrowane trzema przykładami klinicznymi.

   

  Wykład oraz dyskusja będą tłumaczone

   

  Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 19:00-20:30

   

  Wykład będzie transmitowany do Gdańska, Krakowa i Płocka

   

  Ośrodki, które chciałyby skorzystać z możliwości transmisji skypowej wykładu otwartego, proszone są o kontakt z Grażyną Zajder (grazyna.zajder@icloud.pl)  lub z Michałem Gąsiorem  (michg@cyberon.eu)

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku
  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204
  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG, Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Sopocie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Krakowie
  Krakowski Oddział PTPP, ul. Śliska 16/2
  Zgłoszenia: krakowskioddzial@ptpp.pl

   

  Miejsce transmisji w Płocku

  ul. Piekarska 14/7

   

  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, studenci uczelni wyższych 20 zł; za udział w transmisji 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „Kleimberg – wykład”). W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem (prosimy o odliczoną kwotę).

  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • środa, 23 października 2019

  Wykład otwartyMagdalena Jusińska: Post-bionowska, psychoanalityczna teoria pola według grupy psychoanalityków z Pavii (A. Ferro i G. Civitarese)

   

  Magdalena Jusińska – psychoanalityczka PTPa, terapeutka szkoleniowa i superwizorka PTPP, od 2013 roku uczestniczy w spotkaniach grupy psychoanalityków z Czech, Austrii, Węgier i Polski (CES – Central European Seminar), prowadzonej przez Giuseppe Civitarese. Spotkania dotyczą psychoanalitycznej, post-bionowskiej teorii pola (BFT). Seminaria odbywają się rotacyjnie w stolicach uczestników, a od 2 lat również we Włoszech, w Pavii, gdzie część seminariów także prowadzi Antonino Ferro. Magdalena Jusińska odbyła 2-letnią indywidualną superwizję u Giuseppe Civitarese.

  Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

   

  Wykład będzie transmitowany:

   

  Miejsce transmisji w Gdańsku:

  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG, Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Sopocie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Miejsce transmisji w Katowicach:

  Ośrodek Psychoterapii „Dąbrówka”, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 25.

   

  Miejsce transmisji w Krakowie:

  Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej, ul. Śliska 16/2
  oraz
  Mind Center, ul. Dworska 13

   

  Miejsce transmisji w Płocku

  ul. Piekarska 14/7

   

  Miejsce transmisji w Szczecinie

  Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej Continuum, ul. 5Lipca 14/4

   

  Miejsce transmisji we Wrocławiu

  Dolnośląsko-Opolski Oddział PTPP, ul. Solskiego 32/2

   

  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, studenci uczelni wyższych 20 zł; za udział w transmisji 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „Magdalena Jusińska – wykład”). W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem (prosimy o odliczoną kwotę).

  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

 • sobota, 9 listopada 2019

  IV konferencja poświęcona myśli i teorii D.W. WinnicottaBawienie się. Pomiędzy iluzją a rzeczywistością

   

  Anna Maria Nicolò (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Bawienie się – współczesna perspektywa

   

  Gabriel Sapisochin (Madryckie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Odegranie w działaniu: potrzeba poszerzonej teorii słuchania

   

  Massimo Vigna-Taglianti (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Przerwania i ponowne połączenia: zabawa jako nici do cerowania

   

  BRAK MIEJSC

   

  Anna Maria Nicolò – przewodnicząca Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Lekarka, psychiatra dziecięca, analityczka szkoleniowa i superwizorka, analityczka dzieci i młodzieży. W przeszłości przewodnicząca, obecnie członkini Zarządu Forum ds. Młodzieży w EPF. Przedstawicielka regionu (na Europę) w Zarządzie Przedstawicieli IPA.

  W przeszłości sekretarz naukowy Instytutu Winnicotta oraz szkolenia we Włoskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci, Młodzieży i Par w Rzymie. Superwizorka społeczności terapeutycznej młodych psychotyków. Współredaktorka serii książek Contemporary Psychoanalysis: Developments and Perspectives (Franco Angeli) oraz redaktorka naczelna czasopisma Interazioni. Autorka wielu artykułów i książek w języku włoskim, hiszpańskim i francuskim.

   

  Gabriel Sapisochin – z wykształcenia lekarz psychiatra, od wielu lat prowadzi wyłącznie prywatną praktykę psychoanalityczną. Analityk szkoleniowy Madryckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoanalityk dzieci i młodzieży, w przeszłości wydawca Revista de Psicoanalisis de Madrid oraz europejski przedstawiciel Komisji Etycznej IPA.

  Od wielu lat w pracy klinicznej i badaniach zajmuje się kwestią powstawania podmiotowości, formułując nowe założenia na temat tego, jak to, co intersubiektywne, wyraża się w tym, co wewnątrzpodmiotowe, oraz w jaki sposób odegranie pozwala nam to usłyszeć w procesie analitycznym. Wprowadził termin gest psychiczny na określenie scenariusza relacyjnego powstałego w wyniku projekcyjnego działania nieświadomości rodzica.

  Prowadzi doroczne seminarium dla kandydatów w Madryckim Instytucie Psychoanalitycznym poświęcone słuchaniu z uwzględnieniem odegrania.

  Autor licznych prac na ten temat, opublikowanych w wielu językach, m. in. Second Thoughts on Agieren: Listening to the Enacted (2013) oraz Enactment: Listening to Psychic Gestures (2019).

   

  Massimo Vigna-Taglianti – lekarz, neuropsychiatra dziecięcy. Członek zwyczajny Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i IPA. Analityk szkoleniowy i superwizor, specjalista w psychoanalizie dzieci i młodzieży, przewodniczący Komitetu Naukowego Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Profesor kontraktowy na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Dorosłych Uniwersytetu Aosta. Szczególnym obszarem jego zainteresowań klinicznych jest dynamika przeniesienia-przeciwprzeniesienia, a zwłaszcza zjawiska odwrócenia ról oraz znaczenie działania i zabawy w psychoanalizie.

   

   

  Miejsce konferencji

  Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1

   

  10:00-18:00 (początek rejestracji o 9:00)

   

  Opłata konferencyjna: 310 zł (do 30.10.2019 po tym terminie 340 zł), studenci lub doktoranci uczelni wyższych z aktualną legitymacją studencką 180 zł.

  Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl (w dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)

   

  Informacje: sekretariat PTPa, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

 • środa, 29 stycznia 2020

  Spotkanie otwarte:Prof. Adam Lipszyc

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z prof. Adamem Lipszycem. Na spotkaniu dyskutować będziemy o jego najnowszej książce „Freud: Logika doświadczenia – Spekulacje marańskie“.

   

  W panelu dyskusyjnym udział wezmą: Zbigniew Kossowski – psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), również psychoanalityk dzieci i młodzieży, prowadzi praktykę prywatną w Warszawie) oraz  Ewa Saciłowska – Gąsior  – psychoanalityczka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA) i superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

   

  Prof. Adam Lipszyc – filozof, tłumacz, eseista, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk. Autor takich książek jak: Ślad judaizmu w filozofii XX wieku (2009), Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera (2011), Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina (2012), a także Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie (2015), Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (2018). Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki., pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody „Literatury na Świecie“ im. Andrzeja Siemka, nagrody AllinazKulturstifung i Nagrody Literackiej Gdynia. Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (Kraków, 2018).

   

  „To jest filozoficzna książka o Freudzie. Staram się w niej pokazać, że z pism twórcy psychoanalizy wydobyć można splot koncepcji, które w sposób atrakcyjny opisują logikę ludzkiego doświadczenia. W moim przekonaniu, we Freudowską wizję człowieka wpisane są trzy ogólne tezy. Oto one: 1) człowiek jest wykolejonym zwierzęciem; 2) człowiek jest istotą wewnętrznie poróżnioną; 3) człowiek jest istotą społeczną ze społeczeństwem nieodwołalnie skłóconą. W siedmiu kolejnych rozdziałach próbuję te trzy uszczegółowić, rozwinąć i skomplikować. Moim celem nie jest odtworzenie źródłowej myśli Freuda, lecz jej częściowa modyfikacja przeprowadzona w trybie krytycznej lektury wybranych tekstów autora Objaśnienia marzeń sennych. W lekturze tej kieruję się trzema konceptami. Po pierwsze, staram się wygrywać napięcia rozdzierające owe teksty, tak by ujawnić nowe znaczenia, którego samemu Freudowi nie udało się wyrazić w sposób klarowny. Po drugie, modyfikując myśl twórcy psychoanalizy podążam nierzadko za późniejszymi teoretykami tej tradycji. Po trzecie, koncepcje Freuda łączę z ideami spadkobierców tradycji odmiennej, a mianowicie żydowskiego mesjanizmu. Wplatając cienką teologiczną myśli w psychoanalityczną materię, tworzę heterogeniczne konstrukty myślowe, które określam tu mianem „spekulacji marańskich“. Spekulacje te dotyczą zaś spraw najważniejszych:naszej cielesności, języka, pragnienia – i szczęścia“.

   

  (Adam Lipszyc, Freud: Logika doświadczenia – Spekulacje marańskie. Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo 2019).

  Wykład odbędzie się 29 stycznia 2020 (środa)
  Miejsce wykładu: Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

   

  Wykład będzie transmitowany do Gdańska, Krakowa, Płocka, Szczecina i Wrocławia

   

  Miejsca transmisji :

   

  Gdańsk:
  Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204

  (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG, Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Sopocie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członków i kandydatów PTPa)

   

  Kraków:

  Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej

  ul. Śliska 16/2

   

  Kraków:

  Mind Center
  ul. Dworska 13,  ( telefon: 723 789 602)

   

   

  Płock:

  ul. Piekarska 14/7

   

  Szczecin;

  Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej Continuum,
  ul. 5Lipca 14/4

   

  Wrocław:

  ul. Solskiego 32/2

   

  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, studenci uczelni wyższych 20 zł; za udział w transmisji 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „Adam Lipszyc – wykład”). W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem (prosimy o odliczoną kwotę).

   

  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

  ul. Lwowska 5 m. 6

  00-660 Warszawa

  Tel: +48 22 659 22 09

  www.psychoanaliza.org.pl

  www.facebook.com/PTPaWarszawa

 • środa, 30 września 2020

  Wykład otwartyPiotr Dworczyk : Winnicott i Bion w dialogu, cz. 1. Punkt odniesienia

  Szanowni Państwo, z powodów organizacyjnych zgłoszenia na wykład przyjmujemy jedynie do 26 września 2020 (sobota), do końca dnia.

   

  Piotr Dworczyk – jest psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalitycal Association oraz psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od ponad 30 lat pracuje klinicznie z młodzieżą i dorosłymi, w ramach praktyki prywatnej i jako superwizor kilku ośrodków i zespołów terapeutycznych. Od 2015 roku jest członkiem grupy seminaryjnej psychoanalityków Europy Środkowej i Wschodniej, pracującej w oparciu o post-bionowską teorię pola pod kierunkiem Giuseppe Civitarese. Ponadto uczestniczy w seminarium „Czytanie Biona” przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, seminarium bionowskim prowadzonym przez Avnera Bergsteina, oraz seminarium „Teksty współczesnej psychoanalizy. Tradycja kleinowska”. Obszarem jego zainteresowań teoretycznych jest dialog między różnymi podejściami.

  Wykład odbędzie się 30 września 2020 (środa) NOWY TERMIN!
  Miejsce wykładu: godz. 20.15 platforma Zoom

   

  Opłata za udział w transmisji 20 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 z dopiskiem: wykład Piotra Dworczyka

   

  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

   

  Dla członków i kandydatów PTPa udział w wykładzie jest bezpłatny.

   

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.

   

 • piątek, 16 października 2020

  Wykład otwartyPatrick Miller: The early shapes of psychic life as forerunners of (bi)sexuality.

  Z przykrością informujemy, że wykład Patricka Millera został odwołany. Planowany termin wykładu: wiosna 2021.
  O zwrot opłaty za wykład prosimy pisać do skarbniczki PTPa pani Magdaleny Jusińskiej na adres mjusinska@wp.pl

   

  (Przetłumaczony tytuł i artykuł prześlemy w późniejszym terminie)

   

  Patrick Miller – jest dr n. med., psychiatrą, psychoanalitykiem, analitykiem szkoleniowym i superwizorem International Psychoanalytical Association, Psychoanalytical Society for Training and Research (Paryż), Center for Advanced Psychoanalytical Studies (Princeton). Jest autorem książek ” Le Psychanalyste pendant la Seance” (Presses Universitaires de France, 2001) i Driving Soma: A Transformational Process in the Analytic Encounter (Routledge, 2018) i wielu innych artykułów i publikacji.

   

  Wykład odbędzie się 16 października 2020 (piątek)
  Miejsce wykładu: Siedziba PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 19:00 i platforma Zoom

  Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci uczelni wyższych 20 zł, za udział w transmisji 30 zł, na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 z dopiskiem; Wykład Patricka Millera.

  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

  Dla członków i kandydatów PTPa udział w wykładzie jest bezpłatny.

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.

 • sobota, 21 listopada 2020

  KonferencjaI Konferencja ONLINE: „Psychoanaliza – od kołyski do…”

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na konferencję:
  PSYCHOANALIZA DZIECI I MŁODZIEŻY
  21 listopada 2020 r.
   

  Gośćmi konferencji będą:
   

  Pauline Lee (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Tytuł referatu: „Powrót do seksualności dziecięcej w żłobku”
   

  Dr Pauline Lee jest psychoanalityczką i konsultantką w zakresie psychologii klinicznej. Pracuje w NHS i jest kierownikiem klinicznym i strategicznym ds. zdrowia psychicznego rodziców niemowląt w rejonie Greater Manchester w Wielkiej Brytanii. Jest odpowiedzialna za tworzenie usług z zakresu zdrowia psychicznego dla rodziców i niemowląt, opartych na podejściu psychoanalitycznym w 10 gminach tego regionu. Dr Lee pracuje jako psychoanalityczka w prywatnej praktyce. Szczególnie interesuje ją okres niemowlęctwa i prymitywne stany umysłu i ciała u dorosłych.
   

  Majlis Winberg Salomonsson (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Tytuł referatu: „Intymność zablokowana i uformowana: Historia dziewczynki od niemowlęctwa do psychoterapii dziecka”
   

  Majlis Winberg Salomonsson jest szkoleniową i dziecięcą psychoanalityczką Szwedzkiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Sztokholmie. Pracuje w prywatnej praktyce oraz jako konsultant-psychoanalityk w Centrum Zdrowia Dziecka „Mama Mia” w Sztokholmie. Doktorat z psychiatrii dziecięcej uzyskała na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, a obecnie jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Opieki Rozrodczej i Okołoporodowej Karolinska Institutet w Sztokholmie. Jej akademicki projekt badawczy porównał psychoanalityczne leczenie matek i niemowląt (MIP) ze szwedzką rutynową opieką nad dzieckiem w badaniu katamnestycznym, gdy dzieci osiągnęły wiek 4 i pół roku.
   

  Opublikowała artykuły dotyczące przeniesienia w psychoanalizie dzieci, pracy psychoanalitycznej z dziećmi i młodzieżą, a także na temat doświadczeń matek i analityków związanych z psychoanalizą relacji matka-dziecko. Jej książka, napisana wraz z Björnem Salomonssonem, została opublikowana przez Routledge w 2016 roku: „Psychoanalytic Dialogues with Children and Adolescents” (po francusku: „A quoi pensent les enfants”. 2014, Toulouse: Erès).
   

  Jest wykładowczynią i superwizorką w Szwedzkim Instytucie Psychoanalitycznym oraz w Europejskim Instytucie Psychoanalitycznym, w Programie Szkoleń Psychoanalitycznych Dzieci i Młodzieży, EPI CAP Training Program. Od 2017 roku jest europejską przewodniczącą IPA Committee of Child and Adolescent Psychoanalysis, COCAP. Od 2015 roku jest członkiem Dziecięcego Forum Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej.
   

  Björn Salomonsson (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Tytuł referatu: „Spójrz mi w oczy”: Unikanie wzroku u małych dzieci, jego powody i możliwe konsekwencje
   

  Björn Salomonsson jest psychoanalitykiem szkoleniowym i dziecięcym Szwedzkiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Sztokholmie, pracującym w prywatnej praktyce oraz w Centrum Zdrowia Dziecka „Mama Mia”. Jest Profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Opieki Rozrodczej Instytutu Zdrowia Kobiet i Dzieci Karolinska Institutet. Jego badania porównują psychoanalityczne leczenie matki i niemowlęcia ze szwedzką rutynową opieką nad dzieckiem. Obecnie kontynuuje randomizowane badanie kontrolowane we współpracy z Majlis Winberg Salomonsson, jako badanie kontrolne, gdy dzieci osiągną wiek 4 i pół roku. Kieruje również finansowanym ze środków federalnych projektem klinicznym obejmującym krótką terapię rodzic-niemowlę w lokalnych ośrodkach zdrowia dziecka. W Instytucie Karolinska zakończono już badanie ilościowe i jakościowe.
   

  Wraz z Johanem Normanem opublikował artykuły na temat kontenerowania w psychoanalizie dziecięcej, analizie dzieci z ADHD, doświadczeń estetycznych, psychoanalizy relacji niemowlęcia z matką oraz indywidualnie publikował prace na temat analitycznej prezentacji przypadków zgodnie z metodą „tkania myśli”. Jego książka „Psychoanalytic Therapy with Infants and Parents: Practice, Theory and Results” została opublikowana przez Routledge 2014 i przetłumaczona w językach włoskim, katalońskim i portugalskim. Kolejna książka, napisana z Majlis Winberg Salomonsson, została opublikowana przez Routledge w 2016 roku: „Psychoanalytic Dialogues with Children and Adolescents” (po francusku: „A quoi pensent les enfants”. 2014, Toulouse: Erès). Trzecia książka, Psychodynamic Interventions during Pregnancy and Infancy, ukazała się nakładem Routledge w 2018 roku. Jedna książka jest obecnie tłumaczona na język polski.
   

  Jest honorowym członkiem Psychoanalytic Center of California oraz członkiem la Societé Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent w Paryżu.

   

   

  Rejestracja online na konferencję w dniu 21.11.2020 – godzina zostanie podana później.
  Rozpoczęcie konferencji o godzinie 10:00, zakończenie o godzinie 16:30.
   

  Opłata konferencyjna: 160 zł do 23.10.2020, 200 zł do 15.11.2020
  Studenci: 80 zł do 23.10.2020, 100 zł do 15.11.2020
  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

   

  Dnia 15.11.2020 zostają zamknięte zapisy na konferencję.
   

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku oraz materiałów, które będą rozsyłane na kilka dni przed konferencją.
  W przypadku zgłoszenia przez instytucję, prosimy o podanie adresów mailowych uczestników.
   

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   

  Informacji udziela również sekretariat PTPa, tel 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 10-13, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

 • środa, 2 grudnia 2020

  Wykład otwartyPanel kandydatów PTPa: CO JESZCZE MOŻE POMIEŚCIĆ SESJA ANALITYCZNA? WARSZTAT PSYCHOANALITYKA W PRACY Z PIERWOTNYMI STANAMI UMYSŁU

  Wykład został przesunięty z 25 listopada na 2 grudnia

  Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada 2020

   

  Moderowanie: Anna Gąsiorowska-Krawczyk
  (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej. OPMP w Poznaniu)
  Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu pacjenta

   

  Michał Rożko
  (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Praktyka prywatna we Wrocławiu)
  Przeciwprzeniesieniowy sen w konsultacji psychotycznego pacjenta

  ABSTRAKT

   
   

  Katarzyna Procenko-Słaboszowska
  (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Praktyka prywatna w Gdańsku)
  Wczesna trauma w teorii i praktyce psychoanalitycznej

  ABSTRAKT

   
   

  Jakub Bobrzyński
  (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Praktyka prywatna w Krakowie)
  Szukanie słów dla niemych doświadczeń – stany autystyczne u pacjentów dorosłych w ujęciu psychoanalitycznym

  ABSTRAKT

   
   

  Wykład odbędzie się 02 grudnia 2020 (środa)
  Platforma Zoom, godz. 20.15

   

  Opłata z udział w wykładzie: 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Panel Kandydatów

   

  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl

   

  Dla członków i kandydatów PTPa udział w wykładzie jest bezpłatny.

   

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.


   

 • środa, 24 lutego 2021

  Wykład otwartyWIKTOR SEDLAK: „Emocjonalny rozwój klinicysty”

  LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

   

  Wykład towarzyszy wydaniu książki autora; „Superego, ideały ego i ślepe plamki u psychoanalityka. Emocjonalny rozwój klinicysty”. Książka ukaże się w lutym 2021, nakładem wydawnictwa Imago.

   

  Wiktor Sedlak – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria w Polsce i w Niemczech; był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kioto w Japonii. Prowadzi prywatną praktykę w północnej Anglii.

   

  Wykład był wygłoszony w Gdańsku, w listopadzie 2019 r.

   

  Wykład odbędzie się 24.02. 2021 (środa)
  Miejsce i godzina: platforma Zoom godz.20.15

  Opłata za udział w transmisji 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: wykład Wiktora Sedlaka
  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl
  Dla członków i kandydatów PTPa udział w wykładzie jest bezpłatny.

   

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.

 • środa, 10 marca 2021

  Wykład otwartyTomasz Kudelski: Pojęcie „reverie” w teorii Biona i jego zastosowania we współczesnej psychoanalizie.

  LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

   

  Tomasz Kudelski – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor PTPa, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor PTPP, szkoleniowy analityk grupowy i superwizor IGA „Rasztów”. Pracuje w prywatnym gabinecie z dorosłymi i młodzieżą. Zainteresowany teorią Biona oraz psychoanalizą post-kleinowską.

   

  Wykład odbędzie się 10 marca 2021 (środa)
  Miejsce wykładu: godz. 20.15 platforma Zoom


  Opłata za udział w transmisji 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: wykład Tomasza Kudelskiego


  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.


  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl


  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • środa, 31 marca 2021

  Wykład otwartyMajlis Winberg Salomonsson: Wykład z Cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci”.

  Majlis Winberg Salomonsson (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne) – „Będziesz bardziej martwa niż trup”: Psychoanaliza z 7-letnią dziewczynką

   

  Zapisy przyjmujemy do 24 marca 2021.

  Prosimy nie wpłacać opłaty za wykład po tym terminie.

  Wykład odbędzie się 31 marca 2021 (środa)
  Miejsce i godzina: platforma Zoom godz. 20:30 do 22:00


  Opłata za udział w transmisji 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: z dopiskiem: „Majlis Winberg Salomonsson”


  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.


  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl


  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • sobota, 22 maja 2021

  XXII konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoOblicza seksualności

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na:
  XXII KONFERENCJĘ „OBLICZA SEKSUALNOŚCI”
  która odbędzie się 22 maja 2021r. od godz. 10:00 do 16:30 na platformie Zoom

   

  Referaty wygłoszą:

   

  Anna Czownicka – „Od popędu do prawdziwego self: teoria seksualności z perspektywy niezależnej” (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Anna Czownicka, dr n. hum., psycholożka, psychoanalityczka dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Analityczka szkoleniowa i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, była prezes PTPa. Była adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, od trzydziestu lat prowadzi własną praktykę psychoanalityczną. Prowadzi liczne seminaria teoretyczne i kliniczne, również cykliczne seminaria poświęcone podejściu niezależnemu w psychoanalizie. Tłumaczka literatury psychoanalitycznej, w tym dzieł D. W. Winnicotta.

   

  Ilka Quindeau – „Przypisanie płci jako enigmatyczna wiadomość” (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Ilka Quindeau jest profesorem psychologii klinicznej i psychoanalizy. Była prezydentką Międzynarodowego Uniwersytetu Psychoanalitycznego (IPU) w Berlinie.
  Wyszkolona jako psycholog kliniczny i socjolog, obecnie pracuje jako analityk szkoleniowy i superwizor w niemieckim i międzynarodowym towarzystwie psychoanalitycznym (DPV/IPA). Opublikowała ponad 100 artykułów i rozdziałów w książkach oraz jest autorką i redaktorką kilku książek. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują traumę, społeczeństwa post-wojenne, badania nad płcią i seksualnością.

   

  Andrea Sabbadini – „Intymne spotkania: na kozetce i na ekranie” (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Andrea Sabbadini jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz jego byłym Sekretarzem Honorowym i dyrektorem wydawnictwa. Pracuje w prywatnej praktyce w Londynie, jest honorowym starszym wykładowcą na University College London (UCL), konsultantem IPA w Komisji Kultury, dyrektorem Europejskiego Festiwalu Filmów Psychoanalitycznych (EPFF) i byłym powiernikiem/kuratorem Muzeum Freuda.
  Był redaktorem i założycielem czasopisma Psychoanalysis and History, a także redaktorem działu recenzji książek (2000-2008) i recenzji filmów (2009-2014) w International Journal of Psychoanalysis.
  Jest autorem książek Boundaries and Bridges: Perspectives on Time and Space in Psychoanalysis (Karnac 2014) oraz Moving Images: Psychoanalytic Reflections on Film (Routledge 2014). Redagował Even Paranoids Have Enemies (1998), The Couch and the Silver Screen (2003), Projected Shadows (2007) oraz Psychoanalytic Perspectives on Virtual Intimacy i Communication in Film (2019) (wszystkie opublikowane przez Routledge).

   
   

  Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Aby uczestniczyć w konferencji niezbędne jest posiadanie konta Zoom. Można je bezpłatnie założyć na stronie: https://zoom.us/signup.

   

  Opłata konferencyjna: 190 zł (do 01.05.2021), 230 zł (do16.05.2021), studenci uczelni wyższych 90 zł (do 01.05.2021) i 120 zł (do 16.05.2021).

   

  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

   

  Warunkiem uczestniczenia w konferencji, oprócz uiszczenia opłaty, jest zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do rejestracji oraz materiałów konferencyjnych.

   

  Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 16.05.2021r.

   

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

   

  Więcej informacji w sekretariacie PTPa tel 22 659 22 09 oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   
   

  23 maja 2021 o godz. 17:00 proponujemy „Krótki film o miłości” K. Kieślowskiego.

   

  Od 18:40 planujemy dyskusję z udziałem Andrei Sabbadiniego i dr Kuby Mikurdy.
  Dyskusja również odbędzie się na platformie Zoom. Udział wyłącznie dla uczestników konferencji, łączenie na dyskusję będzie się odbywać za pomocą tego samego linku.

   

  dr Kuba Mikurda – reżyser, badacz filmu, kierownik Instytutu Nauk o Sztuce i Pracowni Eseju Filmowego Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracował jako krytyk filmowy, dziennikarz i wydawca (m.in. Canal+, Ha!art, Krytyka Polityczna). Opublikował m.in. „Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič” (2015), zredagował m.in. „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama” (2011) i „Boro, l’ile d’amour. The Films of Walerian Borowczyk” (2015, wspólnie z Kamilą Kuc i Michałem Oleszczykiem). W 2018 roku zrealizował swój debiut filmowy – pełnometrażowy dokument „Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka”, nagrodzony Nosem Chopina dla najlepszego dokumentu o muzyce i sztuce na 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Aktualnie pracuje nad filmem dokumentalnym poświęconym burzliwym losom filmu „Na srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego.

   

  Udział w projekcji filmu tylko dla uczestników Konferencji.

   

  Plakat

 • środa, 23 czerwca 2021

  Wykład otwartyBjörn Salomonsson: Wykład z Cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dziecięcą”.

  Björn Salomonsson (Szwedzkie Towarzystwo Psychoanalityczne) – „The role of visual imagery and metaphor in psychoanalytic parent-infant therapy”.

   

   

  Zapisy przyjmujemy do 16 czerwca 2021.

  Prosimy nie wpłacać opłaty za wykład po tym terminie.

  Wykład odbędzie się 23 czerwca 2021 (środa)
  Miejsce i godzina: platforma Zoom godz. 20:30 do 22:00


  Opłata za udział w transmisji 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: z dopiskiem: „Björn Salomonsson”


  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.


  Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl


  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • środa, 22 września 2021

  Wykład otwartyJeanne Magagna: Wykład z Cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dziecięcą”.

  Jeanne Magagna (British Psychoanalytic Council) – „Obecność terapeuty w pracy z anorektycznym dzieckiem w wieku poprzedzającym dojrzewanie.”

   

   

  Zapisy przyjmujemy do 15 września 2021.

  Prosimy nie wpłacać opłaty za wykład po tym terminie.

   

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład.

   

  Dr Jeanne Magagna jest psychoterapeutką dzieci, dorosłych i rodzin. Szkoliła się w Klinice Tavistock. Kierowała działami psychoterapii Szpitala Dziecięcego Great Ormond Street w Londynie, gdzie specjalizowała się w pracy z dziećmi i rodzinami, u których występowały zaburzenia odżywiania, psychozy lub ogólne wycofanie z życia. Jej specjalnym obszarem zainteresowań jest obserwacja niemowląt i znaczenie tej metody dla rozumienia niewerbalizowanych uczuć obecnych w pracy klinicznej, we wczesnej interwencji i diagnozie pediatrycznej. Uczy i publikuje na całym świecie.

  Jest współredaktorką książki „Intimate Transformations: Babies with their Families” oraz redaktorką książki „The Silent Child: Communication without Words”. Jest też współredaktorką książki „Infant”.

  Jej nadchodząca książka, która ma być wydana przez wydawnictwo Routledge 21 listopada, nosi tytuł „A Psychotherapeutic Understanding Children and Adolescents suffering from Eating Disorders: Ways to Release the Imprisoned Self.”

  Wykład odbędzie się 22 września 2021 (środa)
  Miejsce i godzina: platforma Zoom godz. 20:15


  Opłata za udział w transmisji 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: z dopiskiem: „Jeanne Magagna”


  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do wykładu.


  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl


  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • sobota, 25 września 2021

  CyklU-RODZINY ANALITYCZNE

  Cykl jest próbą spotkań wokół postaci zmarłych Analityków, a przede wszystkim ich żywych tekstów. Będziemy starali się analizować je od strony pracy klinicznej oraz z perspektywy podstawowych pytań filozoficznych.
  Formuła „U-Rodziny”, mamy nadzieję, pozwoli na bardziej swobodną i osobistą atmosferę spotkań.
  Gospodarzem Cyklu U-Rodziny ANALITYCZNE jest Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
  Pierwsze U-Rodziny W. R. B i o n a odbędą się w dwóch częściach
  25 i 26 września 2021 na platformie ZOOM (w godzinach 09:00-12:00).
   
  Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem prosimy kierować na adres
  U.Rodziny.Analityczne@gmail.com
  Link wyślemy na tydzień przed spotkaniem.
   
   
  P R O G R A M
   
  25 września/sobota. Moderuje Anna Gąsiorowska-Krawczyk
   
  Michał Łapiński. Wykład: Wilfred Ruprecht Bion (1897 – 1979) — o co chodziło temu rzecznikowi niełatwych prawd?
  Dyskusja
   
  Ewa Wojciechowska/ Bartosz Puk/ Justyna Zalewska
  Z perspektywy Psychoanalityków
  Dyskusja
   
  26 września/niedziela. Moderuje Adam Lipszyc
   
  Joanna Szkudlarek, Adam Lipszyc
  Z perspektywy Filozofów
   
  Ewa Kobylińska-Dehe/ Adam Lipszyc/ Michał Łapiński/ Bartosz Puk/
  Ewa Wojciechowska/ Justyna Zalewska

  P A N E L
   
  Plakat

 • sobota, 20 listopada 2021

  KonferencjaV Konferencja PTPa poświęcona myśli i teorii D.W. Winnicotta

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na:
   
  V KONFERENCJĘ poświęconą myśli i teorii D.W. Winnicotta
  „WINNICOTT i FREUD Punkty zbieżne i kierunki rozwoju teorii”
   
  20 listopada 2021 r.
   

  Referaty wygłoszą:
   

  Martine Girard (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
   
  Leopold Fulgencio (Instytut Psychologii Sao Paulo)
   
  Uczestnicy otrzymają przed konferencją artykuły wprowadzające do tematyki konferencji.
   
  Opłata konferencyjna: 190 zł (do 01.11.2021), 230 zł (do 14.11.2021), studenci oraz doktoranci uczelni wyższych 90 zł (do 01.11.2021) i 120 zł (do 14.11.2021).
  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

   

  Dnia 15.11.2020 zostają zamknięte zapisy na konferencję.
   

  Warunkiem uczestniczenia w konferencji, oprócz uiszczenia opłaty, jest zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do rejestracji oraz materiałów konferencyjnych.
   
  W przypadku zgłoszenia przez instytucję prosimy o podanie adresów mailowych uczestników.
   

  Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 14.11.2021 r. Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   

  Więcej informacji na stronie psychoanaliza.org.pl i w sekretariacie PTPa tel. 22 659 22 09 lub 739 981 502 oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • środa, 8 grudnia 2021

  Spotkania z Psychoanalizą DzieciANGELA JOYCE: „Analityk dziecięcy jako „nowy obiekt rozwojowy” dla małego dziecka z opóźnieniem rozwojowym”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na 4. spotkanie z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci”:

   

  ANGELA JOYCE: „Analityk dziecięcy jako „nowy obiekt rozwojowy” dla małego dziecka z opóźnieniem rozwojowym”

  który odbędzie się w środę 8 grudnia 2021 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom

   

  Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia 2021. Prosimy nie wpłacać opłaty za wykład po tym terminie.

   

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład.

   

  Angela Joyce jest członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoanalityczką dorosłych i dzieci oraz analityczką szkoleniową i superwizorką. Jako psychoanalityczka dziecięca szkoliła się w Anna Freud Center w Londynie, gdzie pomagała w tworzeniu pionierskiej psychoterapii psychoanalitycznej z rodzicami i niemowlętami. Jest przewodniczącą Winnicott Trust i członkiem zarządu Squiggle Foundation. Opublikowała wiele artykułów na temat interwencji klinicznych z rodzicami i niemowlętami, jest współautorką The Practice of Parent Infant Psychotherapy (Routledge 2005 i 2016), współredaktorką Reading Winnicott (Routledge 2011), napisała wstęp do tomu 6. dzieł zebranych D.W. Winnicotta (OUP 2016) oraz zredagowała tom referatów: Donald Winnicott and the History of the Present (Karnac 2017).

   

  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Angeli Joyce.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 05.12.2021.

   

  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).

   

  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl

   

  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • środa, 23 lutego 2022

  Wykład otwarty 23.02.2022EWA KOBYLIŃSKA-DEHE: „Cielesność, zamyślenie i technika psychoanalityczna”

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne we współpracy z Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN serdecznie zaprasza na wykład otwarty:
   
  EWA KOBYLIŃSKA-DEHE: „Cielesność, zamyślenie i technika psychoanalityczna”

  Który odbędzie się w dniu 23.02.2022 o godzinie 20:15
   
  Ewa Kobylińska-Dehe – dr hab., profesorka Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej), psychoanalityczka, filozofka i kulturoznawczyni, profesorka wizytująca w International Psychoanalytic University w Berlinie, superwizorka i wykładowczyni we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym, analityczka szkoleniowa w Instytucie im. Anny Freud we Frankfurcie. Członkini honorowa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, filozoficzny wymiar psychoanalizy, cielesność w psychoanalizie, rozumienie sceniczne, granice reprezentacji. Najnowsze publikacje: Psychoanaliza między hermeneutyką i neuronauką (2021), Gegen die Ausdünnung der Erfahrung. Psychoanalyse und die responsive Phänomenologie / Przeciw rozcieńczaniu doświadczenia (Psychoanaliza i fenomenologia responsywności (2021), Leiblichkeit und Reverie (Cielesność i zamyślenie (2022), Tylko obcy może nas uratować (2022).
   
  Wykład (bez dyskusji) będzie nagrywany dla celów naukowo-dydaktycznych Autorki i organizatorów.
   
  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Ewy Kobylińskiej-Dehe oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 16.02.2022.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członków zespołu Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN udział w wykładzie jest bezpłatny.

  Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej

 • środa, 23 marca 2022

  Wykład otwartyJEANNE MAGAGNA – „Ręce, które mówią: komunikowanie się bez słów”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na 5. spotkanie z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci”:
   
  JEANNE MAGAGNA – „Ręce, które mówią: komunikowanie się bez słów”
   
  które odbędzie się w środę 23 marca 2022 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom.
  Zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca 2022.
   
  Dr Jeanne Magagna pracuje jako psychoterapeutka z dziećmi, dorosłymi i rodzinami. Szkoliła się w klinice Taivstock, gdzie kierowała ośrodkiem psychoterapeutycznym w londyńskim Great Ormond Street Hospital for Children. Tam specjalizowała się w pracy z dziećmi i rodzinami, osobami u których występowały zaburzenia odżywiania, psychozy czy uporczywe wycofanie się z życia. Jej szczególnym obszarem zainteresowań jest obserwacja niemowląt i znaczenie tej obserwacji w rozumieniu niewerbalizowanych uczuć obecnych w pracy klinicznej, we wczesnej interwencji i w badaniach pediatrycznych.
   
  Jeanne uczy i publikuje na całym świecie. Jest współredaktorką książek „Intimate Transformations: Babies with their Families”, „Infant” i redaktorką „The Silent Child: Communication without Words”.
  Jej książka, „A Psychotherapeutic Understanding of Eating Disorders in Children and Young People. Ways to Release the Imprisoned Self”, ukazała się we wrześniu 2021 r.
   
  Wykład (bez dyskusji) będzie nagrywany dla celów naukowo-dydaktycznych Autorki i organizatorów.
    
  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Jeanne Magagna oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 16.03.2022.

    

  Całkowity przychód z wykładu przeznaczony będzie na pomoc Ukraińskiemu Towarzystwu Psychoanalitycznemu.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
    
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członków zespołu Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • sobota, 28 maja 2022

  KonferencjaXXIII Konferencja PTPa „MELANCHOLIA”

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na:
   
  XXIII KONFERENCJĘ PTPa
  „MELANCHOLIA”
   
  która odbędzie się 28 maja 2022 r.
   

  Referaty wygłoszą:
   

  ROSINE PERELBERG (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  „Miłość i melancholia w analizie kobiety przez kobietę” (online)
   
  Rosine Jozef Perelberg – psychoanalityczka, prezes Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, profesor w Zakładzie Psychoanalizy na University College London oraz członek korespondent Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uzyskała tytuł doktorski z antropologii społecznej w London School of Economics.
  Jest redaktorką wielu książek, m.in. Psychoanalytic Understanding of Violence and Suicide (1997), Freud: A Modern Reader (2006), Time and Memory (2007), Dreaming and Thinking (2000, polskie wydanie pod tytułem Marzenia senne i myślenie, Ingenium 2008), The Greening of Psychoanalysis (2017, razem z Gregorio Kohonem ) oraz Psychic Bisexuality: A British- French Dialogue (2017), która w 2019 roku została wyróżniona przez American Board & Academy of Psychoanalysis nagrodą Book Prize for Best Edited Book.
  Profesor Perelberg jest także autorką książek Time, Space and Phantasy (2008), Murdered Father, Dead Father: Revisiting the Oedipus Complex (2015) oraz Sexuality, Excess and Representation (przetłumaczonej na język francuski i wydanej przez PUF). W 2007 r. została uznana za jedną z dziesięciu kobiet roku przez brazylijską Narodową Radę Kobiet. Pracuje w Londynie w ramach prywatnej praktyki.
   
  IWONA OLECHOWSKA (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  „Cień obiektu, który nie zniewoli ego. Konflikt między żałobą a melancholią”
   
  Iwona Olechowska – psychoanalityczka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutka szkoleniowa, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, pełni funkcje szkoleniowe w PTPa
   
  DAWID BIEŃKOWSKI (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  „Życie to napełnianie dziurawego wiadra. O doświadczeniu daremności i depresyjnej rezygnacji”
   
  Dawid Bieńkowski – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi seminaria i superwizje. Związany z terapeutycznymi szkołami w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Autor trzech powieści: Jest, Nic, Biało-czerwony wydanych na początku lat dwutysięcznych.
   

  Konferencja odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, miejsce: „Kinoteka” – sala nr 7 („Wiedza”).
   
  Rozpoczęcie konferencji godz 10:00, zakończenie godz. 17:00. Początek rejestracji o 9:00.
   
  Opłata konferencyjna wynosi 370 zł do 14 maja 2022, po tym terminie 400 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 maja 2022 lub do wyczerpania miejsc.
  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)
  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl.
   
  Informacje: sekretariat PTPa, tel: 739 981 502 (pon. wt. czw. 10-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl
   
  PROGRAM KONFERENCJI

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • środa, 1 czerwca 2022

  Wykład otwartyPUMPI HAREL – „Bezmiar pomiędzy milimetrami”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na 6. spotkanie z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci”:
   
  PUMPI HAREL – „Bezmiar pomiędzy milimetrami”
   
  które odbędzie się w środę 1 czerwca 2022 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom

  Zgłoszenia przyjmujemy do 29 maja 2022.

  W swoim wykładzie Pumpi Harel zadaje pytanie w jaki sposób „możemy tak poszerzyć nasze widzenie, by uchwycić więcej … niewidocznych aspektów ze spektrum” (Bion 1967) w naszej analitycznej pracy? Dając nam winiety swojej pracy z dwójką dziecięcych autystycznych pacjentów pokazuje nam „drobne ruchy, które stają się możliwe i służą jako początek „mikrotransformacji”.
   
  Pumpi Harel jest szkoleniową analityczką dzieci, młodzieży i dorosłych w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, psycholożką kliniczną i terapeutką ekspresyjną. Jest nauczycielką i superwizorką w Izraelskim Instytucie Psychoanalitycznym, a także superwizorką w różnych programach psychoterapii zorientowanych psychoanalitycznie. Jest członkinią komitetu zarządzającego Lechol Nefesh, stowarzyszenia non-profit zapewniającego intensywną psychoterapię psychoanalityczną w sektorze publicznym dla osób o niskich dochodach. Prowadzi prywatną praktykę w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
    
  Wykład (bez dyskusji) będzie nagrywany dla celów naukowo-dydaktycznych Autorki i organizatorów.
    
  Opłata za udział w wykładzie: 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Pumpi Harel oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 29.05.2022.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
    
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członków zespołu Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • niedziela, 11 września 2022

  dr Zbigniew Sokolik

  Ze smutkiem i żalem informujemy, że 11 września 2022r. umarł dr Zbigniew Sokolik – nestor i jeden z pionierów psychoanalizy w powojennej Polsce, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
   
  Zarząd PTPa

 • środa, 28 września 2022

  Wykład otwartyRUTH WEINBERG – „Geograficzne pomieszanie”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na 7. spotkanie z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci”:
   
  RUTH WEINBERG – „Geograficzne pomieszanie” i jego znaczenie dla rozumienia procesu analitycznego.
   
  które odbędzie się w środę 28 września 2022 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom

  Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2022.
    
  Ruth Weinberg jest psychologiem klinicznym i psychoanalitykiem szkoleniowym w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Jest kierowniczką ścieżki C/A w Israely Psychoanalytic Training Institution. Uczy psychoterapii na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Przez wiele lat pracowała jako psycholog w ośrodku opieki dziennej dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Jej główne obszary zainteresowań w psychoanalizie to pierwotne stany psychiczne oraz pisma Donalda Meltzera. Obecnie pracuje z dziećmi i dorosłymi w prywatnej klinice.
    
  W wykładzie Ruth Weinberg pokazuje, jak pojęcie geograficznego pomieszania – używane przez Meltzera – umożliwia lepsze rozumienie tego, co dzieje się w czasie sesji analitycznej. Meltzer (1967) użył pojęcia geograficznego pomieszania do opisu rozwojowego i psychicznego pomieszania pomiędzy self i innym, wynikającego z masywnej projekcji części siebie w ciało matki. Geograficzne pomieszanie ma krytyczne znaczenie dla procesu separacji i indywiduacji, ale może pojawiać się także w innych – krytycznych okresach rozwojowych.
  W wykładzie Weinberg przybliża znaczenie tego pojęcia w okresie wczesnego dzieciństwa i adolescencji oraz opisuje związek między nieświadomą fantazją i osobowością wykorzystując bogaty materiał kliniczny. Przedstawia kilka spotkań z 4 letnim chłopcem z trudnościami separacyjnymi. Na przykładzie rysunków i tworzonych przez niego historii pokazuje jego nieświadome fantazje. Tego samego pacjenta przedstawia w okresie adolescencji, gdy przyszedł na terapię z powodu trudności w zachowaniu oraz lęków o własną orientację seksualną. Opisuje (przytaczając fragmenty sesji) 4 etapy pracy analitycznej z nim.
  W zaprezentowanym przypadku, intruzywna fantazja prowadziła we wczesnym dzieciństwie do pomieszania pomiędzy self a innym, lęków klaustrofobicznych i trudności w procesie separacji-indywiduacji. Później, w adolescencji, która stwarza pole dla dalszego przetwarzania konfliktów, fantazja ta powróciła wraz z nowym wymiarem orgazmicznej seksualności.
    
  Wykład (bez dyskusji) będzie nagrywany dla celów naukowo-dydaktycznych Autorki i organizatorów.
    
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Ruth Weinberg oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 25.09.2022.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
    
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członków zespołu Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • sobota, 1 października 2022

  CyklU-RODZINY D.W. WINNICOTTA

  Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z Cyklu U-Rodzin Analitycznych.
   
  Tym razem chcemy dyskutować i świętować to co dostaliśmy od Donalda Winnicotta.
   
  U-Rodziny D.W. Winnicotta odbędą się 1 i 2 października (10-13) na ZOOMie.
   
  Gospodarzami spotkania jest Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy IFiS PAN.
   
  PROGRAM
  1 października/ sobota (10-13)
  moderuje Anna Gąsiorowska-Krawczyk
   
  Anna Czownicka
  Beata Maciejewska-Sobczak, Olga Pilinow
  Z perspektywy Psychoanalityków
   
  2 października/ niedziela (10-13)
  moderuje Adam Lipszyc
   
  Agata Bielińska. Elżbieta Sala-Hołubowicz, Antoni Zając
  Z perspektywy Filozofów
   
  Anna Czownicka/Ewa Kobylińska Dehe/ Adam Lipszyc/ Ewa Modzelewska-Kossowska
   
  PANEL
   
  U-Rodziny D.W. Winnicotta odbędą się w dwóch częściach:
  1 i 2 października na platformie ZOOM (w godzinach 10:00-13:00).
   
  U-oRdziny D.W. Winnicotta odbędą się w dwóch częściach
  1 i 2 października na platformie ZOOM (w godzinach 10:00-13:00).
   
  🔹 REJESTRACJA:
  🔹 Aby połączyć się do wydarzenia konieczna jest rejestracja na platformie ZOOM poprzez zalogowanie/założenie konta. W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym omp.ifis@gmail.com lub poprzez wiadomości na profilu facebook.com/OsrodekMysliPsychoanalitycznej.

   
  SOBOTA, 1 paź 2022, godz. 10:00
  🔗link:
  https://zoom.us/j/86271214915?pwd=Y1RZYldBTTdoSWRsK0JYNGpUUE1qUT09
   
  Identyfikator spotkania: 862 7121 4915
  Kod dostępu: 573114
   
  NIEDZIELA, 2 paź 2022, godz. 10:00
  🔗link:
  https://zoom.us/j/84007669825?pwd=N1YrNkVYb0gycytPVTlyM2NhZ3BOQT09
   
  Identyfikator spotkania: 840 0766 9825
  Kod dostępu: 880127
   
   

   

 • środa, 5 października 2022

  Wieczór Wspomnieńdr Zbigniew Sokolik

  Na dzień 5 października zaplanowaliśmy Wieczór Wspomnień, spotkanie poświęcone pamięci dr. Zbigniewa Sokolika.

  O szczegółach tego spotkania poinformujemy niebawem.

 • sobota, 19 listopada 2022

  KonferencjaKonferencja PTPa – „CZY MUSZĘ WYBRAĆ – KOBIETA CZY MĘŻCZYZNA? – OKREŚLANIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ”

  

  LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA, DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ KONFERENCJĄ

   
   Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na:
   
  KONFERENCJĘ PTPa
  „CZY MUSZĘ WYBRAĆ – KOBIETA CZY MĘŻCZYZNA? – OKREŚLANIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ”
   
  która odbędzie się 19 listopada 2022 r.
   

  Referaty wygłoszą:
   

  Florence Guignard – Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  Rozwój seksualności i budowanie Self u współczesnych nastolatków
   
  Franco D’Alberton – Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  Niezgodność płciowa: pomiędzy pracą kliniczną, teorią i ideologią

   
  Heribert Blass – Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne
  „Jestem trans!” Teoretyczne i kliniczne aspekty dysforii płciowej w wieku dziecięcym i młodzieżowym
   

  Florence Guignard urodziła się w Genewie, gdzie studiowała i nauczała psychologii klinicznej oraz współpracowała w licznych projektach badawczych z Jeanem Piagetem. Szkolenie psychoanalitycznego odbywała w Genewie, u Raymonda de Saussure, Oliviera Flournoya i Rene Spitza, a od 1970 roku w Paryżu, u Serge’a Lebovici, Rene Diatkina, Michela Faina i Pierre’a Luqueta. W 1979 roku została członkiem, a w 1982 roku analitykiem szkoleniowym Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wraz z mężem Jeanem Begoinem należy do niewielkiej grupy kleinistów we Francji i angażuje się w promowanie zrozumienia teorii Melanie Klein i myślicieli postkleinowskich, takich jak Wilfred R. Bion, Herbert Rosenfeld i Donald Meltzer. Wraz z Annie Anzieu, Florence Guignard założyła w 1963 roku Towarzystwo Psychoanalizy Dziecięcej (Association pour la Psychoanalyse de l’Enfant), a w 1994 roku Europejskie Stowarzyszenie Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży (Societe Europeenne pour la Psychoanalyse de l’Enfant et de L’Adolescent). Była członkiem Komitetu ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży w IPA od momentu jego powstania w 1997 roku, a w latach 2010-2013 była jego przewodniczącą. Pełniła funkcję redaktora odpowiedzialnego za publikację L’Annee Psychoanalytique Internationale i w dalszym ciągu pozostaje członkiem kolegium redakcyjnego. W centrum jej zainteresowania znajduje się poczucie tożsamości, kobiecość i macierzyństwo, geneza zaburzeń psychicznych oraz problemy techniki psychoanalitycznej.
   
  Franco D’Alberton jest psychologiem klinicznym, psychoanalitykiem, ekspertem w dziedzinie psychoanalizy dzieci i młodzieży, członkiem Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz SEPEA – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży. W latach 1983-2017 pracował w publicznej służbie zdrowia, najpierw jako psycholog w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci, następnie jako konsultant psychologiczny na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego S. Orsola w Bolonii oraz adiunkt Wydziału Medycyny i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu w Bolonii na specjalizacji w pediatrii. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce. Zajmuje się leczeniem zaburzeń emocjonalnych, wspieraniem funkcji rodzicielskiej, opieką psychologiczną pacjentów ze schorzeniami organicznymi, wsparciem dla osób z różnicami w rozwoju seksualnym. Prowadzi grupy terapeutyczne i szkoleniowe skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, pracowników służby zdrowia, oraz superwizję indywidualną i grupową dla osób pracujących klinicznie. Jest autorem wielu artykułów z zakresu psychoanalizy dzieci i młodzieży.
   
  Dr n. med. Heribert Blass jest analitykiem treningowym i superwizorem psychoanalizy dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest także specjalistą medycyny psychosomatycznej i psychoterapii oraz psychiatrii. Jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (DPV) i IPA. Pełni funkcję prezesa Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF). Pracuje w prywatnej praktyce w Düsseldorfie w Niemczech. Opublikował wiele artykułów na temat męskiej identyfikacji i seksualności, roli obrazu ojca w życiu umysłowym człowieka, relacji między rzeczywistościami: wewnętrzną i zewnętrzną, a także na temat roli superwizji w szkoleniu psychoanalitycznym.
   
  Miejsce konferencji: Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1, sala 9B
   
  Rejestracja: 9:00-10:00. Zamknięcie konferencji: 17:00
   
  Opłata konferencyjna wynosi 450 zł do 30.10.2022, po tym terminie 500 zł. Studenci 250 zł.
  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.11.2022 lub do wyczerpania miejsc.
   

  LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA, DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ KONFERENCJĄ

   
  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).
  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl
   
  Aby skorzystać ze zniżki studenckiej, należy przesłać mailowo skan aktualnej legitymacji do sekretariatu PTPa oraz okazać ją przy rejestracji w dniu konferencji.
   
  Informacje: sekretariat PTPa tel. 739 981 502 e-mail: ptpa@psychoanaliza.org.pl

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  REGULAMIN KONFERENCJI

 • środa, 7 grudnia 2022

  Wykład otwartyELENA MOLINARI – „Odwrócenie ról: czy dziecko może wyśnić niemowlęce self matki?”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na
  8. spotkanie z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci”:
   
  ELENA MOLINARI – „Odwrócenie ról: czy dziecko może wyśnić niemowlęce self matki?”
   
  które odbędzie się w środę 7 grudnia 2022 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do 4 grudnia 2022.
   
   
  Elena Molinari jest psychoanalitykiem dzieci, młodzieży i dorosłych w Włoskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (SPI). Jest lekarzem specjalizującym się w pediatrii i psychoterapii. Od 2004 roku prowadzi zajęcia z neuropsychiatrii dziecięcej na kursie podyplomowym z terapii sztuką na Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie. Od 2021 roku jest członkiem zarządu Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, gdzie odpowiada za badania naukowe. Jest autorką książki „Field Theory in Child and Adolescent Psychoanalysis: Understanding and Reacting to Unexpected Developments” (London Routledge 2017), w której rozważa zastosowanie teorii Biona w analizie dziecięcej. Jest także współautorką wielu książek zbiorowych.
   
  Wykład (bez dyskusji) będzie nagrywany dla celów naukowo-dydaktycznych Autorki i organizatorów.
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Eleny Molinari oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 04.12.2022.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • środa, 1 lutego 2023

  Wykład otwartyALINA SCHELLEKES – „Wczesny rozwój emocjonalny i pierwotne stany umysłu: przegląd koncepcji”

  Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, który odbędzie się 1 lutego 2023 roku, o godzinie 20:30 na platformie Zoom.
   
  W artykule tym autorka skupia się na wczesnym rozwoju, zarówno w czasie ciąży, jak i we wczesnym niemowlęctwie, istotnym dla rozumienia pierwotnych stanów umysłu, z którymi spotykamy się w pracy klinicznej. Pierwszą perspektywą przyjętą w tych dociekaniach na temat początków umysłu, to perspektywa doświadczenia klinicznego i teorii psychoanalitycznych. W rozumieniu psychiki niemowlęcia ważną rolę odgrywają dwa główne teoretyczne podejścia psychoanalityczne: pierwsze akcentuje pierwotny narcyzm i konceptualizuje dziecko jako zanurzone w stanie umysłu będącym fuzją z pierwotnym obiektem; drugie podejście odnosi się do psychiki dziecka jako do odrębnej jednostki, która, od samego początku życia, zdolna jest doświadczać naturalnego poczucia odrębności od obiektu. Omawiane są implikacje kliniczne wynikające z każdego z tych teoretycznych podejść. Drugą przyjętą perspektywą, jest perspektywa psychoanalitycznej interpretacji obserwacji płodów i niemowląt oraz badań nad rozwojem. Te obserwacje i badania pogłębiają nasze rozumienie tworzenia się procesów myślenia, emocji i wzorców relacyjnych ogólnie na przestrzeni całego życia i w szczególnej sytuacji terapeutycznej. Autorka omawia również ograniczenia nieodłącznie związane z formułowaniem wywodzonych z sytuacji klinicznej, retrospektywnych wniosków na temat początków rozwoju emocjonalnego.
   
  Alina Schellekes jest przewodniczącą Frances Tustin Memorial Trust, analitykiem szkoleniowym Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykłada na uniwersytecie im. Sacklera w Tel-Aviv-ie na wydziale medycyny gdzie założyła w 2007 roku kierunek zaawansowanych studiów nad wczesnymi stanami umysłu. Jest laureatką nagród za wybitne osiągnięcia jako autorka artykułów psychoanalitycznych. Alina Schellekes od wielu lat przyjeżdża do Polski. W czerwcu 2022 roku wygłosiła wykład na konferencji „Opuścić autystyczne schronienie” współorganizowanej przez PTPP i Frances Tustin Memorial trust.
   
  Moderatorka – Ewa Modzelewska-Kossowska, Psychoanalityczka, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
   
  Tłumaczenie – Hanna Lisowska
   
  Dla członków i kandydatów PTPa i PTPP wstęp wolny, bez zapisywania się.
   
  Link do rejestracji połączenia na Zoomie zostanie wysłany drogą mailową wszystkim członkiniom i członkom, kandydatkom i kandydatom PTPP oraz PTPa do 27.01.2023 roku. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania imieniem i nazwiskiem.
   
  Osoby nie należące do PTPP i PTPa – rejestracji oraz płatności mogą dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://ptpp.pl/wydarzenia/seminaria-i-wyklady/ klikając „zapisz się” pod ogłoszeniem wykładu i podając dane uczestnika, oraz dane do faktury. Jest to obecnie jedyna forma rejestracji. Rejestracja i płatność jest możliwa najpóźniej do 27.01.2023 roku i po tym czasie płatność nie będzie dostępna. Opłata za wykład wynosi 61,50 zł. W przypadku trudności z opłatą poprzez serwis tpay prosimy o kontakt z sekretariatem pod adresem: info@ptpp.pl Rejestracja równoznaczna jest ze zobowiązaniem do zapłaty. Termin zapisów upływa 27.01.2023 roku. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed terminem wykładu opłata nie podlega zwrotowi. Na kilka dni przed wykładem zapisani uczestnicy otrzymają link do rejestracji połączenia na platformie Zoom. Po przejściu tej rejestracji każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do połączenia na wykład.
   
  Kamila Czupita PTPa oraz
  Katarzyna Jarosz PTPP
  Zespół Organizacji Wykładów Otwartych

 • środa, 29 marca 2023

  Wykład otwarty 29.03.2023SUZANNE MAIELLO

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na
  9. spotkanie z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci i Młodzieży”:
   
  SUZANNE MAIELLO – „Porażka relacji pierwotnej i nieobecność psychicznej triangulacji we wczesnych zaburzeniach odżywiania. Dialektyka pomiędzy połączeniami interpersonalnymi i wewnątrzpsychicznymi.”
   
  które odbędzie się w środę 29 marca 2023 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 26 marca 2023.
    
  W przestawionym materiale klinicznym zaprezentowana została wspólna konsultacja matki z zaburzeniami odżywiania i jej 2-letniego dziecka, które odmawiało jedzenia. Omawiana jest odwrócona identyfikacja projekcyjna pomiędzy rodzicem a dzieckiem oraz konstrukcja wewnętrznego świata dziecka w relacji z obiektem pierwotnym.
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Suzanne Maiello oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 26.03.2023.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • sobota, 15 kwietnia 2023

  SPOTKANIE 15.04.2023„Co kryje las? Próba psychoanalitycznej refleksji o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy”

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza
  15 kwietnia 2023 w godzinach 10-12 w Poznaniu oraz na ZOOMie na Spotkanie
  „Co kryje las? Próba psychoanalitycznej refleksji o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy”

   
   
  Program spotkania:
   
     Anna Gąsiorowska-Krawczyk
     Wprowadzenie
   
     Nadia Kostrzewa
     „Co kryje las?”. Esej nagrodzony w konkursie IPA pt: Mind in the line of fire. Psychoanalytic Voices to the Challenges of our Times
   
     Elena Karachun
     Komentarz
   
     Dyskusja z udziałem Uczestników
   
   
  Spotkanie ma charakter otwarty, opłata za udział: 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: PTPa w Poznaniu oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 12.04.2023 (środa).
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl.
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
  Uczestnicy w Poznaniu, proszeni są o wpłatę na konto, będzie też możliwość wpłaty na miejscu.
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.
  Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na konto Granica. Fundacja Ocalenie.
   
  Adres w Poznaniu: Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej, Sienkiewicza 5/7.

  Informacje o Prelegentkach
   
  Nadia Kostrzewa:
  psycholożka, psychoterapeutka. Obecnie na 4 roku szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, w szkole w Poznaniu.
  Laureatka konkursu na referat PTPP, dotyczący psychoanalitycznego ujęcia bezradności oraz psychoanalitycznego ujęcia szaleństwa. Laureatka Konkursu IPA pt: Mind in the line of fire. Psychoanalytic Voices to the Challenges of our Times. Jej esej zostanie opublikowany w książce pod tym samym tytułem i będzie reprezentował głos z Polski. Swoje teksty publikuje na WunderBlogu OMP. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy.
   
  Elena Karaczun:
  psychoanalityczka (członkini PTPa), szkolenie psychoanalityczne ukończyła w Europejskim Instytucie Psychoanalitycznym, psychoterapeutka psychoanalityczna (członkini Poradni Psychoterapeutycznej ISPHS w Warszawie), psychiatra. Zdobyła doświadczenie kliniczne pracując na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych i poliklinicznych na Białorusi. Pracowała jako psychiatra i psychoterapeutka z pacjentami cierpiącymi na uzależnienia, psychozy, depresje i lęki oraz zaburzenia psychosomatyczne.
  Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w Warszawie.
   

   

 • sobota, 22 kwietnia 2023

  SEMINARIUM 22 i 23.04.2023Sarah Nettleton „Wolne Skojarzenia” (BRAK MIEJSC)

  Dziękujemy za zainteresowanie, ogłaszamy brak miejsc na to seminarium.

   

 • środa, 26 kwietnia 2023

  Wykład otwarty 26.04.2023Dr KRYSTYNA GELLER – „Fantomy w głosie. Fantomowy ból Człowieka Wilka i milczący zgiełk czasu”

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne serdecznie zaprasza na wykład otwarty:
    
  Dr KRYSTYNA GELLER – „Fantomy w głosie. Fantomowy ból Człowieka Wilka i milczący zgiełk czasu”
    
  który odbędzie się w środę 26 kwietnia 2023 r. o godz. 20:30 na platformie Zoom oraz w siedzibie PTPa przy ul. Lwowskiej 5 lok. 6.
   
  Wykład będzie moderować Justyna Pawłowska.
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 25 kwietnia 2023.

  Dr Krystyna Geller o swoim wystąpieniu pisze: „W referacie zwracam uwagę na szczególną właściwość jaka cechowała pamięć pacjentów Freuda, mianowicie spójną, wydawałoby się, narrację, która jednak odsłaniała skomplikowaną naturę tych opowieści. Czas i przestrzeń tworzą dwa podstawowe wymiary podmiotowości i indywidualnego rozwoju, a w pracach Freuda dynamika naznaczenia wstecznego swoją najpełniejszą postać przybiera w studium przypadku o Człowieku Wilku. Zarówno historia Człowieka Wilka, szczególnie zaś jego marzenie senne o białych wilkach, do dziś stanowi zagadkę, swego rodzaju enigmę. W swoim wystąpieniu chcę przedstawić inną perspektywę i inne wymiary, który w opisie najsłynniejszego przypadku zostały pominięte.”

  Krystyna Geller, dr n.hum. w dziedzinie psychologii, neuropsycholożka i psychoanalityczka, członkini i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), psychoterapeutka psychoanalityczna i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
  Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej; pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie oraz w Oddziale Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, współpracuje z Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Prowadzi psychoanalizę i indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych oraz konsultacje neuropsychologiczne. Obszar zainteresowań – neuropsychoanaliza. Autorka artykułu „Neuropsychoanaliza – (nie)bezpieczne połączenie czy otwarty dialog?”

  Osoby chętne do wzięcia udziału w wykładzie na miejscu prosimy o płatności przelewem oraz informację do sekretariatu PTPa: ptpa@psychoanaliza.org.pl. Nie mamy możliwości przyjęcia wpłaty na miejscu.
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Krystyny Geller oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 25.04.2023.
   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania instrukcji i linku do rejestracji połączenia na wykład (instrukcja oraz link będą rozsyłane na kilka dni przed wykładem).
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • sobota, 20 maja 2023

  XXIV Konferencja PTPa 20.05.2023„Psychoanaliza wobec zła i cierpienia”

  LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA,
  DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ KONFERENCJĄ

   
  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na:
   
  XXIV KONFERENCJĘ PTPa
  „Psychoanaliza wobec zła i cierpienia”
   
  która odbędzie się 20 maja 2023 r.
   

  Gośćmi będą:
   
  Heinz Weiss (Niemieckie Stowarzyszenie Psychoanalityczne, DPV)
  „Kliniczne refleksje na temat traumy, reparacji i poczucia winy”
   
  Ewa Wojciechowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  „Nieumarli. O mocy przekształcenia, czyli powtórzenie z różnicą”
   
  Aleksandra Pilinow (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Jest takie miejsce zwane nigdzie… – koncepcja no-self jako próba rozumienia zbrodni Jean-Claude’a Romanda”
   

  Heinz Weiss
  „Czy możemy mówić o reparacji, jeśli pacjent/ka był/a narażony/a w dzieciństwie na dewastująco złe doświadczenia? Jak możemy interpretować okrucieństwo nie narażając pacjenta/ki na powtórną traumatyzację i nie obciążając go/jej winą za jego/jej najstraszniejsze doświadczenia? Czy istnieje możliwość przepracowania poczucia winy bez wpychania go z powrotem w pacjenta/kę, zniekształcania przeszłości i tym samym sprzymierzania się z jego/jej wewnętrznymi samooskarżeniami? I kogo, czy czego, powinna dotyczyć reparacja: jego/jej przeszłości, teraźniejszości, jego/jej obiektów zewnętrznych czy wewnętrznych? Czy jego/jej własnego self?”
   
  Takie pytania stawia w swoim referacie Heinz Weiss.
   
  Heinz Weiss jest psychoanalitykiem w Niemieckim Stowarzyszeniu Psychoanalitycznym oraz Członkiem – Gościem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Był wieloletnim dyrektorem Oddziału Medycyny Psychosomatycznej w Szpitalu im. Roberta Boscha w Stuttgarcie. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Medycznej Sekcji i Członka Zarządu Instytutu Sigmunda Freuda we Frankfurcie.
   
  Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Tybindze. W latach 90. był Visiting Scientist w Oddziale dla Dorosłych Kliniki Tavistock w Londynie. Wykładał także we Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Południowej i Środkowej. Od 2012 r. przewodniczy Sekcji Edukacji w International Journal of Psychoanalysis.
   
  Wraz z Claudią Frank badał archiwalne prace Melanie Klein. Obecnie pracują nad dziełami Rogera Money’ego-Kyrle’a, przygotowując ich niemieckie tłumaczenie. Jest autorem książki Trauma, Guilt and Reparation: The Path from Impasse to Development (Routledge, 2019) oraz współredaktorem (wraz z Susan Finkelstein) książki The Claustro-Agoraphobic Dilemma in Psychoanalysis. Fear of Madness (Routledge, 2023). W 2022 r. IJP opublikował jego dwa artykuły: „Money-Kyrle’s 1934 Paper on War: the Context and Personal Background” oraz „The Case of T: Working as an Analyst with Trauma and its Consequences”.
   

  EWA WOJCIECHOWSKA
  „Rozpad, ból. Ciała, siebie. Cierpienie istnienia. Czy to jedno pozostaje? Jest nieredukowalne? Pozostaje czymś nie-do-odrzucenia (czymś, czego nie jesteśmy w stanie odrzucić)? To wielkie pytania Beckettowskie, uporczywie nawracające w całym jego dziele. Praktyka kliniczna pokazuje, że repetytywność, ta sama, która zabija to, co żywe – i właśnie dlatego – może być ważną obroną pozwalającą trzymać w ryzach lęki katastroficzne. Paradoksalnie jednak, to co ma chronić przed katastrofą, już samo jest katastrofą. W sytuacji analitycznej puste powtórzenia, które połykają i uniemożliwiają wszelki wysiłek kontaktu, tworząc uczucie bolesnej izolacji zmieniają się w czarną dziurę. Jednak to co ratuje, to powtórzenie z różnicą, o którym pisał Deleuze, którym Bion zajmował się w teorii przekształceń, a Beckett wytrwale praktykował w każdym swoim dziele. Jest to nasz najgłębszy wysiłek wymykania się popędowi śmierci (działającemu przez przymus powtarzania), dzięki dopuszczeniu ryzyka katastroficznej zmiany wywołanej przez odrobinę inności, która może stopniowo rozbrajać śmiercionośny wymiar repetytywności.”
   
  Bardzo ciekawy fragment referatu Ewy Wojciechowskiej.
   
  EWA WOJCIECHOWSKA jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, którego jest członkiem-założycielem; od 1995 r. jest członkiem International Psychoanalytical Association (IPA). Jest również psychoanalityczką dzieci i młodzieży.
   
  Od wielu lat zaangażowana jest w rozwój środowiska psychoanalitycznego w Polsce oraz w szkolenie przyszłych psychoanalityków, prowadząc superwizje i seminaria, także poza Warszawą. W latach 1999-2001 oraz 2011-2013 pełniła funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W latach 2005-2009 przewodniczyła Komisji Szkoleniowej PTPa. Pracowała w wielu ciałach PTPa. Była pierwszym redaktorem Biuletynu PTPa oraz organizatorką pierwszych konferencji psychoanalitycznych w Polsce.
   
  Szczególnie interesuje się psychotycznym obszarem funkcjonowania oraz historią psychoanalizy. W swojej pracy inspiruje się myślą M. Klein, analityków postkleinowskich oraz W. R. Biona. Od 2016 r. prowadzi w PTPa stałe seminarium dla członków „Teksty współczesnej psychoanalizy. Tradycja kleinowska”. Mieszka i pracuje w Warszawie.
   

  ALEKSANDRA PILINOW
  „Czy można uchwycić naturę zła? Czy psychoanaliza może pomóc zrozumieć, co pcha nas, ludzi, do aktów przemocy, do zabijania? Czy mamy stałą dyspozycję do czynienia zła, które wewnętrznie czyni nas tak niestabilnymi? Co stwarza stałe ryzyko popełniania zła? Czy zależy ono od środowiskowych uwarunkowań, indywidualnej psychopatologii, czy też czynimy je, gdy znajdziemy się w określonych sytuacjach? Czy może wszystko razem?”
   
  Pytanie te stawia w swoim referacie Aleksandra Pilinow.
   
  ALEKSANDRA PILINOW jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego; od 2007 r. jest członkiem International Psychoanalytical Association (IPA). W latach 2009-2013 pełniła funkcję Prezesa PTPa. Od lat pracuje w różnych ciałach PTPa. W latach 2013-2015 była Przewodniczącą Podkomisji ds. Kwalifikacji, a w latach 2019-2021 przewodniczyła Komisji Etycznej. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Szkoleniowej.
   
  Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i była członkini jego Rady, terapeutka szkoleniowa oraz superwizorka tegoż Towarzystwa. Od ponad 20 lat organizuje i prowadzi szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie.
   
  Jest zaangażowana w krzewienie myśli analitycznej i pracę na rzecz rozwoju środowiska psychoanalitycznego w Polsce. Organizuje seminaria propagujące myśl Independent. Od kilku lat prowadzi grupy seminaryjne w Gdańsku i w Lublinie. Mieszka i pracuje w Warszawie.

   
   

  Do wysłuchania całości referatów zapraszamy 20 maja! Przypominamy, że niższa opłata obowiązuje do 30 kwietnia!

   
   

  Miejsce konferencji: Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1, sala 9B
   
  Rejestracja: 9:00-10:00. Zamknięcie konferencji: 17:15
   
  Opłata konferencyjna wynosi 420 zł do 30.04.2023, po tym terminie 470 zł.
  Studenci 150 zł do 30.04.2023, po tym terminie 470 zł.
  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.05.2023 lub do wyczerpania miejsc.
   

  LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA, DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ KONFERENCJĄ

   
  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).
  Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl
   
  Zniżka studencka obejmuje studentów uczelni wyższych, posiadających aktualną legitymację studencką. Aby skorzystać ze zniżki studenckiej, należy do 15.05.2023 przesłać mailowo skan aktualnej legitymacji do sekretariatu PTPa oraz okazać ją przy rejestracji w dniu konferencji.
   
  Informacje: sekretariat PTPa tel. 739 981 502 e-mail: ptpa@psychoanaliza.org.pl
   

   
  Program konferencji:
   
  09:00-10:00 Rejestracja
   
  10:00-10:15 Otwarcie Konferencji, Prezes PTPa Maciej Musiał
   
  10:15-11:55 I Sesja
  Prelegent: Heinz Weiss „Kliniczne refleksje na temat traumy, reparacji i poczucia winy”
  Moderatorka: Małgorzata Tartas
   
  11:55-12:25 Przerwa kawowa
   
  12:25 – 14:05 II Sesja
  Prelegentka: Ewa Wojciechowska „Nieumarli. O mocy przekształcenia, czyli powtórzenie z różnicą”
  Moderatorka: Edyta Biernacka
   
  14:05-15:20 Przerwa obiadowa
   
  15:20 – 17:00 III Sesja
  Prelegentka: Aleksandra Pilinow „Jest takie miejsce zwane nigdzie… – koncepcja no-self jako próba rozumienia zbrodni Jean – Claude’a Romanda”
  Moderatorka: Agnieszka Leźnicka-Łoś
   
  17:00 Zakończenie Konferencji i pożegnalna lampka wina
   
   
  REGULAMIN KONFERENCJI

 • piątek, 16 czerwca 2023

  Wykład otwarty 16.06.2023WIKTOR SEDLAK – „O byciu złym obiektem” (LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA)

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne serdecznie zaprasza na wykład otwarty:
    
  WIKTOR SEDLAK – „O byciu złym obiektem”
    
  który odbędzie się w piątek 16 czerwca 2023 r. o godz. 19:00 na platformie Zoom oraz w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego przy ul. Lwowskiej 5/6.
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 12 czerwca 2023.

  LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA,
  DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE WYKŁADEM

  Osoby chętne do wzięcia udziału w wykładzie na miejscu prosimy o płatności przelewem. Nie mamy możliwości przyjęcia wpłaty na miejscu.
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Wiktora Sedlaka oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 12.06.2023.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do połączenia na wykład.
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • środa, 21 czerwca 2023

  Wykład otwarty 21.06.2023Franco D’Alberton – „Psychoanalityczna terapia dziecka: Irlandzkie niebo”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na 10. spotkanie z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci i Młodzieży”:
   
  FRANCO D’ALBERTON – „Psychoanalityczna terapia dziecka: Irlandzkie niebo”
   
  które odbędzie się w środę 21 czerwca 2023 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 18 czerwca 2023.
    
  Wykład opisuje trzy lata leczenia siedmioletniego chłopca, zgłoszonego na terapię z powodu głębokich zaburzeń relacyjnych, trudności w nauce oraz bardzo dziwnych zachowań. Autor przedstawia wzruszającą atmosferę sesji, początki, trudności i momenty rozwoju, co daje nam żywe wyobrażenie o tym, czym jest psychoanalityczne leczenie dziecka. Wykład jest rozdziałem niedawno wydanej książki autorstwa Franco D’Albertona „Psychoanalytic work with children in hospital”.
   
  Franco D’Alberton jest psychologiem klinicznym, psychoanalitykiem, ekspertem w dziedzinie psychoanalizy dzieci i młodzieży, członkiem Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz SEPEA – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży. W latach 1983-2017 pracował w publicznej służbie zdrowia, najpierw jako psycholog w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci, następnie jako konsultant psychologiczny na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego S. Orsola w Bolonii oraz adiunkt Wydziału Medycyny i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu w Bolonii na specjalizacji w pediatrii. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce. Zajmuje się leczeniem zaburzeń emocjonalnych, wspieraniem funkcji rodzicielskiej, opieką psychologiczną pacjentów ze schorzeniami organicznymi, wsparciem dla osób z różnicami w rozwoju seksualnym. Prowadzi grupy terapeutyczne i szkoleniowe skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, pracowników służby zdrowia, oraz superwizję indywidualną i grupową dla osób pracujących klinicznie. Jest autorem wielu artykułów z zakresu psychoanalizy dzieci i młodzieży.
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: „Wykład Franco D’Albertona” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 18.06.2023.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do połączenia na wykład.
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • piątek, 30 czerwca 2023

  Stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dziedzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii oraz osoby, które jej udzielają.
   
  Chcemy podkreślić, że nowa ścieżka szkolenia w zakresie psychoterapii jest wprowadzana przez Ministerstwa Zdrowia pomimo istotnych argumentów przeciwko tej inicjatywie. Argumenty te, oparte na analizie prawnej, zostały sformułowane przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów już w grudniu 2022 r
   
  PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ STANOWISKA

 • środa, 27 września 2023

  Wykład otwarty 27.09.2023HERIBERT BLASS – „O stopniowym tworzeniu myśli podczas płaczu i ruchu: opis analizy dziecka”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na 11. wykład z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci i Młodzieży”:
   
  HERIBERT BLASS – „O stopniowym tworzeniu myśli podczas płaczu i ruchu: opis analizy
  dziecka”

   
  który odbędzie się w środę 27 września 2023 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom
   
  Dr n. med. Heribert Blass jest analitykiem treningowym i superwizorem psychoanalizy dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest także specjalistą medycyny psychosomatycznej i psychoterapii oraz psychiatrii. Jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (DPV) i IPA. Pełni funkcję prezesa Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF). Pracuje w prywatnej praktyce w Düsseldorfie w Niemczech. Opublikował wiele artykułów na temat męskiej identyfikacji i seksualności, roli obrazu ojca w życiu umysłowym człowieka, relacji między rzeczywistościami: wewnętrzną i zewnętrzną, a także na temat roli superwizji w szkoleniu psychoanalitycznym.
   
  W wykładzie Heribert Blass przedstawia czteroletnią pracę z chłopcem (na początku terapii miał 7 lat), który z powodu bycia zalewanym archaicznymi i w niewystarczającym stopniu reprezentowanymi psychicznie afektami, miał zakłóconą zdolność myślenia i mówienia o emocjach, przez co, szczególnie w stanach emocjonalnego cierpienia, jedyną dostępną dla niego formą wyrażenia ich był płacz i ekspresja motoryczna.
   
  Więcej informacji podamy wkrótce!
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: „Wykład Heriberta Blassa” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 24.09.2023.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do połączenia na wykład.
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • środa, 8 listopada 2023

  Wykład otwarty 08.11.2023dr EMILY KURILOFF: „It Is Not What They Built. It Is What They Knocked Down – Jak doświadczenie Zagłady zmieniło psychoanalizę”

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne serdecznie zaprasza na wykład otwarty online:
   
  dr EMILY KURILOFF: „It Is Not What They Built. It Is What They Knocked Down – Jak doświadczenie Zagłady zmieniło psychoanalizę”
   
  który odbędzie się w środę 8 listopada 2023 r. o godz. 20:30 na platformie Zoom.
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 5 listopada 2023
   
  O wykładzie:
  …W latach trzydziestych i czterdziestych europejscy psychoanalitycy trzymali się mocno swojej tożsamości zawodowej pomimo głęboko destabilizującej rzeczywistości. W wielu ośrodkach dociekań teoretycznych, jak i klinicznych, na całym kontynencie – od Budapesztu po Paryż naziści przerwali kariery tej grupy i zagrozili ich życiu. To, że znaczna część społeczności przetrwała na wygnaniu, jest samo w sobie niezwykłe. A jednak lata 30-te XX wieku należały w równym stopniu do Freuda, jak i do Hitlera…
   
  Dr Emily Kuriloff jest psychologiem klinicznym, psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką, dyrektorką ds. Edukacji klinicznej w William Alanson White Institute. Jest autorką książki Współczesna psychoanaliza i dziedzictwo III Rzeszy. Historia, pamięć, tradycja. Routledge, Nowy Jork (2014)
   
  Dr Emily Kuriloff zajmuje się badaniami dotyczącymi wpływu doświadczenia Zagłady i szerzej, niemożliwej do przepracowania traumy na współczesną psychoanalizę. Ponadto zajmuje się badaniami historycznymi dotyczącymi ciągłości tradycji psychoanalitycznej w Europie. Dr Emily Kuriloff wygłosi wykład „It Is Not What They Built. It Is What They Knocked Down – Jak doświadczenie Zagłady zmieniło psychoanalizę”
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Emily Kuriloff oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 05.11.2023.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do połączenia na wykład. Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 5 listopada 2023.
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.
   

 • środa, 22 listopada 2023

  Wykład otwarty 22.11.2023JAN BOROWICZ – „Musimy zapomnieć o tym, co myśmy tutaj właściwie nie widzieli”. O zaprzeczeniu w polskiej pamięci o Zagładzie

  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne serdecznie zaprasza na wykład otwarty:
   
  JAN BOROWICZ – „Musimy zapomnieć o tym, co myśmy tutaj właściwie nie widzieli”.
  O zaprzeczeniu w polskiej pamięci o Zagładzie

   
  który odbędzie się 22 listopada o godz. 20:30 w siedzibie PTPa oraz online na platformie Zoom.
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do 19.11.2023.
   
  Jan Borowicz: „W wykładzie chcę postawić tezę, że to zaprzeczenie – a nie wyparcie, jak najczęściej się opisuje – stanowi główny mechanizm stojący za trudnościami w polskiej żałobie po Zagładzie, w integracji historii polskich Żydów oraz etnicznych Polaków i w przepracowaniu bycia w pozycji uwikłanego świadka ludobójstwa. Zaprzeczenie tworzy dwie równoległe rzeczywistości: doświadczenie historyczne jest jednocześnie pamiętane i odrzucone, czytelne i niezrozumiałe. To podstępniejszy i bardziej destrukcyjny proces niż wyparcie, w którym nieuświadomiona wiedza może zostać odzyskana dla wzbogacenia tożsamości. Uporczywe zaprzeczanie nie tylko uwikłaniu w Zagładę, ale czasem nawet bycia jej świadkiem przez skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne partie, rządy i instytucje w Polsce oraz innych krajach Europy Wschodniej, popycha społeczeństwa jeszcze dalej w traumatyczne mechanizmy wypaczające i deformujące pamięć o wojnie.
   
  W wykładzie chciałbym przyjrzeć się intrygującemu – i przeoczonemu – filmowi „Demon” (2015) Marcina Wrony, który ilustruje to, czemu tak często zaprzecza się w społecznych ramach pamięci o Zagładzie: powszechności i naoczności doświadczenia świadkowaniu ludobójstwa oraz ekonomicznym i społecznym korzyściom przypadającym etnicznym Polakom w trakcie wojny i już po niej.”
   
  „Demon” Marcina Wrony jest do legalnego obejrzenia na stronie Nowe Horyzonty VOD: https://www.nowehoryzonty.pl/vod-film.s?vb=nhv&id=11008.
   
  Książka „Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady” jest dostępna do pobrania:
  https://uw.academia.edu/JanBorowicz.
   
  Jan Borowicz – psychoterapeuta, kulturoznawca. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Autor książek: Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy (Książka i Prasa, 2015), Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady (IBL PAN, 2020) oraz Perverse Memory and the Holocaust: A Psychoanalytic Understanding of Polish Bystanders (w druku, Routledge, 2024); współautor książki Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017).
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: „Wykład Jana Borowicza” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Prosimy nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 19.11.2023.

   
  Osoby biorące udział zdalnie, po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe, nie później niż 19.11.2023, na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do połączenia na wykład.
   
  Osoby chętne do wzięcia udziału w wykładzie na miejscu prosimy o płatności przelewem oraz o przesłanie stosownej informacji, z powodu ograniczonej ilości miejsc. Nie mamy możliwości przyjęcia wpłaty na miejscu.
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.

 • piątek, 1 grudnia 2023

  XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 01.12.2023Teoria i praktyka terapeutyczna pt. ”Ja – czyli kto? Refleksje na temat tożsamości”

  Serdecznie zapraszamy na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna pt. ”Ja – czyli kto? Refleksje na temat tożsamości”, która odbędzie się 1 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Organizatorem konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Fundacją Psychologiczną.
   
  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne objęło tę konferencję honorowym patronatem.
   
  Tematyka tegorocznej konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z kształtowaniem się tożsamości u dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Poruszone zostaną kwestie wpływu czynników środowiskowych, jak i rozwojowych na budowanie poczucia siebie u młodych osób. Ponadto chcemy też poddać refleksji zjawiska wspierające bądź zakłócające ten proces. Wydarzenie adresowane jest do specjalistów: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i lekarzy. Do udziału w konferencji i podzielenia się swoim doświadczeniem i refleksjami zaprosiliśmy doświadczonych specjalistów oraz specjalistki psychoterapii: Ewę Bąk, dr Milenę Gracką-Tomaszewską, Piotra Halkiewicza oraz Martę Orańską-Szałomską.
   
   
  Intencją organizatorów jest, by konferencja posłużyła wymianie myśli i doświadczeń zawodowych, pogłębianiu wiedzy, inspirowaniu do nowych badań, poszukiwaniu coraz lepszych i skuteczniejszych sposobów pomocy dzieciom i ich rodzicom.
   
   
  Szczegółowe informacje nt. konferencji zamieszczone zostaną na stronie konferencja.raclawicka.gda.pl
   
  Koszt udziału w Konferencji wynosi:
   
  350,00 zł (płatne do 31 października 2023 r.),
  400,00 zł (płatne od 1 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r.)
   
  Komitet Organizacyjny XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
  https://www.raclawicka.gda.pl/
  Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 • sobota, 2 grudnia 2023

  Sympozjum Bionowskie PTPa 02.12.2023„O HALUCYNACJI I HALUCYNOZIE”

   
   Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na:
   
  SYMPOZJUM BIONOWSKIE
  „O HALUCYNACJI I HALUCYNOZIE”
   
  która odbędzie się 02 grudnia 2023 roku w godz. 10:00 – 14:30, w Gdańsku
   
  Program
   
  10:00 – 11:15 wystąpienie „Matematyka, Bion i postawa analityczna” – Piotr Dworczyk, moderator Tomasz Kudelski
   
  11:15 – 11:45 przerwa
   
  11:45 – 13:00 wystąpienie „Halucynacja analityczki jako przejaw komunikacji osmotycznej” – Justyna Zalewska, moderatorka Anna Gąsiorowska-Krawczyk
   
  13:00 – 13:30 przerwa
   
  13:30 – 14:30 dyskusja panelowa: Justyna Zalewska, Piotr Dworczyk, Tomasz Kudelski, Anna Gąsiorowska-Krawczyk
   
  Opłata za udział w sympozjum: 270 zł (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!)
  Uczestnicy sympozjum mają zagwarantowaną preferencyjną opłatę za nocleg w hotelu
  Opłata dla studentów: 170 zł 

  Serdecznie zapraszamy także do uczestniczenia przez platformę Zoom, koszt to 190 zł, dla studentów 170 zł. Nie ma limitu miejsc online!
   
  Aby otrzymać link do sympozjum, po uiszczeniu opłaty proszę przesłać zgłoszenie na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl
   
  Zniżka studencka obejmuje studentów uczelni wyższych, posiadających aktualną legitymację studencką. Aby skorzystać ze zniżki studenckiej, należy do 28.11.2023 przesłać mailowo skan aktualnej legitymacji do sekretariatu PTPa na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl oraz okazać ją przy rejestracji w dniu konferencji.
   
  Opłaty prosimy przelewać na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: „Sympozjum Bionowskie” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Zgłoszenia (opłaty) przyjmujemy do 28.11.2023 r. w przypadku uczestniczenia stacjonarnie oraz do 30.11.2023 w przypadku uczestniczenia online.
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Miejsce konferencji: Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47/52
   
   
  Serdecznie zapraszamy do udziału,
   
  Komitet Organizacyjny Sympozjum
  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
   


   
  REGULAMIN SYMPOZJUM

 • środa, 6 grudnia 2023

  Wykład otwarty 06.12.2023CHRISTINE FRANCKX – „Rola modeli tożsamości w rozwoju nastolatków”

  Podkomisja ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego serdecznie zaprasza na 13. wykład z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą Dzieci i Młodzieży”:
   
  CHRISTINE FRANCKX – „Rola modeli tożsamości w rozwoju nastolatków”
   
  który odbędzie się w środę 6 grudnia 2023 r. o godz. 20:15 na platformie Zoom.
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 3 grudnia 2023.
   
  Christine Franckx jest psychoanalityczką szkoleniową i analityczką dziecięcą w Belgijskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA), którego była prezesem w latach 2016-2020. Stworzyła ośrodek psychoterapii analitycznej dla niemowląt i ich rodziców. Jest trenerką w zakresie obserwacji niemowląt według Esther Bick. Jej psychoanalityczne zainteresowania i publikacje są związane z wczesnym rozwojem i współczesnymi tematami społecznymi. Od 2021 do 2025 roku jest przewodniczącą Komitetu Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży COCAP na Europę.
   
  Opłata za udział w wykładzie: 60 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: Wykład Christine Franckx oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 03.12.2023.

   
  Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do połączenia na wykład.
   
  Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
   
  Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.